Už len dva týždne volebnej kampane a následne, 29. októbra rozhodovanie o tom, kto na ďalšie štyri roky povedie Banskú Bystricu i Banskobystrický samosprávny kraj. Voľby sa blížia a v sérii článkov na BBonline.sk vám približujeme uchádzačov o post primátora Banskej Bystrice.

Portál BBonline.sk, banskobystrické lokálne BB FM rádio spolu so zapojenými študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pripravili špeciálny projekt pre Voľby 2022, ktorých súčasťou sú diskusné relácie vo vysielaní BB FM rádia. Projekt Voľby 2022 v BB FM rádiu má presné a pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky, schválené Radou pre mediálne služby.

V prvej fáze dostali všetci šiesti kandidáti na post primátora mesta Banská Bystrica rovnaký priestor na to, aby sa predstavili, aby priblížili svoj názor na aktuálnu situáciu v Banskej Bystrici a súčasné volebné obdobie a následne priblížili svoje volebné programy. Portál BBonline.sk následne prináša textové prepisy odpovedí jednotlivých kandidátov, respektíve príspevky spracúvajúce vyjadrenia kandidátov.

Postupne sme vám priniesli ich vyjadrenia, ktorými sa mali možnosť predstaviť, zhodnotiť súčasnú situáciu v Banskej Bystrici a v aktuálnej poslednej časti v skratke predstavujú priority svojho volebného programu.

Už od nasledujúceho týždňa prinesie BB FM rádio a následne aj portál BBonline.sk duel dvoch kandidátov s najvyššou podporou z realizovaného prieskumu. Ján Nosko a Diana Javorčíková počas viacerých dní rozdiskutujú najdôležitejšie témy mesta a budú mať priestor reagovať aj na svoje vlastné programy a kroky v kampani.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica – 3. Volebné programy kandidátov:

Textový prepis odpovedí jednotlivých kandidátov, v ktorých mali kandidáti následne možnosť vykonať korektúry, si môžete prečítať nižšie.

Kandidáti odpovedali na otázku: Priblížte nám váš volebný program. Čo budú vaše priority, čo plánujete urobiť ako prvé a na čo sa vo funkcii plánujete sústrediť?

Každý kandidát mal na svoju odpoveď časový priestor 2 minút. V prípade, že svoj čas vo väčšej miere nenaplnil, moderátorka mu položila doplňujúcu otázku.

Upozorňujeme, že odpovede kandidátov nie sú redakčným obsahom portálu BBonline.sk a prinášame ich v úplnom znení bez redakčného zásahu. Odpovede kandidátov sa nemusia zakladať na pravde a faktoch a nie je možné ich stotožňovať s názormi redakcie a vydavateľa.

1. Diana Javorčíková, Mgr., 36 rokov, projektová manažérka – Nezávislá kandidátka

Celé leto som sa stretávala s občanmi a využívam všetky spôsoby aby som občanov a voličov oboznámila so svojim programom. Uvedomujem si totiž, že každý program je len slovným cvičením, pokiaľ sa nezrealizuje. A preto pre jeho čo najúspešnejšiu realizáciu od prvého dňa na úrade sa budem sústrediť na efektívny, proklientsky a vysoko odborný mestský úrad. Len taký zabezpečí úspešnú realizáciu volebného programu v praxi. Z nášho volebného programu by som upriamila pozornosť na udržiavané verejné priestory a starostlivosť o zeleň. Zriadime manuál verejných priestorov, oživíme dlhodobo zanedbávané priestory pre všetky vekové kategórie, zavedieme inštitút mestského údržbára na rýchle opravy v teréne, zabezpečíme profesionálnu starostlivosť o zeleň. Ďalšou veľkou kapitolou je doprava a mobilita, ktorá v našom meste kolabuje každý deň, pretože áut každým rokom v uliciach pribúda. Aby sme to zmenili, zameriame sa na podporu iných foriem dopravy. zefektívnime systém fungovania MHD, skvalitníme infraštruktúru pre peších, zlepšíme parkovanie zavedením parkovacej politiky, ale pozrieme sa aj na zmluvy – napríklad nepredĺžime zmluvu so spoločnosťou EEI, ale vrátime zisk z parkovného mestu. V rámci nájomného bývania Zriadime oddelenie pre rozvoj bytovej politiky a vytvoríme dokument Program rozvoja bývania. A zameriame sa na podporu zamestnanosti formou podpory malých a stredných podnikateľov: znížime administratívnu zaťaženosť na úrade, aby ste jednoducho vybavili. Toto je len zlomok vecí, ktoré by som chcela z pozície primátorky intenzívne presadzovať. Je toho oveľa viac. Už teraz ale  prehlasujem, že pokiaľ uspejem vo voľbách, o tom ako sa môj volebný program darí plniť, budem verejne odpočtovať naším obyvateľom. Mám energiu, víziu, plán a ľudí, s ktorými to dokážem. A hlavne, ja sa na to aj naozaj teším.

