Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko (nez.) má šancu stať sa prvým primátorom mesta, ktorý bude vo funkcii tri volebné obdobia. Po suverénnom víťazstve pred štyrmi rokmi, má k podobnej podpore voličov vykročené aj niekoľko týždňov pred novými voľbami.

Na prelome septembra a októbra by súčasného primátora Jána Noska do funkcie opäť zvolila väčšina voličov v meste. Vyplýva to z volebného modelu na základe reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre portál BBonline.sk a BB FM rádio v dňoch od 29. septembra do 5. októbra 2022, na vzorke 800 dospelých obyvateľov Banskej Bystrice, realizovala metódou telefonického dotazovania agentúra AKO.

Realizácia prieskumu je súčasťou spoločného projektu portálu BBonline.sk, BB FM rádia a zapojených študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorého súčasťou sú aj diskusné a analytické formáty publikované v oboch médiách. V rámci nich už napríklad približujeme jednotlivých kandidátov v špeciálnej sérii príspevkov.

„Keďže súčasťou nášho projektu sú aj diskusie vo vysielaní BB FM rádia, v zmysle projektu schváleného Radou pre mediálne služby, sú výsledky prieskumu podkladom pre oslovenie uchádzačov o post primátora do finálového duelu dvoch kandidátov s najvyššou podporou. Ten opäť prinesie nielen spomínané lokálne rádio, ale vo forme následných reportáží aj portál BBonline.sk,“ približuje šéfredaktor BBonline.sk Filip Roháček.

Výsledky reprezentatívneho telefonického prieskumu verejnej mienky medzi obyvateľmi mesta Banská Bystrica (29.9. – 5.10.)

Až 79% oslovených respondentov je rozhodnutých, komu by dalo svoj hlas vo voľbách. Celkom 14% z oslovených osemsto respondentov zatiaľ nie je rozhodnutých. Spolu 4,5% respondentov sa k voľbám nechystá a 2,4% oslovených sa k otázke vyjadriť nechcelo.

Z rozhodnutých respondentov by až 72,3% svoj hlas dalo súčasnému primátorovi a nezávislému kandidátovi Jánovi Noskovi. Jeho kandidatúru podporujú aj politické strany HLAS-SD, SME RODINA a SNS. Presne 19,1% respondentov by volilo nezávislú kandidátku Dianu Javorčíkovú. Jej kandidatúru podporujú aj politické strany SaS, PS, SPOLU, DS a ODS.

Celkom 5,4% respondentov by dalo svoj hlas kandidátovi koalície strán SMER-SD a Republika Danielovi Karasovi a 2,1% respondentov by volilo nezávislého kandidáta Antona Minárika. Kandidáti Peter Podhorský zo strany Kotlebovci - ĽSNS a Jozef Sásik zo SĽS by dostali hlasy menej ako jedného percenta opýtaných.

Respondentom bol čítaný zoznam kandidátov v náhodnom rotovanom poradí, a to s uvedením celého mena, strany, veku a profesie.

Volebný model - rozhodnutí respondenti

Ján Nosko, ktorého by volilo až vyše 72% oslovených voličov, oslovuje vo výraznejšej miere starších voličov a nadpriemerne voličov - mužov. Väčšinovo však oslovuje všetky dotazované vekové kategórie respondentov.

Naopak, druhá na pomyselnej páske, rovnako nezávislá kandidátka Diana Javorčíková, ktorú by volilo niečo cez 19% rozhodnutých opýtaných, má najviac potenciálnych voličov vo vekovej skupine do 33 rokov.

Detaily prieskumu

Prieskum bol v dňoch od 29.9. do 5.10.2022 realizovaný formou telefonického dotazovania na vzorke 800 dospelých ľudí s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, pričom výskumná vzorka bola vybraná reprezentatívne voči celej dospelej populácii mesta Banská Bystrica v relevantných kvótnych znakoch, ktoré určovali vek, pohlavie a vzdelanie.

Prieskumu sa zúčastnilo 53,5% žien a 46,5% mužov. Z nich 27,3% vo vekovej kategórii 18-33 rokov, 28,4% vo vekovej kategórii 34-49 rokov, 29% vo veku od 50 do 65 rokov a 15,4% respondentov vo veku 66 a viac rokov. V prieskume bolo zahrnutých 32,1% ľudí so základným vzdelaním alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity, 42,6% stredoškolsky vzdelaných ľudí s maturitou a 25,3% vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

"Volebný model nemožno pokladať za finálnu predikciu výsledkov volieb. Porovnanie môže najvýraznejšie ovplyvniť to, že sa prieskum konal zhruba mesiac pred voľbami a zo strany kandidátov ďalej beží ich kampaň a mobilizácia voličov. Zároveň platí, že v telefonickom prieskume deklarovaný počet rozhodnutých voličov sa spravidla nerovná podielu ľudí, ktorí v deň volieb reálne prídu do volebných miestností. Prieskum a z neho vyplývajúci volebný model ale ukazujú veľmi jasný trend v náladách a názoroch Banskobystričanov, aké tu v tomto období pred voľbami panujú," doplnil k výsledkom prieskumu šéfredaktor BBonline.sk Filip Roháček.

Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…