1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Deklarácia k situácii na Ukrajine

5. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.