Quantcast

Banskobystrických mestských poslancov čaká jedno z najnáročnejších zasadnutí v aktuálnom volebnom období. Keďže sa nestretli v januári, ich februárový program je plný dôležitých tém. Aj preto budú okrem utorka rokovať aj v piatok.

mestske zastupitelstvoHneď v úvode utorňajšieho rokovania  sa na program dostalo schvaľovanie výsledku súťaže na prenájom amfiteátra, ale aj rozhodnutie o možnom vklade zimného štadióna do majetku Bytového podniku mesta. Poslanci by schválili vyhlásenie súťaže na prenájom mestského informačného systému, či úpravu viacerých mestských VZN, ktoré boli napadnuté prokuratúrou. Potvrdenia sa dočkali nominanti na tohtoročnú cenu mesta a poslanci by mali schválili aj záujem samosprávy na využitie eurofondov pri rekonštrukcii Robotníckeho domu. Až v piatok sa má na rad dostať nový rozpočet mesta.

Video prenos ste mohli sledovať na stránkach lokálnej televízie ESO.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

… Piatkové pokračovanie 26. zasadnutia nájdete na tejto stránke…

15.06 – 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici je v tejto chvíli podľa predpokladu prerušené. Ako už bolo avizované, schvaľovaním rozpočtu mesta pre rok 2014 bude pokračovať v piatok 14. februára od 9.00 h.

15.05 – Uznesenia z diskusie boli schválené. Okrem tých, týkajúcich sa MVE v Šalkovej, bol prijatý návrh klubu BBA, aby úrad vypracoval zmenu zásad hospodárenia s majetkom mesta tak, aby pri všetkých odpredajoch bolo potrebné aj stanovisko výboru mestskej časti.

15.03 – Nasleduje schvaľovanie návrhov na uznesenie z diskusie.

14.59 – “MVE Iliaš zatiaľ nie je v územnom pláne BBSK, ale keď v aktuálne prerokovávanom pláne sú všetky na Hrone zahrnuté. Navrhujem uznesenie, že mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta, aby podal pripomienky k MVE na Hrone a nesúhlasné stanovisko mesta,” dodáva Priehodová.

14.50 – Pokračuje diskusia, Milan Smädo (nezávislý) poukazuje na hrozby výstavby malej vodnej elektrárne pri Iliaši. Podľa neho to bude rana pre turizmus a pre mesto to nebude mať žiadny prínos. Stavebná komisia navrhuje uznesenie, aby primátor nevydal a nepodpísal žiadne kladné stanovisko k výstavbe malých vodných elektrární na rieke Hron.

14.44 – Poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) sa pýta, na základe koho návrhu bola do nového územného plánu mesta doplnená malá vodná elektráreň Iliaš. Podľa nej sa totiž nenachádzala v pôvodných materiáloch a zadaniach.

14.39 – V závere dnešného rokovania poslanecké interpelácie. “V Šalkovej boli 3. decembra vysadené javory. Výsadba sa dotkla aj pozemkov, ktoré sú v blízkosti, rodinných domov. Roky sa o tieto priestranstvá starali obyvatelia týchto domov,” hovorí Marcel Pecník (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) s tým, že poslanci ani občianska rada neboli o tomto informovaní. Stromy vysadené v závere roka žiadajú ľudia zo Šalkovej odstrániť v petícii. “Nespochybňujem, že ÚHA vydal stanovisko, že je tam zeleň žiadúca, ale spochybňujem to, že sa výsadba udiala bez toho aby sa oboznámili občania a poslanci,” dodáva Pecník. Namietať výsadbu má podľa neho aj SPP, keďže nemali byť dodržané ochranné zóny.

14.35 – Po správach hlavného kontrolóra, poslanci dostávajú aj prehľad činnosti primátora za predchádzajúce obdobie a tiež činnosti viceprimátorky.

14.28 – Poslanci projekt jednohlasne schválili, mesto sa bude o prostriedky uchádzať v programe “Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok z Regionálneho operačného programu”.

