Na záver Duelu kandidátov došlo opäť na priority volebných programov kandidátov, ale aj ich pohľady na programy protikandidátov či zhodnotenie volebnej kampane. A hovorilo sa aj o prípadných personálnych otázkach na mestskom úrade a napokon dostali priestor aj na záverečný príhovor voličom.

Spoločný projekt portálu BBonline.sk a BB FM rádia so zapojením študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pokrývajúci predvolebné dianie v Banskej Bystrici pokračuje špeciálnym Duelom kandidátov. Ten proti sebe postavil dvoch kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica, ktorí majú podľa prieskumu verejnej mienky najvyššiu podporu verejnosti – súčasného primátora Jána Noska (nez.) a Dianu Javorčíkovú (nez.).

Duel kandidátov, ktorý bol jednorazovo nahrávaný minulý týždeň v utorok, bol poslucháčom a čitateľom postupne sprostredkovaný v priebehu piatich pracovných dní. Relácie v BB FM rádiu mali premiéru od štvrtka 20. do stredy 26. októbra, vždy v pracovných dňoch, o 13.30 a 17.30 h a následne bol reportážny výstup spolu s audiozáznamom publikovaný na stránkach portálu BBonline.sk. Podrobnosti prvej časti nájdete v našom štvrtkovom článku, druhú časť sme priblížili v piatok. Aj témami dlhodobo prenajatých mestských majetkov potom diskusia pokračovala v pondelok. V utorkovej časti došlo na tému financií.

Aj duel kandidátov, rovnako ako predošlé diskusné relácie so všetkými kandidátmi, majú pravidlá schválené Radou pre mediálne služby v rámci projektu Voľby 2022 v BB FM rádiu.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou – Duel kandidátov #5:

V rámci duelu kandidátov mali v každom tematickom celku obaja kandidáti celkom 6 minút na svoje odpovede. Časomieru mohli sledovať počas celého trvania nahrávania, respektíve boli na čas upozorňovaní moderátorkou.

Nosko a Javorčíková znovu zhrnuli priority, programy si zhodnotili aj vzájomne

Podobne ako v prvej sérii rozhovorov, v ktorej sa predstavovala celá šestica kandidátov, dostali aj teraz kandidáti priestor na prezentáciu priorít svojho volebného programu.

„Keďže najväčším problémom mesta Banská Bystrica je dlhodobé starnutie obyvateľstva a postupné vyľudňovanie. Takisto je obrovský problém, že o našom meste sa nikde za hranicami mesta nerozpráva. Turisti nás obchádzajú, investori nás obchádzajú. Za mňa boli stanovené štyri základné top volebné priority nášho volebného programu. Tou prvou, absolútnou, je cenovo dostupné bývanie. Ja by som ale veľmi rada vysvetlila voličom, že to nie je cenovo dostupné bývanie ktoré je len pre sociálne slabších, ale je to to nájomné bývanie, ktoré by malo slúžiť aj pre mladé rodiny, pre seniorov, pre osamelých rodičov s deťmi. Druhou top volebnou prioritou je samozrejme podpora malých a stredných podnikateľov. Treťou je riešenie dopravy a mobility v našom meste. Už konečne je načase. A štvrtou je samozrejme boj s klimatickou krízou, zanedbané verejné priestory a zeleň,“ vymenovala Diana Javorčíková svoje priority.

Doplňujúca otázka moderátorky smerovala k priorite na rozvoj nemotorovej dopravy a konkretizáciu krokov v tomto smere. „No my v prvom rade potrebujeme vystavať základnú infraštruktúru, pretože inak cyklodoprava nebude môcť fungovať, keďže v našom meste cyklotrasy nie sú,“ doplnila Javorčíková.

„Priority vychádzajú z potrieb obyvateľov, ktoré vnímame, registrujeme, takže budú to rekonštrukcie ciest, chodníkov, mostov, revitalizácia verejných priestranstiev, opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami, výstavba cyklotrás. Naďalej teda budeme pokračovať v obnove škôlok, škôl, skvalitňovaní služieb pre seniorov, znevýhodnené skupiny obyvateľov. Témou je a jednou z tých priorít je aj parkovanie, zelené sídliská, fotovoltika, energetika, výmena verejného osvetlenia. A samozrejme, nie na poslednom mieste, nájomné byty. Niektoré projekty sú už rozpracované vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Čiže je možné, že sa môžu v krátkom období realizovať,“ priblížil Ján Nosko priority svojho programu.

