zimný štadiónMesto zvažuje prevod vlastníctva zimného štadióna pod svoju obchodnú spoločnosť. Podobne ako v minulosti plaváreň, by aj tento mal prejsť do majetku Bytového podniku mesta.

Ako sme vás v závere minulého roka informovali, Úrad vlády poskytol mestu dotáciu na rekonštrukciu severnej tribúny zimného štadióna v sume jeden milión eur. Tieto prostriedky by ale na realizáciu existujúceho projektu rekonštrukcie tejto tribúny nestačili.

„Na základe jestvujúcej projektovej dokumentácie k rekonštrukcii, finančné prostriedky z dotácie vlády nebudú v dôsledku rozsahu prác postačujúce. Z tohto dôvodu prevod majetku zimného štadióna na Bytový podnik mesta zabezpečí prefinancovanie prác, ktoré bude nevyhnutné zrealizovať nad rámec dotačných prostriedkov, zo zdrojov BPM,“ uviedla k veci hovorkyňa banskobystrického primátora Martina Kanisová.

Podmienkou dotácie zo štátneho rozpočtu ale je, že ďalších desať rokov nedôjde k zmene vlastníka štadióna. Aj preto by prípadnú zmenenú vlastnícku štruktúru musel Úrad vlády odsúhlasiť.

severna tribuna zimneho stadiona, zimny stadion„Pokiaľ Úrad vlády prevod prostriedkov neumožní, je to bezpredmetné. Jasnejšie bude v utorok na zasadnutí zastupiteľstva. BPM by mohol rekonštrukciu severnej tribúny dofinancovať nad rámec dotácie,“ povedal pre BBonnline.sk konateľ Bytového podniku mesta a zároveň mestský poslanec Ján Šabo. Aj keď by sa podľa neho jednalo o podobný model, ako pred pár rokmi v prípade plavárne, nevylúčil, že o správu štadióna by sa aj naďalej mohla starať Správa športových a telovýchovných zariadení mesta a nie priamo BPM.

Prípadným vkladom zimného štadióna, oceneného v súčasnosti na sumu takmer 2,6 milióna eur, do majetku Bytového podniku mesta a schválenia prevodu dotácie naň, by mohlo dôjsť k efektívnejšiemu vynaloženiu prostriedkov na rekonštrukciu. Úspora by, na rozdiel od samosprávy, mohla nastať pri optimalizácii DPH, ktorej mesto nie je platcom.

Stopercentným vlastníkom BPM s.r.o. je Mesto Banská Bystrica. Samospráva by v prípade zaradenia štadióna do majetku BPM mala na jeho spätné odkúpenie predkupné právo v sume jedno euro.