Quantcast

Mestský park, ešte stále staršej generácii známy aj podľa niekdajšieho názvu – Leninov, je považovaný za prvú verejnú zeleň na území nášho mesta. Bol založený už v roku 1896 a odvtedy prešiel mnohými rekonštrukciami. Za ostatné roky najvýraznejšou by mohol prejsť aj v najbližších rokoch, keďže jeho aktuálny stav je nevyhovujúci.

mestsky park, Jesen v meste, Banská Bystrica, 24.10.2013Mestský park je v schátralom stave. Chodníky sú poprerastané trávou a koreňmi, lavičky sú prehnité a poniektoré aj zlámané. Park je častým miestom stretávania sa bezdomovcov. Dávno tak nie je miestom na rekreáciu a ani atraktívnym miestom pre oddych.

Mesto Banská Bystrica sa chce na základe týchto skutočností uchádzať o prostriedky na revitalizáciu Mestského parku z európskych fondov, konkrétne z programu „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok z Regionálneho operačného programu“.

Cieľom modernizácie a revitalizácie Mestského parku je obnova trávnikov a kvetinových záhonov, vybudovanie zavlažovacieho systému, oprava chodníkov a lavičiek so zameraním na bezbariérovosť, modernizácia osvetlenia a inžinierskych sietí v parku. Rekonštrukcie by sa mal dočkať aj altánok v strede parku, kde by takisto malo byť vytvorené aj miesto pre kultúrne a spoločenské akcie. Atraktivitu parku by malo zvýšiť aj pokrytie Wifi sieťou, fontána či nové detské ihrisko. Kontrolovať by ho mal kamerový systém.

mestský parkProjekt je postavený tak, aby nič zo starého parku nevyšlo navnivoč. Odpad z asanácie chodníkov bude separovaný, betónová suť bude drvená a tým pádom môže byť použitá do podsypov pod chodníky, ktoré budú zo zámkovej dlažby. Kovové prvky súčasného parku budú určené na recykláciu.

Celkové výdavky na revitalizáciu a modernizáciu parku Mestský úrad vypočítal na sumu 2,49 milióna eur, o ktoré sa bude mesto uchádzať z eurofondov. Spoluúčasť mesta na tomto projekte by musela byť vo výške piatich percent, čo predstavuje sumu 124 500 eur. Revitalizácia Mestského parku by sa v prípade úspechu žiadosti o príspevok musela zrealizovať do konca roka 2015. O projekte budú rozhodovať mestskí poslanci na budúci týždeň. Z eurofondov chce samospráva financovať aj projekt rekonštrukcie Robotníckeho domu.