Jeseň v Šalkovej bude budúci rok o niečo farebnejšia. Postará sa o to 80 javorov, ktoré v priebehu minulého týždňa vysadilo mesto Banská Bystrica v spolupráci so správcom zelene, Záhradníckymi a rekreačnými službami mesta.

salkova javorova alejDrevina javor tatársky (Acer tataricum) sa vysádza najmä v zeleni mesta alebo v okrasných záhradách. Je to okrasný strom, ktorý dosahuje výšku 3 – 5 metrov. Priemer koruny má približne 1,5 metra. Jeho listy sa na jeseň sfarbujú do karmínovej. Stromy sú vysadené  na Ľupčianskej ulici do formy stromoradia.

Každá výsadba v meste sa realizuje v zmysle platného zákona o ochrane krajiny a prírody. Veríme, že v blízkej budúcnosti poskytnú tieto stromy obyvateľom mesta aj prímestských častí nielen príjemný estetický zážitok, ale v lete aj blahodarný tieň,“ povedala vedúca oddelenia životného prostredia na MsÚ Beáta Kostúrová.

Každá výsadba, ktorá je realizovaná na pozemkoch mesta Banská Bystrica, podlieha procesu schvaľovania na Úrade hlavného architekta a oddelení životného prostredia na MsÚ. Následne je konzultovaná so správcom mestskej zelene. Pri rozhodnutí sa zohľadňuje  najmä vhodnosť navrhnutých drevín a miesto ich vysadenia, pričom sa prihliada na podzemné inžinierske siete. Týmto procesom sa mesto dokáže vyhnúť neskorším problémom s poškodením inžinierskych sietí, neprimeranému tieneniu stromov, a teda aj potrebe výrubu takýchto drevín.

Mesto získalo ešte na začiatku roka finančné prostriedky v sume 120-tisíc eur od súkromného investora malej vodnej elektrárne v Šalkovej za účelom náhradnej výsadby.