Rekordné investície do dopravnej infraštruktúry, ale aj riešenie zlej dopravnej situácie a kolón v centre mesta či chýbajúce parkovacie domy. Ale aj možnosti lákania nových investorov, zlepšovania sociálnych služieb mesta či zmiernenia dopadov klimatickej zmeny. To boli témy druhej časti Duelu kandidátov, ktoré v spolupráci prinášajú portál BBonline.sk a BB FM rádio.

Spoločný projekt portálu BBonline.sk a BB FM rádia so zapojením študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pokrývajúci predvolebné dianie v Banskej Bystrici pokračuje špeciálnym Duelom kandidátov. Ten proti sebe postavil dvoch kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica, ktorí majú podľa prieskumu verejnej mienky najvyššiu podporu verejnosti – súčasného primátora Jána Noska (nez.) a Dianu Javorčíkovú (nez.).

Duel kandidátov, ktorý bol jednorazovo nahrávaný v uplynulý utorok, je poslucháčom a čitateľom postupne sprostredkovaný v priebehu piatich pracovných dní. Relácie v BB FM rádiu majú premiéru od štvrtka 20. do stredy 26. októbra, vždy v pracovných dňoch, o 13.30 a 17.30 h a následne bude reportážny výstup spolu s audiozáznamom publikovaný na stránkach portálu BBonline.sk. Podrobnosti prvej časti nájdete v našom štvrtkovom článku.

Aj duel kandidátov, rovnako ako predošlé diskusné relácie so všetkými kandidátmi, majú pravidlá schválené Radou pre mediálne služby v rámci projektu Voľby 2022 v BB FM rádiu.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou – Duel kandidátov #2:

V rámci duelu kandidátov mali v každom tematickom celku obaja kandidáti celkom 6 minút na svoje odpovede. Časomieru mohli sledovať počas celého trvania nahrávania, respektíve boli na čas upozorňovaní moderátorkou.

Investície do ciest a chodníkov sú dôležité podľa Noska i Javorčíkovej

Na úvod druhej časti debaty sa kandidáti dotkli rekordnej výšky investícií do dopravnej infraštruktúry vo volebnom roku. Moderátorka Karolína Piliarová na úvod smerovala primátorovi otázku, či napriek pôvodným plánom nebolo vhodné zo strany mesta zvážiť takéto investície v súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine a predpokladaných dopadov.

„My sme tieto investície súťažili v predchádzajúcom období, kedy boli ceny materiálov, asfaltov pomerne nízke, dokonca výhodné. To, že takáto situácia nastala, boli podpísané zmluvy so zhotoviteľom a myslím si, že tá investícia do ciest, do chodníkov je potrebná už len kvôli tomu, aby sme stále nemuseli robiť údržbárov a plátať cesty. Čiže je to z môjho pohľadu v poriadku,“ zhrnul Ján Nosko.

Javorčíková vo svojej kampani hovorí o nedotiahnutých rekonštrukciách a zdôrazňuje i to, že sa cesty vo veľkom rekonštruujú práve vo volebnom roku.

„Ja nevyčítam, že sa investovalo do rekonštrukcie ciest a chodníkov. V žiadnom prípade, je to veľmi dobre, že sa konečne začali prerábať. Dokonca takto komplexne a vo veľkom. Ale, ja hovorím, že žijeme inú dobu. My musíme reagovať na klimatickú krízu, ktorá tu je. Nemôžeme asfaltovať, vylievať tony asfaltu do ulíc. My musíme dať pridanú hodnotu tým uliciam. Redizajn ulíc robiť, musíme tam sadiť aleje stromov a robiť cyklotrasy. Chodníky robiť s dlažbami, aby boli vodopriepustné,“ povedala Diana Javorčíková. Primátor Nosko k tejto téme následne i v ďalších častiach debaty pripomenul, že takéto poňatie rekonštrukcií by si vyžiadalo aj výrazne vyššie náklady.

Zápcham v centre by mali zabrániť viaceré dlho avizované opatrenia

Samotná obnova ciest a chodníkov ale nezníži počet automobilov v uliciach, ktoré prakticky v každý pracovný deň v špičkách končia v neraz niekoľkominútových kolónach. Mesto podľa primátora pripravuje v tomto smere viaceré opatrenia.

„Máte asi na mysli OC Point, kde ten dopravný problém skutočne možno je. Nie je až taký vypuklý, ako teda to popisujeme, ale máme tu zámer vyriešiť to ulicou na Troskách a predĺžením pešej zóny, ktorá by viedla z Dolnej ulice popod kruhový objazd až smerom k Europe shoppingu. Tento problém by odľahčil túto dopravu a myslím si, že by to pomohlo,“ priblížil Ján Nosko. Ten doplnil, že k zlepšeniu by malo dôjsť aj na hlavnom cestnom ťahu mestom.

„Momentálne je v procese inteligentná doprava, to znamená, že to budú semafory, ktoré budú uprednostňovať mestskú hromadnú dopravu a radenie individuálnej motorovej dopravy. Toto určite tejto situácii pomôže,“ doplnil súčasný primátor. O týchto riešeniach hovorí samospráva už niekoľko rokov a primátor ich načrtol aj pred poslednými voľbami.

„Prečo asi áut v našom meste pribúda? My sa nevenujeme  systematickému a koncepčnému prístupu k doprave a mobilite v našom meste. Nebudujeme bezpečné koridory z mestských častí pre chodcov, aby sa dostali do centra. Nepodporujeme kvalitnú MHD, nestaviame cyklotrasy. Ako inak chceme znižovať počet áut v našom meste?“ uviedla Diana Javorčíková.

„Množstvo cyklotrás z každej mestskej časti je plánovaných. Šestnásť kilometrov cyklotrás dokopy. Tieto cyklotrasy sú v rôznom štádiu procesu. Niektoré majú územné rozhodnutie, stavebné povolenie. Dokonca jedna je už podaná na žiadosť o nenávratný finančný príspevok z plánu odolnosti a obnovy,“ kontrolal Ján Nosko.

„Je pravda, že na tento rok, na budúci rok teda máme 35-miliónov eur z plánu obnovy a tých šestnásť kilometrov cyklotrás, nebola ani jedna z tých cylkotrás podaná v rámci plánu obnovy. Žiaľ päťdesiat samospráv iných už sa prihlásilo do čerpania. To znamená, že nás predbehnú. Jednu jedinú ste podali na Sitnianskej ulici, ktorá bola mimo tých šestnásť kilometrov, ktoré ste sľubovali v Radničných novinách už pred pol rokom, že budú,“ reagovala Diana Javorčíková.

V diskusii sa ďalej kandidáti venovali parkovacej politike v meste i dlhodobej zmluve so spoločnosťou EEI. Dotkli sa však aj témy orientácie na pritiahnutie investorov do mesta či téme sociálnych služieb a ich posilnenia.

Ďalšie časti diskusie si môžete vypočuť v audiozázname relácie aj na podcastových službách Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.

Už v pondelok bude duel pokračovať a to aj témami plážového kúpaliska, banskobystrického amfiteátra či Medeného hámra, Domu kultúry, ale vrátia sa aj k téme protipovodňovej ochrany mesta a potenciálu nábrežia Hrona.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…