ospravedlňte výpadok od 9:20(seč) – 9:31(seč) reálneho času

a od 11:27(seč)- 11:30(seč) reálneho času z technických príčin

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.