Platy volených verejných funkcionárov sa odvíjajú od viacerých zákonov a spravidla sú napojené na priemernú či minimálnu mzdu alebo tabuľkové platy. Ich porovnávanie je však plné paradoxov, keď niektorí primátori majú platy vyššie než premiér a predseda parlamentu či naopak, niektorí starostovia malých obcí viac, než primátori okresných miest.

Zatiaľ čo pre mestského poslanca to môže byť len vreckové, pre krajského už obstojný základ. A primátor krajského mesta sa, napríklad aj v prípade Banskej Bystrice, rovno radí medzi najlepšie platených verejných a štátnych funkcionárov v republike.

Rozhoduje aj politika

Okolo platov verejných funkcionárov koluje množstvo mýtov. Zákony ich pritom určujú pomerne striktne. Jedinou výnimkou, ktorá je aj najčastejšie spochybňovanou, je však možnosť mestských a obecných zastupiteľstiev navýšiť zákonom určený plat primátora a starostu o najviac 60%. Ešte pred niekoľkými rokmi to bolo až do hodnoty plus 70%.

Súčasný primátor Banskej Bystrice Ján Nosko (nez.) má dlhodobo podporu väčšiny v zastupiteľstve, vďaka ktorej už druhé volebné obdobie poberá maximálne možné zvýšenie. Predchádzajúcemu primátorovi Petrovi Gogolovi (nez.), ktorý nemal väčšinovú podporu v zastupiteľstve, najskôr poslanci neschválili žiadne, neskôr 25% zvýšenie.

Niektorí primátori majú viac než premiér či predseda parlamentu

Ako je možné, že primátori niektorých miest majú platy vyššie než niektorí najvyšší ústavní činitelia v republike? Mzdy všetkých totiž upravujú úplne iné zákony a sú naviazané na iné pohyblivé a meniace sa ukazovatele. Najvýraznejšiu disproporciu však spôsobuje už spomínaná kompetencia mestských a obecných zastupiteľstiev.

Plat primátora sa zo zákona určuje ako násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok a každoročne sa preto mení. A zatiaľ čo pri obci do 500 obyvateľov sa určuje ako 1,65-násobok a malé obce ešte často pristúpia aj k zníženiu úväzku starostu, tak v prípade veľkých miest nad 100-tisíc obyvateľov je to až 3,98-násobok. V prípade Banskej Bystrice sa uplatňuje 3,54-násobok. K takto určenej sume ešte prináleží zastupiteľstvom schválené navýšenie.

Primátori najväčších miest nemajú najväčší plat

Súčasný primátor Banskej Bystrice sa zaraďuje medzi najlepšie platených zamestnancov nielen v rámci verejnej, ale aj štátnej správy na Slovensku. Je to vďaka pohyblivej zložke mzdy, o ktorej rozhodujú poslanci.

 

Banskobystrický primátor sa tak, napríklad spolu s primátormi Trnavy či Trenčína, čo do výšky platu môže rovnať s najvyššími ústavnými činiteľmi, respektíve ich prevyšuje. Jeho plat je vyšší než plat predsedu NRSR, ktorý aj po započítaní paušálnych náhrad oficiálne zo svojej funkcie nedostane viac než 5 948 € mesačne v hrubom.

A hlava mesta pod Urpínom dostáva aj viac než premiér vlády. A to aj v prípade, že k platu a funkčnému príplatku predsedovi vlády pripočítame tiež paušálne náhrady. I tak má premiér aktuálne „len“ necelých 6 414 € v hrubom. Aktuálny plat primátora Banskej Bystrice je však približne polovičný oproti platu prezidentky republiky.

Paradoxne, primátor Banskej Bystrice má plat vyšší aj oproti primátorom Bratislavy či Košíc, ktorých základ sa počíta vyšším koeficientom. Ich plat ale poslanci navýšili o nižšiu sumu. Primátor Bratislavy aktuálne poberá 6707 eur v hrubom, primátor Košíc 6748 eur.

Nižší plat má pritom aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, ktorého plat ale určujú iné zákony.

Naopak, z pohľadu zvolených poslancov, je členstvo v zastupiteľstve kraja oproti obecným a mestským samosprávam finančne výrazne zaujímavejšie.

Platy a odmeny volených funkcionárov mesta Banská Bystrica

Primátor Ján Nosko: 6 860 € mesačne v hrubom
3,54 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok + 60% zvýšenie schválené zastupiteľstvom

1. viceprimátor Jakub Gajdošík: 4 802 € mesačne v hrubom
Primátorom určených maximálnych 70% platu primátora po zvýšení.

2. viceprimátor Milan Lichý: 2 882 € mesačne v hrubom
Primátorom určených maximálnych 70% platu primátora po zvýšení pri 60% pracovnom úväzku.

Poslanec Mestského zastupiteľstva: 282 € mesačne v hrubom
80% z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia. Členovia MsR a predsedovia komisií MsZ + odmena vo výške 20% z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia (72 €). Poslanci vykonávajúci občianske obrady 10 € za obrad + jedenkrát ročne príspevok vo výške 270 € na tzv. „ošatné“.

Platy a odmeny volených funkcionárov Banskobystrického samosprávneho kraja

Predseda BBSK Ján Lunter: 5 658 € mesačne v hrubom
Základ platu je súčet najvyššej platovej tarify a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri vykonávaní verejnej služby podľa osobitného predpisu. Plat predsedu sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor zo súčinu základu platu a ustanoveného koeficientu platu 2,0. Ak by predsedovi patril aj plat poslanca NRSR, počas poberania platu poslanca NRSR patrí predsedovi plat v sume minimálnej mzdy.

Podpredsedovia BBSK (Ondrej Lunter, Roman Malatinec): 4 243,50 € mesačne v hrubom
Plat podpredsedov je určený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 166/2019 vo výške 75% z platu predsedu BBSK.

Poslanec Zastupiteľstva BBSK: 1 076,66 € mesačne v hrubom / alebo 646 €
Odmena poslancov Zastupiteľstva BBSK, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie – vyplýva z § 12, ods. 6 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ktorý v súčinnosti s Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 138/2019 predstavuje v kalendárnom roku 20-násobok aktuálnej minimálnej mzdy. Odmena poslancov Zastupiteľstva BBSK, ktorí sú zároveň poslancami NRSR, alebo im patrí plat starostu alebo jeho zástupcu, alebo primátora mesta alebo jeho zástupcu, podľa § 12, ods. 7 a ods. 8 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v sume aktuálnej minimálnej mzdy.

Poslanci BBSK nedostávajú za členstvo či predsedníctvo v komisiách žiadnu odmenu navyše.