V čase kedy si mesto berie úver, aby vykrylo rozbehnuté finančné investície, hrozí, že bude musieť súkromnej firme platiť tisíceurové  sankcie. Mesto a PKO podľa majiteľa niekoľkonásobne porušilo zmluvu. Neboli odovzdané platné revízie a došlo k neoprávneným stavebným zásahom.

Majiteľom budovy niekdajšieho Domu kultúry, v súčasnosti nazývaného Europa Culture Centre (ECC),  je Zvolenská investičná s. r. o.. Ako nám potvrdil Peter Valach, jej konateľ, porušenia zmluvy podliehajú sankciám, ktoré boli v zmluve dohodnuté. Presnú čiastku nešpecifikoval, podľa našich informácií by však mohlo ísť až o sumu blížiacu sa k 10 000 eurám.

Výšku sankcie neprezradilo ani Mesto, ktorého stanovisko sme sa neúspešne snažili získať. V súčasnosti prebiehajú so Zvolenskou investičnou rokovania, a preto radnica o medializovanie prípadu nestojí.  „V tejto veci má Mesto  záujem rokovať s druhou stranou, preto je predčasné v tomto období poskytovať  informácie,“ informovala nás hovorkyňa primátora Monika Pastuchová. Keďže Park kultúry a oddychu (PKO) bolo iba správcom  ECC a všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy ostali na Meste, práve na jeho ťarchu pôjdu prípadné sankcie.

Samostatnou kapitolou v tomto prípade je rekonštrukcia priestorov v niekdajšom Dome kultúry. Už v júni tohto roku sa poslanec Katreniak (BBA) na zasadnutí zastupiteľstva pýtal na údajnú rekonštrukciu bytu v priestoroch ECC. Peter Danáš, riaditeľ PKO, mu vtedy odpovedal: „Na úpravy priestorov boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 292,17 eur. Použité boli na nutné úpravy priestorov za účelom príležitostného prenocovania.“ Tento fakt ako jeden z bodov porušenia zmluvy nám potvrdil v stanovisku aj Peter Valach: „Počas nájmu boli v budove Europa Culture Centre (ECC) vykonané neoprávnené stavebné úpravy v priestoroch kancelárii, a to bez súhlasu prenajímateľa.  Kancelárie boli upravené na bytový priestor a tieto priestory PKO využívalo na účely bývania.“

Peter Danáš odmieta, že by užíval v priestoroch byt. „Som z Banskej Štiavnice a častokrát sa stalo, že kvôli pracovným povinnostiam som musel ostať v kancelárií do neskorých nočných hodín a neoplatilo sa mi už vracať domov“ zdôvodňuje potrebu príležitostného prenocovania. Ako však zdôraznil, priestory boli využívané primárne pre administratívne účely a pri odchode z budovy dalo PKO všetko do pôvodného stavu.

Prípad Domu kultúry je vyvrcholením dlhodobého sporu medzi Mestom a podnikateľom Petrom Valachom. Dá sa predpokladať, že predmetom rokovaní nebudú iba sankcie, ale aj pozemky pod Domom kultúry, za ktoré si Mesto uplatňuje nájom. Hlavné slovo budú mať právnici, nie je vylúčené, že všetko nakoniec skončí na súde.