V predposlednej časti Duelu kandidátov došlo aj na tému financií a hospodárenia mesta. Ako mesto hospodári s rekordným rozpočtom? A vyberá mesto svoje investičné priority správne, keď časť mesta stále nemá ani funkčnú kanalizáciu? A budú sa zvyšovať miestne dane?

Spoločný projekt portálu BBonline.sk a BB FM rádia so zapojením študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pokrývajúci predvolebné dianie v Banskej Bystrici pokračuje špeciálnym Duelom kandidátov. Ten proti sebe postavil dvoch kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica, ktorí majú podľa prieskumu verejnej mienky najvyššiu podporu verejnosti – súčasného primátora Jána Noska (nez.) a Dianu Javorčíkovú (nez.).

Duel kandidátov, ktorý bol jednorazovo nahrávaný minulý týždeň v utorok, je poslucháčom a čitateľom postupne sprostredkovaný v priebehu piatich pracovných dní. Relácie v BB FM rádiu majú premiéru od štvrtka 20. do stredy 26. októbra, vždy v pracovných dňoch, o 13.30 a 17.30 h a následne bude reportážny výstup spolu s audiozáznamom publikovaný na stránkach portálu BBonline.sk. Podrobnosti prvej časti nájdete v našom štvrtkovom článku, druhú časť sme priblížili v piatok. Aj témami dlhodobo prenajatých mestských majetkov potom diskusia pokračovala v pondelok.

Aj duel kandidátov, rovnako ako predošlé diskusné relácie so všetkými kandidátmi, majú pravidlá schválené Radou pre mediálne služby v rámci projektu Voľby 2022 v BB FM rádiu.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou – Duel kandidátov #4:

V rámci duelu kandidátov mali v každom tematickom celku obaja kandidáti celkom 6 minút na svoje odpovede. Časomieru mohli sledovať počas celého trvania nahrávania, respektíve boli na čas upozorňovaní moderátorkou.

Malo mesto rekordne investovať v krízovom období?

Mesto Banská Bystrica v tomto roku pracuje s rekordným rozpočtom, ktorý sa každým rokom postupne približuje ku hranici sto miliónov eur. Napriek tomu, že mesto prijíma aj nové úvery, inštitút INEKO hodnotí jeho hospodárenie ako dobré.

„Žiaľ toto vedenie od roku 2016 vôbec nešetrilo, práve naopak. Ja vôbec nie som proti úverovej politike, ale žiaľ už keď na začiatku roka vlastne vypukla vojna na Ukrajine, mali sme myslieť na to, že pravdepodobne dôjde k ekonomickej aj energetickej kríze. A naozaj vo veľkom práve v tomto volebnom roku investovať do obnovy infraštruktúry bolo možno že nie až tak veľmi zodpovedné. Treba si povedať úprimne, že nás čakajú veľmi ťažké časy a my sme si nevytvorili vlastne žiadne dostatočné rezervy. Schvaľovanie úverov v takejto situácii nie je veľmi znakom dobrého hospodára,“ zhodnotila nezávislá kandidátka Diana Javorčíková.

Javorčíková zároveň poukázala na podľa nej slabé čerpanie eurofondov. „My máme veľmi slabé projektové oddelenie na mestskom úrade. My nežiadame projekty. To znamená, že nie je to len o úverovej politike a o tom, na čo mesto má. My dokážeme projekty financovať aj z iných zdrojov,“ doplnila a súčasný primátor a nezávislý kandidát Ján Nosko ju vyzval, aby konkretizovala výzvy, do ktorých sa mesto malo zapojiť.

„Napríklad aj z plánu obnovy, z ktorého sme z týchto 35-miliónov kde sme sa mohli s ostatnými 50-timi samosprávami zapojiť, tak sme podali jednu cyklotrasu. Pretože projekty nie sú pripravené a nie sú hotové. To svedčí o tom, že naše projektové oddelenie je nedostatočné a poddimenzované personálne,“ reagovala Javorčíková.

