mve iliasBratislavská spoločnosť Rutland, a.s. v januári opätovne ohlásila svoj zámer na výstavbu malej vodnej elektrárne na Hrone pri Iliaši.

Rutland tak síce urobil už aj vo februári vlaňajšieho roka, no neskôr svoj zámer stiahol. Projekt spoločnosť dopracovala a doplnila. Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa tak rozbieha opätovne. Verejnosť sa ešte niekoľko dní môže formou zaslania svojho stanoviska Odboru starostlivosti o životné prostredie tunajšieho Okresného úradu k zámeru vyjadriť.

K samotnému prehradeniu Hrona má dôjsť na úrovni Zvolenskej cesty zhruba naproti areálu bývalého ZVT. V tomto mieste je v súčasnosti priemerná hĺbka vody necelý meter, po dostavbe hrádze by mala dosiahnuť prehĺbením a rozšírením koryta až štvormetrovú výšku. Samotná jedno turbínová elektráreň by mala ročne vyrobiť 5508 MWh elektrickej energie.

mve ilias projektPrekážka výstavbou vznikne pre vodákov splavujúcich Hron, ktorí budú mať vytvorené prístavisko a následne budú musieť svoje člny preniesť o 180 metrov nižšie. Negatívne má prehradenie ovplyvniť život na Hrone aj rybám, ktoré však k migrácii budú mať vytvorený rybovod. Samotný tok sa až takmer po začiatok centra mesta spomalí a prehĺbi. Za obeť malej vodnej elektrárni by mala padnúť aj časť tunajšieho lužného lesa, no pri výstavbe sa má dbať na jeho čo najväčšie zachovanie.

Stavba bude zasahovať do cyklotrasy popri Hrone, kde by však nemalo dôjsť k jej úplnému uzatvoreniu ani počas výstavby. Po dokončení na brehu pribudnú napríklad lavičky a ďalšia stromová zeleň. Na opačnej strane bude preložené cvičisko pre psov.