Spoločnosť ESO MEDIA vznikla v roku 2013 na základe bohatých skúseností nadobudnutých v oblasti spracovania videa, či produkovania priamych prenosov. Našou snahou je prinášať priame prenosy z rôznych udalostí, kultúrnych, spoločenských či športových podujatí z rôznych miest Slovenska. Pred vznikom našej firmy sme pracovali pre rôzne televízie či portály pri tvorbe a vysielania videí a príspevkov. Od vzniku spoločnosti sme sa podieľali aj na vysielaní TV ESO, ktorá pôsobila ako lokálna televízia v Banskej Bystrici. Okrem priamych prenosov sa zameriavame aj na výrobu oficiálnych videí z rôznych podujatí.

Na základe získania skúseností z televízneho biznisu, a na základe znalostí posunu TV trhu do online sféry sme sa rozhodli orientovať naše úsilie a produkciu do online.

Stále však produkujeme obsah aj pre regionálne TV.

Naše štáby majú viacročné skúsenosti s výrobou priamych prenosov a záznamov z rôznych podujatí a zastupiteľstiev ako aj s výrobou videí a reportáží z mnohých podujatí. Priame prenosy vysielame na www.tveso.sk a www.youtube.com/tvesolive.

TV ESO odvysiela ročne cez 140 priamych prenosov od športových, kultúrnych podujatí, cez diskusie až k zasadnutiam zastupiteľstiev. Sila live prenosov rastie každým dňom a preto sa orientujeme z veľkej časti na túto oblasť televíznej produkcie. Dokazujú nám to aj čísla sledovanosti vysielania live prenosov, záznamov, zostrihov alebo imidžových highlight videí.

TV ESO je už niekoľko rokov pri všetkom dôležitom čo sa udeje v prostredí slovenského futsalu, a ročne odvysielame cez 45 priamych prenosov z tohto športu.

Takisto už piatym rokom spolupracujeme so Slovenským atletickým zväzom, pre ktorý vyrábame každým rokom viac a viac live streamov z podujatí konaných po celom Slovensku.

Efektivita sa prejavuje nie len pri výrobe, ale aj pri samotnom vysielaní. Konkrétne ju môže postrehnúť divák alebo fanúšik našej FB stránky, web stránky a instagramu. Každý priamy prenos je dostatočne propagovaný buď video upútavkou alebo obrázkovými upútavkami na všetkých našich platformách. To znamená, že sa nestaráme len o samotné vysielanie, ale aj o propagáciu daného prenosu, lebo nám samozrejme záleží aby video oslovilo čo najviac ľudí. Pred prenosom alebo odvysielaním videa sa postaráme o propagáciu a po odvysielaní aj jeho reprodukciu. Záznam navždy zostane uchovaný, a zároveň je pripomínaný našimi kanálmi na fb a instagrame.

Takéto prepojenia nám pomáhajú dosahovať z roka na rok vyššie čísla sledovanosti, a to v každom segmente našej produkcie, od športu cez highlight videá, reportáže až po zasadnutia zastupiteľstiev.

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.