14.24 – Nasleduje schválenie projektu Modernizácie a rekonštrukcie Robotníckeho domu, na ktorý chce samospráva žiadať prostriedky z eurofondov. Celkovo by sa malo preinvestovať 2,5 milióna eur. Mesto by sa malo spolu podieľať sumou 124 500 eur. “Je to nutnosť a potreba, ale chcel by som poprosiť všetkých poslancov VÚC, aby sa nestaval k eurofondom tak, ako sa stavia. Pretože podľa mojich informácií, ak nevymenuje do marca komisiu, tak sa všetky mestá a obce môžu rozlúčiť s eurofondami,” hovorí Ján Chladný (nezaradený).

14.20 – Zasadnutie pokračuje ďalšími bodmi, plénum chce dnešný program dokončiť do 16-tej hodiny, kedy je na ZOH v Soči naplánovaný ďalší štart Anastasie Kuzminovej.

14.16 – Primátor hovorí, že Handzuš bol aj jeho adeptom na cenu primátora, ale poslanci napokon schválili pre hokejového reprezentanta a víťaza Stanleyho pohára cenu mesta. Potvrdili tiež všetkých nižšie uvedených kandidátov na cenu.

14.13 – Pavol Bielik (nez.) navrhuje doplniť medzi laurátov ceny mesta aj hokejistu Michala Handzuša: “Aj napriek tomu, že v materiáli je odporučené, aby sme mu udelili cenu športovca. Z môjho pohľadu spĺňa požiadavky na cenu mesta. Vystupovanie a pôsobenie Michala Handzuša je nad rámec športovca mesta,” hovorí. Stotožnil sa s ním aj Ján Chladný (nezaradený): “Mišo je vzorným reprezentantom mesta a môže byť aj športovcom roka aj cenu mesta môže dostať.”

14.08 – Poslanci teraz schvaľujú návrhy na cenu mesta. Odporučení sú niekdajší najdlhší mešťanosta Július Česnak in memoriam, historik a filatelista Michal Kiššimon, tiež bývalá zbormajsterka Štátnej opery Darina Turňová a organizátor medzinárodných leteckých dní na Sliači Hubert Štoksa.

14.05 – Pri schvaľovaní VZN o verejnom poriadku na území mesta spôsobil úsmevy pléna Tomáš Novanský, ktorý sa ospravedlnil, že nebude hlasovať, nakoľko ako fajčiar je v konflikte záujmov.

13.58 – Rokovanie mestských poslancov pokračuje. Poslanci budú schvaľovať nové VZN o mestskej polícii či verejnom poriadku.

13.12  – Vyhlásená bola obedná prestávka.

13.10 – Poslanci teraz musia schváliť zmenu viacerých VZN na základe predchádzajúceho protestu prokurátora. Prvým bola zmena VZN o podmienkach držania psov.

13.07 – Materiál meniaci dotácie školám bol prijatý. Proti boli poslanci BBA, zdržal sa Ján Chladný a Pavol Bielik.

12.54 – Na základe rozhodnutia poslancov dostal slovo jeden z prevádzkovateľov súkromných škôl v meste Juraj Droppa, ktorý hovorí, že návrh VZN by mal byť prepracovaný. Dopĺňa, že medziročne klesne dotácia na verejné školské kluby spolu o vyše 130-tisíc eur.

12.49 – Ján Chladný (nezaradený) upozornil na nízke príspevky niektorých položiek napríklad pri školských kluboch, kde by pri prepočte tieto nestačili na slušnú mzdu učiteliek. Tibor Maťaš, vedúci školského úradu mesta reaguje, že sumy vychádzajú z rozpočtových možností mesta.

12.45 – Mestský úrad navrhuje zmenu VZN o určení výšky dotácie pre základné školy.

12.22 – Miroslav Ivan hovorí o rozdelení príspevkov pre výbory mestských častí. Poukazuje na fakt, že výbory na stránke mesta nezverejňujú prehľady a vyúčtovania svojej činnosti.

12.17 – Výsledkom diskusie je, že poslanci rozhodli o stiahnutí návrhu na vybudovanie kompostárne v lokalite Podlavíc.

12.10 – Poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) poukazuje v tomto prípade na rozpor s novým územným plánom. Ako dodáva riaditeľ ÚHA mesta Ľubomír Keleman, platný i nový územný plán zahŕňa aj poľnohospodárske priestory.

