V polovici mája 2015 sa začali stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii Robotníckeho domu. Vzhľadom na krátky čas realizácie stavby sa v posledný júnový deň konal primátorský kontrolný deň.

Robotnicky_dom_salaHlavným cieľom bolo oboznámiť sa s postupom prác, dodržiavaním harmonogramu a podmienkami, ktoré sú vytvorené pre zabezpečenie úspešného ukončenia stavby. „S potešením konštatujem, že na stavbe Robotníckeho domu je vidieť výrazný pokrok a napredovanie. Rozhodujúce búracie práce sú už ukončené. Začína sa s prácami, ktoré naznačujú kontúry nového Robotníckeho domu. Odborní pracovníci mesta sú v intenzívnom kontakte so zhotoviteľom stavby, ktorý aj vďaka dobrej organizácii práce plní náročný časový harmonogram. Mám v pláne takéto kontrolné dni realizovať minimálne raz mesačne a včasným riešením eliminovať prípadné komplikácie, ktoré sa na stavbe takéhoto rozsahu môžu vyskytnúť,“ hovorí   primátor Ján Nosko.

Stavebné úpravy sú zamerané najmä na modernizáciu priestorov, ktoré budú slúžiť ako miesto koncertov, výstav, festivalov a iných kultúrnych podujatí.

„Rekonštrukcia je zložitá z hľadiska rozsahu, technickej náročnosti, ale aj z dôvodu termínov. Zhotoviteľ zvládol rozhodujúcu časť búracích prác v rekordnom čase. Technicky komplikované budovanie novej oceľovej konštrukcie stropu nad hlavnou sálou bolo náročné, ale podarilo sa ho úspešne ukončiť, podobne ako oceľovú konštrukciu výťahovej šachty. V suteréne už sú vybudované deliace priečky a začína sa so sanačnými omietkami. V tejto súvislosti je potrebné zároveň vyzdvihnúť ústretovosť susedov v okolí Robotníckeho domu. Za porozumenie im patrí naše poďakovanie, pretože aj napriek opatreniam sme spôsobili v danej lokalite nepohodu zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou a intenzívnejším pohybom áut,“ hovorí Maroš Hrádela, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta, MsÚ Banská Bystrica.

Celková rekonštrukcia Robotníckeho domu bude stáť 2,34 mil. eur z čoho 2,18 mil. eur predstavuje nenávratný finančný príspevok z eurofondov, ktorý bol schválený ešte za predchádzajúceho vedenia mesta. Stavba musí byť ukončená do konca októbra, v opačnom prípade by musela samospráva hradiť rekonštrukciu len zo svojich prostriedkov.