2. Daniel Karas, Mgr., 47 rokov, riaditeľ spoločnosti – SMER-SD, Republika

Môj volebný program sa skladá z piatich základných pilierov. Prvým sú financie, dane, k tým som sa už vyjadril, druhým sú investície, tretím kultúra a šport, štvrtým sociálna pomoc, piatym zelené mesto. Pre krátkosť času vypichnem investície a to len jednu časť z tohto piliera. Ostatný môj program môžete sledovať na mojej webovej stránke alebo na Facebooku. Poďme teda k investíciám. Mesto v dnešnej dobe sa musí správať investične a hospodársky. Ani jeden primátor za posledných 12 rokov nepriniesol do mesta žiadneho strategického investora, ktorý by dal ľudom dobre platenú prácu. Ľudia nám odchádzajú z mesta, za prácou do Bratislavy alebo iných štátov. Tým, že nám ľudia odchádzajú z mesta za prácou sa počet obyvateľov v meste zmenšuje a tým pádom nám do mestského rozpočtu zo strany štátu chodí čím ďalej tým menej peňazí. Toto však musíme zmeniť. Nechcem sa dožiť toho, aby sa z Banskej Bystrice stalo mesto duchov. Chcem aby ľudia v meste zostali žiť, aby tu zostali pracovať, aby si zakladali rodiny a to dosiahneme len vtedy keď vytvoríme dobré podmienky pre malých a stredných zamestnávateľov a hlavne nového strategického zamestnávateľa, ktorý ľudom poskytne stabilitu v Banskej Bystrici a dobre platenú prácu. Keď to dosiahli iné krajské mestá, ako je Nitra, Žilina, Prešov, Trnava, tak to musí zvládnuť aj Banská Bystrica. Do mesta chcem v rámci dobrého zamestnania nielen veľkého investora ale chcem prinavrátiť aspoň jednu veľkú štátnu inštitúciu, ktorú nám zobrali a zároveň poskytnúť ľudom prácu v oblasti administratívy. Verím, že sa mi v nasledujúcom období podarí a spolu s budúcou vládou, ktorú budeme skladať, do Banskej Bystrice donesieme nové pracovné príležitosti.

Podotázka moderátorky: Vy ste sa vyjadrili, že naše mesto potrebuje silného strategického partnera, ktorý príde do Banskej Bystrice a dá ľuďom prácu – toto sú vaše slová. Kto je tým silným strategickým partnerom? Predsa len budete mať k dispozícii 4 roky, to znamená, že nejakú víziu musíte mať, aby sa stihla vôbec naplniť. Tzn. už teraz v tomto momente ju musíte mať. Čiže kto bude tým silným strategickým partnerom?

Silným partnerom by mali byť hlavne fabriky, ktoré sa zaoberajú automotivom alebo takisto IT spoločnosti alebo štátne spoločnosti, ktoré sme mali v meste Banská Bystrica.