„Dovolím si nesúhlasiť. Tých projektov je naozaj množstvo. Ale pekne po poriadku. A ja teda poviem, že sme tretím najlepšie hospodáriacim mestom z ôsmych krajských miest. Najmenej zadĺženým krajským mestom. K 30. 6. 2022 sa nachádzame na úrovni 8,5%, pričom maximálna hranica je 60%,“ zosumarizoval vo svojej odpovedi Ján Nosko.

„Treba povedať, že mesto má obrovský ale investičný dlh. Ak chceme tento dlh znižovať aj prostredníctvom čerpania eurofondov, podmieňuje to vynaloženie ďalších zdrojov na projektové dokumentácie. Pretože, keď sa bavíme o tom či máme rezervné fondy, iné fondy, ako z týchto fondov sme museli veľkú časť odčerpať práve na obdobie energetickej krízy, na obdobie vojny na Ukrajine. Čiže pripraviť ďalšie programové obdobie bez toho, že poznáme konkretizované výzvy v jednotlivých oblastiach, je veľmi ťažké. Takže na projektoch, na zámeroch sa, samozrejme, pracuje. Ja teda považujem čerpanie úverov za správny krok. A tieto úvery, treba ešte povedať, čerpáme za veľmi výhodných podmienok 0,26%,“ doplnil Ján Nosko.

Vo volebnom roku najvyššie sumy do ciest a chodníkov

Významnú časť rozpočtu pritom vo volebnom roku tvoria naplánované investície do obnovy ciest a chodníkov. V roku 2022 sú pritom výdaje na tento účel násobne vyššie oproti predošlým rokom. Moderátorka Karolína Piliarová primátorovi Jánovi Noskovi pripomenula aj vyjadrenie opozičného klubu Banskobystrická alternatíva. Jeho poslanci rozpočet označovali za nevyvážený a uviedli, že „polovica rozpočtu sa premení na cement“.

„Je to názor Banskobystrickej alternatívy. Ja si myslím, že to rozhodnutie postupovať takýmto spôsobom bolo správne,“ uviedol primátor Ján Nosko.

„Svedčí to opäť o tom nekoncepčnom a nesystematickom prístupe súčasného vedenia. Investovali sme opäť takéto peniaze v poslednom volebnom roku, čo je veľká škoda,“  reagovala Diana Javorčíková.

Na otázku, kam by malo mesto smerovať viac prostriedkov však Javorčíková hovorila znovu najmä o cestách a chodníkoch. „Samozrejme, v tej obnove musíme pokračovať. Pretože, ako som spomínala, ja som denne v uliciach a naozaj naše zanedbané chodníky, ktoré sú 40 – 50 ročné, sú vo veľmi zlom stave. Musíme investovať do toho, aby sme pripravili veľmi slušnú infraštruktúru pre peších,“ uviedla Diana Javorčíková.

„Protikandidátka si protirečí. Tak budovať či nebudovať? Brať si úver či nebrať si úver? Toto je podľa môjho názoru – absolútne tomu nerozumiem,“ reagoval Nosko

„Ja kritizujem, že sa to robí vo volebnom roku pán primátor. Že osem rokov za vami nie je vidieť nič a vo volebnom roku ideme milióny investovať do infraštruktúry. To treba jednoducho obnovovať sústavne a súbežne a koncepčne,“ dodala v slovnej prestrelke Javorčíková.

„Ja si myslím, že pani protikandidátka vôbec nemá predstavu, aká je časová os prípravy nejakého projektu. Pokiaľ sa narodí myšlienka a prejde do realizácie. Takže nebudem na to reagovať. Však môže si to pani protikandidátka spočítať sama,“ odpovedal Ján Nosko na výčitky svojej vyzývateľky.

Diskusia kandidátov pokračovala aj témou posilnenia postavenia a rozpočtu Záhradníckych a rekreačných služieb mesta, ale aj zeleným opatreniam či chýbajúcej kanalizácii vo viacerých častiach mesta. Napokon boli témou aj miestne dane.

Ďalšie časti diskusie si môžete vypočuť v audiozázname relácie aj na podcastových službách Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.

Už v stredu vyvrcholí Duel kandidátov bližším pohľadom na volebné programy kandidátov, ale dôjde aj na personálne otázky na úrade či zhodnotenie priebehu volebných kampaní. Napokon dostanú kandidáti priestor na záverečný príhovor voličom.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…