12.04 – Marián Adamják z Podlavíc hovorí o téme kompostárne, ktorú by chcel medzi týmto sídliskom a obcou Tajov vybudovať mestský ZAaRES. “Nazdávame sa, že presunúť ZAaRES k nám je veľkým zásahom do majetku mesta, o ktorom by mali poslanci vedieť,” hovorí. Dodáva, že umiestnenie takejto prevádzky výrazne ovplyvní kvalitu života v lokalite.

12.00 – Na úvod hovorí Miroslav Šimkovič za prípravný výbor banskobystrického participatívneho rozpočtu. Už vo štvrtok sa uskutoční prvé oficiálne verejné zhromaždenie k rozdeleniu 20-tisíc eur.

11.58 – Nasleduje slovo pre verejnosť.

11.55 – Mesto mení VZN o dani za využívanie verejného priestranstva. Konkrétne chcú zaviazať žiadateľov, ktorí žiadajú odpustenie dane za zaujatie verejného priestranstva z dôvodov charitatívneho podujatia. Po novom bude žiadateľ povinný dať minimálne taký príspevok na charitatívne účely, v akom mu bude odpustená výška dane.

11.53 – Zasadnutie pokračuje.

11.20 – Vyhlásená prestávka na 15. minút.

11.19 – Podmienky súťaže na prevádzkovanie MIS poslanci doplnili formuláciou, že sa oň nemôže uchádzať spoločnosť, ktorej spoločník alebo štatutár je trestne stíhaný.

11.16 – Nezávislý poslanec Jaroslav Kuracina by chcel do podmienok súťaže doplniť podmienku, že by sa súťaže nemohla zúčastniť spoločnosť, ktorej štatutár alebo spoločník je trestne stíhaný v súvislosti s verejným obstarávaním. Vladimír Pirošík (BBA) poukazuje na nezákonnosť takejto podmienky, čomu dáva za pravdu aj mestská právnička. Podľa Tomáša Novanského (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) ale nejde o verejné obstarávanie, a do podmienok súťaže si mesto môže vložiť čo chce chce.

11.15 – Nasleduje schválenie podmienok a následné vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovanie metského informačného systému, teda mestských stĺpov, na ktorých sú umiestňované reklamné tabule.

11.09 – Ján Šabo (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) navrhuje doplniť v bode o nakladaní s majetkom mesta prípravu potrebného majetkového vysporiadania v budove Národného domu v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Štátnej opery.

11.04 – Zimný štadión už nebude priamym majetkom mesta, ale patriť bude spoločnosti Bytový podnik mesta, ktorú Banská Bystrica stopercentne vlastní. Hlasovania sa zdržali sa len poslanci BBA, nezaradený poslanec Ján Chladný a nezávislý poslanec Jaroslav Kuracina.

10.59 – Poslanci BBA Vladimír Pirošík a Milan Lichý pokračujú v téme predkupného práva mesta na zimný štadión, ktoré je podobne ako pri plavárni v sume jedného eura. Mesto by v prípade záujmu muselo svojej firme vyplatiť sumu DPH, ktorá sa pri rekonštrukcii nateraz ušetrí.

10.51 – Poslanec Igor Kašper (nezávislý) hovorí, že dodatok z Úradu vlády, ktorý umožní využitie mestu pridelenej dotácie na rekonštrukciu zimného štadióna, je už pripravený, len zatiaľ nie podpísaný.

10.46 – “Zatiaľ neexistuje dodatok, ktorý by zmocňoval dcéru využiť peniaze z dotácie,” upozornil Pavol Katreniak (BBA). Poukázal aj na fakt, že v roku 2009 poslanci schválili prevod plavárne do BPM s predkupným právom mesta za jedno euro, ktoré bolo v roku 2012 spochybnené.

10.45 – Posledným bodom je vklad zimného štadióna do základného imania Bytového podniku mesta Banská Bystrica. Zimný štadión v letných mesiacoch čaká rekonštrukcia. Viac o téme si prečítate v tomto článku…

10.30 – Zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo prenájom amfiteátra.

10.27 – Poslanci by teraz mali potvrdiť výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom amfiteátra. Jeden žiadateľ, spoločnosť Kolotoče, s.r.o., splnila podmienky mesta a stala sa tak víťazom súťaže. V priebehu dvoch rokov musí preinvestovať v areáli aspoň 325-tisíc eur.