3. Anton Minárik, PaedDr., 44 rokov, bezpečnostný analytik – Nezávislý kandidát

Uvedomujem si, že v meste Banská Bystrica máme veľa problémov a nedokážeme ich všetky naraz riešiť. Preto by som sa hlavne zameral na tie najdôležitejšie. Po prvé, priniesť do Banskej Bystrice investora a vytvoriť nové pracovné miesta. Ako primátor by som aktívne vyhľadával investorov a podporoval rozvoj malých a stredných podnikov na úrovni mesta. Jednoducho treba zabrániť vyľudňovaniu Banskej Bystrice a dať ľudom podmienky pracovať za dôstojný plat. Treba aktívne oslovovať inštitúcie ako sú Slovenská agentúra pre rozvoj, investície a obchodu, Ministerstvo hospodárstva a ďalšie. Jednoducho treba hľadať riešenia a nie výhovorky, ako sa niečo nedá. Po druhé, pomoc dôchodcom. Patrí im veľká vďaka. Dôchodcovia prežili časť svojho života v režime sľubov o istotách, ktoré vieme, že už nedokážeme naplniť, ale je len na nás, či im chceme pomôcť zvýšiť ich životnú úroveň a rozšíriť sociálne služby. Treba sa zamyslieť, či mesto nemôže pripraviť protiinflačný balíček vo forme nejakých finančných úľav. Preto na nich nezabúdajme a urobme pre nich, čo je v silách modernej a ústretovej samosprávy. Po tretie, chodníky, cesty a parkovanie. V Banskej Bystrici všetci vieme, aká je situácia. Máme katastrofálny stav chodníkov pred bytovými domami. Mám vypracovaný zoznam komunikácií, ktoré treba rekonštruovať alebo dobudovať ihneď. Ako primátor by som okamžite začal riešiť tento problém. Ďalej treba rozšíriť parkovacie možnosti obyvateľom – rekonštruovaním a budovaním nových parkovacích miest a parkovacích domov. Ako primátor by som okamžite dal urobiť finančný a personálny audit mesta ako aj detailne overiť zmluvy. Následne by som sa začal venovať všetkým prioritám, ktoré mesto Banská Bystrica potrebuje a ktoré navrhujú aj ďalší kandidáti.

4. Ján Nosko, MUDr., 61 rokov, primátor – Nezávislý kandidát

Musím povedať, že sme pripravili naozaj poctivý plán, kvalitný zásobník  projektov. V skratke pôjde o rekonštrukcie ciest, chodníkov, mostov, revitalizáciu verejných priestranstiev, zelené projekty. Zaujímavá je fotovoltika, výstavba cyklotrás. Chceme pokračovať v obnove škôlok a škôl, skvalitniť služby pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov. V pláne máme odkúpenie domu kultúry spolu s BBSK, jeho rekonštrukciu i revitalizáciu siedmich lokalít v projektoch zelených sídlisk, mestského parku a parku pri kaštieli Radvanských. V oblasti dopravy chceme riešiť parkovaciu politiku, využiť dáta z plánu udržateľnej mobility so zavedením rezidenčného parkovania v celom meste a prebrať ho do správy mesta. Totiž v roku 2025 končí aj zmluva so spoločnosťou EEI. Chceme dokončiť výstavbu parkoviska na Tatranskej, vypracovať štúdiu zameranú na výstavbu parkovacích domov a pokračovať v projektovej príprave výstavby cyklotrás. Čo sa týka fotovoltiky, už teraz máme vytypovaných prvých 32 mestských budov, kde by mohli vyrásť bio solárne strechy a prvých šesť chceme realizovať už v roku 2023. Chceme kompletne rekonštruovať verejné osvetlenie, dokončiť rekonštrukciu základnej umeleckej školy. No a v sociálnej oblasti vybudovať denný stacionár pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, zariadenia pre seniorov z plánu obnovy a vytypovať ďalšie lokality, kde by bola možná výstavba nájomných bytov. Pokiaľ mi obyvatelia mesta vo voľbách vyslovia dôveru a dajú mandát, som pripravený s nezmenenou energiou so svojim tímom pokračovať v práci pre naše mesto.

