Plážové kúpalisko, banskobystrický amfiteáter, ale aj Dom kultúry a Medený hámor či nábrežie Hrona. To značne zmenila stavba protipovodňovej ochrany, ale bude táto ochrana funkčná? Aj to boli otázky, na ktoré odpovedali nezávislí kandidáti Ján Nosko a Diana Javorčíková v ďalšej časti Duelu kandidátov.

Spoločný projekt portálu BBonline.sk a BB FM rádia so zapojením študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela pokrývajúci predvolebné dianie v Banskej Bystrici pokračuje špeciálnym Duelom kandidátov. Ten proti sebe postavil dvoch kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica, ktorí majú podľa prieskumu verejnej mienky najvyššiu podporu verejnosti – súčasného primátora Jána Noska (nez.) a Dianu Javorčíkovú (nez.).

Duel kandidátov, ktorý bol jednorazovo nahrávaný minulý týždeň v utorok, je poslucháčom a čitateľom postupne sprostredkovaný v priebehu piatich pracovných dní. Relácie v BB FM rádiu majú premiéru od štvrtka 20. do stredy 26. októbra, vždy v pracovných dňoch, o 13.30 a 17.30 h a následne bude reportážny výstup spolu s audiozáznamom publikovaný na stránkach portálu BBonline.sk. Podrobnosti prvej časti nájdete v našom štvrtkovom článku, druhú časť sme priblížili v piatok.

Aj duel kandidátov, rovnako ako predošlé diskusné relácie so všetkými kandidátmi, majú pravidlá schválené Radou pre mediálne služby v rámci projektu Voľby 2022 v BB FM rádiu.

Vypočujte si audiozáznam relácie BB FM rádia Na slovíčko s Karolínou Piliarovou – Duel kandidátov #3:

V rámci duelu kandidátov mali v každom tematickom celku obaja kandidáti celkom 6 minút na svoje odpovede. Časomieru mohli sledovať počas celého trvania nahrávania, respektíve boli na čas upozorňovaní moderátorkou.

Zhoda v nespokojnosti s prevádzkou kúpaliska

Úvod tretej časti duelu kandidátov patril bližšiemu pohľadu na dlhodobé prenájmy mestského majetku – plážového kúpaliska a amfiteátra. V prípade oboch zmlúv mesto nedávno začalo spoluprácu s Právnickou fakultou UK ohľadom prípravy právnych analýz.

Nespokojnosť so stavom plážového kúpaliska zo strany časti obyvateľov, ale aj mestských poslancov, trvá už roky a niekoľkokrát bol aj témou rokovania zastupiteľstva. To od úradu žiadalo vypracovanie znaleckého posudku na zrealizované investície. K tomu ale nedošlo.

„Znalecký posudok nebol vypracovaný, pretože veľmi ťažko v tom celom priestore je zadefinovať, akým spôsobom postupovať pri jeho realizácii,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.

Plážové kúpalisko má od roku 2007 na 30 rokov v nájme spoločnosť AQUALAND SLOVAKIA, s.r.o. Dlhodobú zmluvu dnes kritizujú komunálni politici naprieč politickým spektrom. „Stotožňujeme sa s tým, že bolo interpretované, že je nevypovedateľná. Celú túto zmluvu sme dali posúdiť Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Máme tam aj nejaké nové zistenia, ktoré súvisia s uzneseniami metského zastupiteľstva. Počkáme si na výsledok a budeme následne pokračovať ďalej. Ja som s tým stavom vôbec nie spokojný a urobíme všetko preto, aby sme plážové kúpalisko dostali do majetku mesta,“ uviedol Nosko.

Terčom dlhodobej kritiky pritom nie sú len niekdajšie investície, ale aj dlhodobý stav kúpaliska a nedostatky zo strany prevádzkovateľa. „Robíme stále opakované kontroly, komunikujeme s petičným výborom. Snažíme sa proste dotlačiť prevádzkovateľa, aby odstránil tie najväčšie chyby. Treba si uvedomiť aj to, že pokiaľ by mesto bolo prevádzkovateľom, potrebuje na to značné finančné prostriedky či už do jeho rekonštrukcie a tak ďalej,“ doplnil súčasný primátor.

„Viete, pán primátor povie, že nie je spokojný so stavom kúpaliska a napriek tomu pred každým jedným letom sa usmieva s pánom Sninským, že je vlastne všetko v poriadku,“ zareagovala Diana Javorčíková.

