„Dekáč“ v centre mesta, ktorý slúžil verejnosti od roku 1979 a  roku 1988 k nemu pribudla i kinosála, je už niekoľko rokov zatvorený. Súčasný vlastník na ňom svoje zámery nerealizoval, a teraz sa budova dostáva do dražby, v ktorej si budovu môže kúpiť ktokoľvek. Teda s podmienkou, že má voľných 6-miliónov eur.

dom-kulturyDom kultúry vlastnil do roku 2007 Odborový zväz KOVO a za primátora Ivana Saktora, bývalého predsedu Konfederácie odborových zväzov, malo mesto záujem o odkúpenie objektu. Samospráva však mala ponúkať len sumu na úrovni okolo 25-miliónov bývalých korún. OZ KOVO tak objekt predalo tunajšiemu developerovi VAV invest, ktorá je v súčasnosti v reštrukturalizácii. Spoločnosť ho neskôr presunula na svoju dcérsku firmu Zvolenská investičná, s.r.o. Ako ešte v roku 2007 uviedol konateľ spoločnosti Peter Valach, firma za objekt zaplatila menej než 100-miliónov korún.

VAV invest budovu kupoval s tým, že objekt zmodernizuje a komplexne zrekonštruuje na moderné kultúrno-kongresové centrum. Od začiatku však narážal na nezhody s pôvodným architektom budovy Jozefom Chrobákom.

Dom kultúry bol premenovaný na Europa Culture Center a zhruba rok aj v takejto podobe objekt poskytoval kultúrne služby verejnosti. Nový vlastník investoval do čiastočnej nevyhnutnej rekonštrukcie niektorých priestorov a zázemia. Neskôr malo priestory dočasne v prenájme mestské PKO, ktoré z neho pre viacnásobné porušenia nájomnej zmluvy muselo odísť.

IMG_0650V závere roku 2010 ale developer a pôvodný architekt dospeli ku kompromisnej dohode a vznikol aktualizovaný plán rekonštrukcie. Najvýraznejšou zmenou mala byť úprava priestorov súčasnej kinosály na multifunkčnú halu s dvomi tisíckami miest na sedenie. V roku 2011 už ale developer Dom kultúry opäť ponúkal mestu do dočasného prenájmu. V budove zostávali len menšie prevádzky kaviarne a herne a v západnej časti súkromná vysoká škola. Tá priestory opustila v polovici roku 2013.

Podrobnosti vypísanej dražby, ktorá by sa mala zrealizovať v januári, sú k dispozícii na tejto stránke. Uchádzač o zapojenie do dražby s vyvolávacou sumou na úrovni 6-miliónov eur musí vopred zložiť zábezpeku vo výške 40-tisíc eur.

V budove sa okrem estrádnej sály nachádza kinosála, komorné divadlo, priestory pre bábkové divadlo, ďalšie menšie sály, kompletné zázemie pre kultúrnu či záujmovú činnosť, reštauračné priestory a tiež množstvo kancelárií.

Súčasné vedenie mesta, ktoré práve v piatok médiám predstavuje zrekonštruovaný Robotnícky dom, už viackrát deklarovalo záujem na riešení situácie prázdnej kultúrnej budovy v centre mesta. Záujem samosprávy o Dom kultúry nášmu portálu pred časom potvrdil aj VAV invest. S ohľadom na výšku vyvolávacej ceny sa ale nedá prepokladať, že by sa o kúpu budovy samotné mesto v nadchádzajúcej dražbe uchádzalo.