Podotázka moderátorky: Jedným z bodov vášho programu je aj otvorené, inovatívne a spolupracujúce mesto. Čo si máme konkrétne pod týmto predstaviť. Aké konkrétne kroky? Pretože práve toto vám počas vášho pôsobenia oponenti vyčítali.

Inovácie sú zaujímavá téma. Práve s tým, že sme sa prihlásili k otvorenému vládnutiu na lokálnej úrovni. Chceme práve tento inštitút využiť na to, aby sme široko komunikovali s verejnosťou. Je tu naozaj množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí sa môžu cez takéto projekty, cez inovácie jednak zviditeľniť a môžu samozrejme mestu priniesť úžitok.

5. Peter Podhorský, 45 rokov, živnostník – ĽS Naše Slovensko

Kandidát nevyužil možnosť účasti v diskusii BB FM rádia, poskytol len textové vyjadrenie pre portál BBonline.sk.

O dôveru obyvateľov mesta Banská Bystrica, mojich spoluobčanov, sa uchádzam s jasným a čitateľným, kontrolovateľným 5-bodovým programom. Nesľubujem nesplniteľné ciele, ani modré z neba. Mojou víziou je návrat ku každodenným starostiam obyvateľov mesta tak, aby začali konečne cítiť, že mesto je tu pre nich nielen vtedy, keď má od nich vyberať dane a poplatky, ale každý jeden deň, keď čokoľvek od mesta alebo jeho orgánov budú potrebovať.

6. Jozef Sásik, Ing., 64 rokov, katolícky politológ – SĽS

V prvom rade chceme riešiť štruktúru ekonomiky mesta. Zrušenie partokracie, ktorá tu funguje už od roku 1945. Ďalej stransparentniť verejné financie, ktoré síce zverejňujú, ale sú tak globálne dané, utajované. Banská Bystrica má systémový problém, už tridsať rokov. Ďalej chceme obmedziť offshorové firmy, ktoré odčerpávajú kapitál od občanov z Banskej Bystrice a vôbec mesta. Urobiť systémovú zmenu v mestskom úrade. Očistiť inštitúciu, mestský úrad. Ďalej chceme politiku vnímať ako službu. My ľudovci sa držíme zásady, že národ neplatí, národu sa má slúžiť. Na území mesta Banskej Bystrice sa má prestať s vraždami nenarodených detí najatými vrahmi. Už od roku 1945 bolo na území Banskej Bystrice a okresu zavraždených takýmto spôsobom vyše 31-tisíc ľudí. To je moja priorita, že na území mesta skončí táto genocída Slovákov. A posledný bod je, že slobodu treba považovať nie za tovar.

Reakcia moderátorky: Ja som tie vraždy úplne nepochopila. Toto by som chcela dovysvetliť.

Nehovorí vám nič interrupcia? Oni to nazývajú umelé prerušenie tehotenstva, ale je to nič iné ako zavraždenie.

Reakcia moderátorky: Nazvime to teda pravým slovom, pretože v prípade, že hovoríme o genocíde, tak teraz značne porušujeme niektoré pravidlá.

Je to genocída, ktorá sa robí akože zákonne, ale pritom je to genocída. Môže sa to nazvať ako chce. Rozumiete, budeme tu chrániť vajíčko nejakého vtáka, budeme mu dávať spoločenskú hodnotu stotisíc eur a nenarodeného človeka nebudeme chrániť. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Tá vec je jasná.

Reakcia moderátorky: Toto boli dosť vágne body vášho programu, viete byť aj konkrétnejší? Čo teda spravíte ako prvé?

Príklad, ako sa vyriešila zábezpeka, kde primátor Presperín dal do zálohy jednej banke, ktorú nejdem menovať, 1250 hektárov z majetku lesov. Dodnes to nie je vyriešené.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…