„Už som sa bola inšpirovať aj v iných mestách. Konkrétne napríklad za primátorom Horníkom v Hriňovej. Ktorý takisto mal kúpalisko v príšernom stave zasypané sutinou. Nebol problém, vyjednal to so svojim zastupiteľstvom. Zobrali si tristotisícový úver. Dnes tam majú funkčné mestské kúpalisko, kde sa chodí kúpať celý región. To je len jeden príklad,“ doplnila Javorčíková.

„Takáto investícia, samozrejme, si vyžaduje dôkladnú analýzu. Spraviť si nejakú štúdiu uskutočniteľnosti, nákladovosti, a tak ďalej, a dá sa potom k takémuto kroku pristúpiť,“ reagoval Ján Nosko.

„Rozpočet Banskej Bystrice je úplne niekde inde, ako rozpočet Hriňovej. A navyše ja si trúfam povedať, že už za osem rokov vlády súčasného vedenia, malo stáť kúpalisko aj na veľkom sídlisku Sásová, kde žije 25-tisíc ľudí,“ dodala k téme Diana Javorčíková.

Amfiteáter chce prevádzkovať samotné mesto

Ďalší mestský majetok, ktorý bol dlhodobo prenajatý súkromnej spoločnosti s cieľom jeho obnovy a oživenia, je aj banskobystrický amfiteáter. Ten síce opäť slúži verejnosti, avšak aj tu sa množia kritické hlasy.

„V prvom rade by sme sa nemali báť už konečne snívať a pozrieť sa na ten obrovský potenciál, ktorý tento priestor má. Momentálne je v zlom stave. Vieme, že tam nie je dostatočné zázemie pre umelcov. Dalo by sa veľmi pekne zveľadiť nielen priestor amfiteátra, ale aj okolie. Choďte sa tam prosím vás pozrieť teraz, ako to v dezolátnom stave je celé to okolie s tými zaplátanými cestami. Ja som z toho zúfalá, pretože nikdy nenadviažeme na turistický ruch, ktorý tu môžeme využiť a z ktorého môže jednoducho naše mesto profitovať. Amfiteáter je na to ideálny priestor. Vieme tam organizovať happeningy, veľké fiesty, festivaly v okolí. To nemusí byť len využitie samotného amfiteátra na koncerty alebo prípadne na kino,“ povedala Diana Javorčíková s tým, že v uplynulých rokoch sa samospráva amfiteátru vôbec nevenovala.

Na otázku, či je potenciál amfiteátra využitý naplno, odpovedal aj súčasný primátor Banskej Bystrice a nezávislý kandidát Ján Nosko. „Určite nie. Ja si tiež myslím, že ten potenciál je tu podstatne väčší. Len opäť sme tu pri tom, že všetko sa dá a všetko hneď a všetko proste musíme spraviť, už sme na to mali osem rokov. To je typický ako populistický prejav pani protikandidátky. Vnímam tento priestor aj v kontexte Univerzity Mateja Bela, stredných škôl, Slovenky, a tak ďalej. Takže týmto sa zaoberá aj náš hlavný architekt, čiže snažíme sa ho zakomponovať a jeho využitie, do celého konceptu rozvoja celej tejto lokality aj s mestským parkom,“ regoval.

„Je to tiež dlhodobá zmluva, ktorá momentálne tiež je predmetom posudzovania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Máme zámer do budúcnosti amfiteáter dostať späť do majetku mesta. A v prípade možných výziev, ktoré by sa mohli objaviť v tejto oblasti, tak by sme boli na toto pripravení a dohodli by sme sa so súčasným nájomcom o ukončení zmluvy,“ doplnil Ján Nosko.

Diskusia kandidátov pokračovala témou Medeného hámra, Domu kultúry, ale aj projektov na nábreží Hrona, či detailom protipovodňovej ochrany mesta.

Ďalšie časti diskusie si môžete vypočuť v audiozázname relácie aj na podcastových službách Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts.

Už v utorok bude duel pokračovať bližším pohľadom na tému financií a hospodárenia mesta.


Voľby do orgánov samosprávy mesta Banská Bystrica sa spolu s voľbami do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnia 29. októbra od 7.00 do 20.00 h. Aké číslo bude mať váš volebný okrsok a kde nájdete svoju volebnú miestnosť zistíte v tomto dokumente…