Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko minulý týždeň informoval, že vedenie mesta sa už po niekoľkýkrát stretlo so zástupcami rakúskej banky spolupracujúcej s tunajším developerom VAV invest ohľadom budúcnosti jeho projektov v Banskej Bystrici. Všetko ale závisí od možného schválenia plánovanej reštrukturalizácie.

Parkovisko MsU (6)
Stavba v centre mesta stojí už dva roky. Developer požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby.

Ako sme vás informovali už v apríli, VAV invest požiadala súd o ochranu pred veriteľmi a následnú reštrukturalizáciu spoločnosti. K tomuto kroku priviedol spoločnosť návrh na konkurz z februára tohto roku. Podala ju bratislavská firma INGSTEEL, s ktorou tunajší developer staval zvolenskú Europu. Toto konanie bolo ale neskôr zastavené. Jeden návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti už VAV invest pritom zažehnal v roku 2013. Samotné reštrukturalizačné konanie začalo v júni tohto roka. Veriteľský výbor, ktorý musí schváliť plán reštrukturalizácie, a teda ozdravenia spoločnosti, tvoria rakúska banka Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka, a.s. a Mesto Banská Bystrica.

Reštrukturalizačný plán už mal veriteľský výbor predložený, no v polovici novembra ho vrátil dlžníkovi na prepracovanie. Pripomienky k nemu mali obe spomenuté banky a s námietkami sa stotožnila aj právna zástupkyňa mesta. Prepracovaný plán reštrukturalizácie by VAV invest mal predložiť do konca novembra a následne by o ňom malo padnúť definitívne rozhodnutie.

Aj preto parkovací dom s obchodnými priestormi VAV PARKING, ktorý mal pri banskobystrickom magistráte vzniknúť, stojí. „Spoločnosť VAV invest je v súčasnosti v reštrukturalizačnom konaní. Do jeho ukončenia sa na prácach na dostavbe VAV PARKING pokračovať nemôže,“ priblížil konateľ spoločnosti Peter Valach.

V prípade neschválenia reštrukturalizačného plánu poputuje spoločnosť VAV invest, s.r.o. do konkurzu. V takom prípade by sa mohol napríklad pozemok na Námestí Slobody pri mestskom úrade dostať do rúk nového vlastníka.

Mesto sa zaujíma o Dom kultúry

dom-kultury„Aj keď jama pri mestskom úrade a dom kultúry nie sú vo vlastníctve mesta, sú to pre Bystričanov mimoriadne dôležité témy. Cítime, že bolo nutné nečakať so založenými rukami na neistý výsledok, ale vstúpiť do riešenia týchto problémov aktívne. Po dnešnom rokovaní začínajú banky konať. Veríme, že dnes sa nám podarilo naštartovať proces, ktorý nás priblížil k cieľu,“ napísal minulý týždeň na sociálnej sieti primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Ten ďalej uviedol, že zástupcovia samosprávy sa s bankármi stretli už viackrát. „Mesto Banská Bystrica nie je stavebníkom, ani nijako inak neparticipuje na projekte. VAV invest komunikuje s bankami ohľadom budúceho financovania projektu, tak, ako je to v podobných prípadoch bežné,“ reagoval konateľ VAV invest Peter Valach.

Prípadný konkurz developera by ale priamo nepostihol napríklad Dom kultúry, ktorý vlastní jedna z dcérskych spoločností skupiny VAV – Zvolenská investičná, s.r.o. „VAV invest registruje plány mesta na odkúpenie Domu kultúry v Banskej Bystrici,“ doplnil Valach. Vedenie mesta, s ohľadom na prebiehajúcu reštrukturalizáciu hlavnej spoločnosti developera, svoje kroky nateraz ďalej nekomentuje.