Quantcast

Žiadny vhodný program, z ktorého by mesto mohlo naplniť svoj zámer na komplexnú obnovu, momentálne eurofondy neponúkajú. Mestskí úradníci sa pri plánovaní pomýlili a projekt, ktorý mal do parku priniesť až 2,5 milióna eur, zostáva nevyužitý.

mestsky park, Jesen v meste, Banská Bystrica, 24.10.2013“Po konzultácii s pracovníkmi ministerstva sme zistili, že výzva z ktorej sme chceli čerpať prostriedky, je určená na obnovu pamiatok, ale len budov,” povedal na utorňajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici primátor Peter Gogola. Mesto sa o prostriedky chcelo uchádzať z programu „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok z Regionálneho operačného programu“.

Cieľom modernizácie a revitalizácie Mestského parku mala byť obnova trávnikov a kvetinových záhonov, vybudovanie zavlažovacieho systému, oprava chodníkov a lavičiek so zameraním na bezbariérovosť, modernizácia osvetlenia a inžinierskych sietí v parku. Rekonštrukcie sa mal dočkať aj altánok v strede parku, kde takisto malo byť vytvorené aj miesto pre kultúrne a spoločenské akcie. Atraktivitu parku malo zvýšiť aj pokrytie Wifi sieťou, fontána či nové detské ihrisko. Kontrolovať ho mal kamerový systém.

Celkové výdavky na revitalizáciu a modernizáciu parku Mestský úrad vypočítal na sumu 2,49 milióna eur, o ktoré sa malo mesto uchádzať z eurofondov. Revitalizácia mala podľa plánov skončiť do konca roka 2015.

Výzvy na čerpanie eurofondov sa ale týkajú druhého mestského projektu, ktorým je rekonštrukcia Robotníckeho domu. Ten by v prípade úspechu žiadosti mal získať novú podobu do záveru roka 2015.