„Je to rozpočet bez priorít, v ktorom v roku 2014 absentuje akýkoľvek priestor na rozvojové aktivity,“ konštatuje poslancom predkladaný návrh rozpočtu. Vedenie mesta sa s takýmto rozpočtom bude musieť vysporiadať vo volebnom roku.

Gogola, RybárKeď ešte v novembri ekonómovia Mestského úradu v Banskej Bystrici spočítali návrh príjmov a výdavkov od jednotlivých útvarov úradu, rozpočet bol vysoko schodkový. Vylúčením kapitálových výdavkov a následným zohľadnením len povinných a zmluvných platieb bol ale naďalej návrh v schodku približne dva milióny eur. Aj preto muselo dôjsť k radikálnym škrtom.

„Rozpočet bude veľmi reštriktívny. Orientuje sa len na veci, ktoré nám vyplývajú zo zákona, ktoré máme povinné. Veci, ktoré sú nadstavbou, tie v tejto chvíli nevieme garantovať,“ povedal ešte začiatkom januára primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Navrhovaný rozpočet absolútne ruší grantovú podporu športových podujatí. Minulý rok mesto podporilo podujatia sumou spolu 255-tisíc eur. Podobne sa ruší aj grantová podpora kultúry, kde ale zatiaľ mesto zachová dotáciu pre Divadlo z Pasáže. Skromnejšie budú musieť byť aj tradičné podujatia ako Radvanský jarmok, Kultúrne leto či Banskobystrické Vianoce.

O 40% menej prostriedkov pôjde napríklad na údržbu a výsadbu mestskej zelene. Menej prostriedkov oproti minulým rokom rozpočtuje úrad aj pre opravy miestnych komunikácií, avšak na tento účel by sa neskôr mohli presunúť prostriedky ušetrené na zimnej údržbe.

Na propagácii výrazné škrty

Radvanský jarmok 2013, sobota, Banska Bystrica, 13.9.2013Návrh predpokladá zrušenie Radničných novín. Noviny pritom tlačí tlačiareň, ktorej spoluvlastníkom je prednosta MsÚ Miroslav Rybár. K zákazke sa ale spoločnosť dostala ešte za predchádzajúceho vedenia mesta. Podľa navrhovaného rozpočtu, by ešte Banskobystričanom mohlo do schránok prísť februárové a marcové vydanie mestského periodika. Za minulý rok stálo dvanásť vydaní novín aj s distribúciou 64-tisíc eur.

Z televíznych obrazoviek možno zmizne regionálna televízia Hronka, ktorá podľa návrhu rozpočtu môže počítať s preplácaním mediálneho priestoru, v sume 2 765 € mesačne, len do marca. Príde tak o významného klienta a prax lokálnych televízií ukazuje, že bez podpory samosprávy je ich dlhodobé fungovanie otázne. Podporu pre túto televíziu pre rok 2014 výrazne skresalo aj mesto Zvolen.

Škrty pocíti aj Informačné centrum mesta, ktoré má len na mzdy vyčlenených o vyše 40% prostriedkov menej, ako vlani. O polovicu, oproti minulému roku, klesnú aj výdavky na podporu cestovného ruchu, ktorý je prezentovanou prioritou primátora Petra Gogolu.

Administratíva mesta bude nákladnejšia

Náklady na fungovanie mestského úradu v rozpočte pre rok 2014 narastajú v súvislosti so zaradením pracovníkov zrušeného PKO do jeho štruktúry, ale činnosť úradu bude oproti roku 2013 drahšia celkovo až o 555-tisíc eur. Mesto plánuje splatiť viac než dva milióny z istiny svojho dlhu, čo predstavuje oproti predošlému roku dvojnásobok.

mestský-úrad1Zvyšovanie nákladov na fungovanie úradu prezrádza aj jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré mesto muselo pristúpiť k reštriktívnemu rozpočtu. Tarifne sa totiž zvýšili platy zamestnancov verejnej správy, takisto pedagógov. Ďalšími dôvodmi pre šetrenie je zreálnenie odhadu príjmov z podielových daní či nutné úverovanie investičných projektov v roku 2013 – projektov Komuce a rekonštrukcie ZŠ Moskovská a tiež splátka za rekonštrukciu zeleného asfaltu a výstavbu komunikácie na Graniar. Časť nákladov musí samospráva v súvislosti s rozpočtom pre rok 2014 vykryť aj z fondu minulých rokov.

Celkový rozpočet pre rok 2014 by mal byť v sume 47,63 milióna eur. Za rok 2013 dosiahol rozpočet Banskej Bystrice sumu až 48,5 milióna eur.

Od nového roka funguje samospráva v rozpočtovom provizóriu. Návrhom tohtoročného rozpočtu sa bude 28. januára zaoberať Mestská rada a následne sa dostane na rokovanie Mestského zastupiteľstva 14. februára. Poslanci ešte budú môcť navrhnúť zmeny v predloženom rozpočte.