Moderátorka sa v rámci doplňujúcej otázky spýtala primátora na jednu z jeho deklarovaných priorít v podobe podpory MHD a nemotorovej dopravy a opýtala sa Jána Noska na to, ako chce ľudí motivovať, aby využívali MHD.

„Toto nie je len o tom, že ich bude primátor nútiť, aby chodili do autobusu. Proste tu treba trošku meniť aj tú filozofiu ľudí, ich návyky. Samozrejme, tou možnosťou je, pokiaľ sú vybudované cyklotrasy, tak v tom období pokiaľ je ich možné využívať, tak samozrejme toto je tiež jedna z možností, akým spôsobom preferovať nemotorovú dopravu. A ďalej proste pracovať na tom, aby tá filozofia, tie návyky ľudí používať auto na akýkoľvek svoj pohyb, sa zmenila,“ doplnil Nosko.

Programy kandidátov sa v zásade nelíšia

Po priblížení priorít dostali kandidáti tiež priestor zhodnotiť obsah programu svojho protikandidáta.

„Keďže je tam mnoho podobných bodov, povedala by som, že niektoré sú až totožné, tak nedá sa mi nesúhlasiť s niektorými opatreniami. Stále, budem sa opakovať, že mnohé z nich už mali prísť dávno. Pretože na to bolo dostatok času. Kto nespravil za osem rokov, za ďalšie štyri roky pochybujem, že niečo v tom urobí viac,“ zhodnotila Diana Javorčíková.

„Myslím si, že každý kandidát, ktorý chce ísť do tejto funkcie, do tejto pozície, vníma potreby mesta. A tie potreby mesta sú rovnaké. Nesúhlasím s tým, že za osem rokov sa nič neurobilo. Myslím si, že obyvatelia to cítia, vidia a môžu proste tieto veci jednoznačne a sú zdokladované. S týmto sa súhlasiť nedá. V tom programe nie je veľmi čo vymyslieť. Banská Bystrica je jedno mesto. Žijeme všetci v ňom a vieme, čo v našom meste je potrebné urobiť,“ uviedol Ján Nosko.

Záverečné príhovory kandidátov

V diskusii sa ďalej kandidáti venovali aj priblíženiu svojich tímov a očakávaní pre ďalšie fungovanie Mestského úradu v Banskej Bystrici po voľbách. Dotkli sa tiež detailov volebnej kampane. Napokon dostali kandidáti priestor na záverečný príhovor voličom. Na ten mali obaja kandidáti 60 sekúnd, ktoré mohli využiť v ľubovoľnej miere.

„Niekedy je jednoducho časť na zmenu. V Banskej Bystrici po ôsmich rokoch práve tento čas nastal. Čo sa za osem rokov nepodarilo, už sa nepodarí. 29. októbra sa všetci môžeme rozhodnúť, či naďalej chceme žiť v priemernosti, vo vyľudňujúcom sa meste alebo chceme rast, rozvoj, viac mladých ľudí, viac práce. Krajšie a zelenšie mesto. Máme právo chcieť viac. Bystričania, prosím vás, 29. októbra poďte voliť. Posledné prieskumy ukazujú, že až jedna tretina oprávnených voličov nechce prísť k urnám. Aj tento fakt svedčí o tom, že občania strácajú vieru v dobré spravovanie mesta. Ja sa ospravedlňujem za to, že vás predchádzajúce garnitúry sklamali. Chcem vás presvedčiť, že politika a riadenie mesta sa dá robiť aj inak. Rozvíjaco, ohľaduplne ku všetkým občanom, transparentne a hlavne pre budúce generácie. Venujte prosím desať minút vášho času budúcnosti mesta. Príďte voliť,“ zneli záverečné slová Diany Javorčíkovej.

„Milí Banskobystričania, príďte 29. októbra voliť a voľte Tím Nosko 2022. My neexperimentujeme, experimentov sme tu mali dosť a vidíme ich následky. Máme za sebou nespochybniteľnú prácu, nespochybniteľné výsledky a ponúkame do zložitého obdobia, ktoré nás všetkých čaká, ponúkame skúsenosť, stabilitu, spájame odbornosť s odvahou a pracovitosťou, ochotou spolupracovať a spoločne hľadať riešenia. Poďme spolu voliť, príďte 29. októbra k urnám,“ znel záverečný príhovor Jána Noska.

Všetky časti diskusie si môžete vypočuť v audiozázname relácie aj na podcastových službách Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…