Ešte pred letom ponúkol banskobystrický podnikateľ Peter Valach Dom kultúry mestu za podmienok, že mesto nateraz odkúpi tento kultúrny stánok prostredníctvom už developerom vyrokovaného komerčného úveru a o tri roky ho predá späť podnikateľovi. Valach zároveň do budúcna počíta s kompletným projektom rekonštrukcie, kde by pribudla multifunkčná sála s takmer dvoma tisíckami sedadiel, podzemné parkovacie plochy a ďalšie oddychové a obchodné priestory.

Mesto si na túto ponuku dalo vypracovať analýzu. Tá zatiaľ nie je úplne hotová, ale závery z nej sú už jasné a pre BBonline.sk ich priblížil primátor Peter Gogola: „Analýza je nahrubo hotová, viem v tejto chvíli povedať len to, že neodzneli argumenty, ktoré by presvedčili mestské zastupiteľstvo, že chce pristúpiť na takýto návrh. Aj keď vnímam v tom čo prezentoval pán Valach isté racionálne jadro, zatiaľ nepresvedčil mesto, že rieši nielen svoj problém, ale aj problém mesta.“

Gogola očakáva, že podnikateľ doplní informácie pre zástupcov mesta, ktoré podľa neho zatiaľ neboli dostatočne vysvetlené: „Prišiel do zastupiteľstva, povedal pár viet a ospravedlnil sa, že musí odísť. Ja som očakával, že predstaví navrhnutý model prefinancovania, ktorý hovorí o tom, že mesto kúpi Dom kultúry na tri roky a tým mu umožní využiť zdroje, ktoré má v tomto objekte uložené, niekde inde. Vloží ich do svojich rozbehnutých projektov a po troch rokoch kúpi Dom kultúry naspäť a bude realizovať jeho rekonštrukciu, pričom by to mesto teoreticky nemalo zaťažiť. Mesto by totiž tie tri roky splácalo banke len úroky, ktoré sú vo výške nájmu Bankovního institutu. Mesto by zobralo nájomné, zanieslo do banky a to by bolo všetko.“

Gogola však poukazuje aj na otázniky a negatíva, ktoré zatiaľ vedú zástupcov mesta k zápornému stanovisku: „Nie je doriešená vec energetickej bilancie budovy. On hovorí, že je ochotný do toho investovať asi milión eur. Poslanci hovoria, že tá technológia nemusí byť taká drahá, nemusíme tomu veriť a on nám o ten milión navýši cenu. Druhá vec je, že tvrdenie, že to bude pre mesto zadarmo je len ilúzia. My totiž na prevádzku potrebujeme podľa kvalifikovaného odhadu dvadsať ľudí. A to sú mzdové náklady,“ podotkol primátor. Ten by uvítal ďalšiu diskusiu na túto tému, ale iniciatívu očakáva zo strany podnikateľa Valacha: „Ja a mestskí poslanci  potrebujeme počuť argumenty, že mesto chce ísť touto cestou, a tie zatiaľ neodzneli. Očakávam, že ľudia, ktorí pripravovali projekt forfaitingu z banky prídu, alebo pán Valach zabezpečí aby prišli a ubezpečia nás, že áno, takto to môžete urobiť, my to prefinancujeme, je to pre vás bez rizika.“

Na otázku, či samotný primátor vidí možnosť dohody s podnikateľom, odpovedal Gogola kladne: „Ja si myslím, že áno. Stále sa hovorí, že za koľko kúpil a za koľko nám to teraz predáva, ale ak by fungoval ten model forfaitingu, tak je nám to v princípe jedno, lebo my mu nebudeme dávať šesť miliónov, ale len banke tri roky splácať úroky vo výške nájomného. Sú tam aj riziká, je tam aj potenciál. Musia ale odznieť argumenty, aby sme mali šancu uveriť tomu, že podnikateľ nerieši len svoj problém, ale aj náš problém. Možno poznáte to príslovie: ‚Jeden krok a ste v cieli –  niekoho iného.‘ My musíme sledovať ciele mesta,“ dodal Gogola.

Pripomeňme, že Peter Valach má v prípade záporného stanoviska mesta pripravený variant, v ktorom by mohlo na najbližšie roky v priestoroch Domu kultúry vzniknúť moderné trhovisko s domácimi potravinárskymi produktami, akýsi „Freshmarket“.