10.24 – Výstavba garáží na Šalgotarjánskej ulici nateraz počká na ďalšie rozhodnutie poslancov, dnes bol tento bod stiahnutý.

10.20 – Diskusia zastáva na téme vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže ohľadom výstavby garáží v lokalite Šalgotarjánskej ulice nad ulicou THK: “Existujú protichodné názory obyvateľov THK a Šalgotarjánskej ulice. Prevažná väčšina obyvateľov je proti tomuto projektu. Poslanci a občianska rada plánujú zvolať verejné zhromaždenie, kde bude investorom prezentovaný nový projekt jednopodlažných garáží a občania sa k zámeru budú môcť vyjadriť,” povedal poslanec Peter Hudec (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS).

09.55 – Rokovanie pokračuje menšími odpredajmi mestských pozemkov.

09.53 – Viac o téme projektu revitalizácie Mestského parku, na ktorý mesto nateraz nemá odkiaľ žiadať prostriedky, sa dočítate tu…

09.38 – Zasadnutie pokračuje schvaľovaním odpredajov a prenájmov mestského majetku. V rámci tohto bodu sa na rad dostane aj schvaľovanie výsledku súťaže na prenájom amfiteátra, ale aj rozhodnutie o možnom vklade zimného štadióna do majetku Bytového podniku mesta.

09.34 – Poslanci schválili predložený materiál a časti námietok prokuratúry nevyhoveli. Nasleduje schválenie prísediacich okresného súdu, ktorých navrhuje samospráva.

09.31 – “Ak by sme vyhoveli protestu v plnej miere, systém by sa nám mohol rozsypať a malo by to dopad na nočný kľud obyvateľov,” dodáva Pavol Katreniak (BBA).

09.29 – Poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) sa prokurátora pýta, či je možné vo VZN rozlíšiť platnosť takéhoto VZN upravujúceho otváracie hodiny prevádzok, v centre mesta a na sídliskách, kde sú dlhšie otváracie hodiny problémom. Prokurátor neodpovedá priamo a rozhodnutie je podľa neho na zastupiteľstve.

09.25 – Prokurátor uviedol, že ak protestu prokuratúry mesto nevyhovie, postúpi vec súdu. “Stratíme všetky páky obhajoby aj tej druhej strany, občanov. Keď v nočných hodinách sa predlžuje hluk a zábava v podnikoch. To už pán prokurátor nehovoríte. My sme toho názoru, že aj občanov treba chrániť. Netvrdím, že po právnej stránke nemáte pravdu, máte, ale vyzývam primátora, aby sa aj cestou ZMOS-u vytvoril zákonodarný tlak, aby sme to vyriešili,” podotkol k veci nezávislý poslanec Milan Smädo.

09.20 – Pred poslancov predstúpil aj prokurátor okresnej prokuratúry Matúš Sarvaš, ktorý nesúhlasí s časťami predloženého návrhu, v ktorom mesto nechce vyhovieť námietkam prokuratúry.

09.19 – Prokurátor napadol mestské VZN o čase o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Mesto čiastočne vyhovie jeho námietkam.

09.15 – Primátor z programu dnešného rokovania stiahol návrh na schválenie projektu na revitalizáciu Mestského parku: “Po konzultácii s pracovníkmi ministerstva sme zistili, že výzva z ktorej sme chceli čerpať prostriedky, je určená na obnovu pamiatok, ale len budov,” povedal Peter Gogola. Vízia komplexnej obnovy mestského parku je tak nateraz v nedohľadne.

09.13 – Poslanci Novanský, Lichý a Turčan sú v dnešnej návrhovej komisii.

09.11 – Primátor Peter Gogola otvára dnešné zasadnutie MsZ. Prítomných je aktuálne v sále 25 poslancov. Ospravedlnení sú dnes poslankyňa Marta Gajdošíková, Peter Bielik, Ladislav Topoľský, meškať bude aj poslanec Marián Hlaváč.

09.00 – Z veľkej siene banskobystrického mestského úradu prajeme všetkým čitateľom portálu BBonline.sk dobré ráno.