Multifunkčná sála s takmer dvoma tisíckami sedadiel, podzemné parkovacie plochy a ďalšie oddychové a obchodné služby by mali pribudnúť v priestoroch Domu kultúry, ak by išlo všetko podľa plánov. Pre ich naplnenie vlastník Domu kultúry – podnikateľ Peter Valach, žiada participáciu Mesta.

Ako sme vás už informovali, aby sa počas nasledujúcich rokov zachovala kultúrna funkcia objektu, navrhuje Valach mestu dve varianty. Buď si Banská Bystrica prenajme kultúrne časti DK, alebo odkúpi celý objekt za šesť miliónov, s tým, že v priebehu troch rokov odpredá objekt naspäť podnikateľovi. V prípade odkúpenia by si mesto zobralo úver, úroky z neho by vykrylo prenájmom priestorov pre VAV Invest.

Podnikateľ Valach dnes pred zastupiteľstvom deklaroval, že túto problematiku je potrebné riešiť: „Sedemsto miest v tej sále je dosť málo na to, aby to zaplatilo náklady pri koncertoch a divadelných predstaveniach, pri energetickej náročnosti, ktorá tam je. Tá je už skoro na stupni F, čiže pomaly by sme to mali zavrieť. Na druhej strane, my pripravujeme výstavbu dvojtisícovej haly. Dvojtisícová hala je, keď si pozriete v Bratislave či v Košiciach, ekonomicky návratná. Takáto komerčnejšia kultúra vie dodotovať tie možno nie veľmi atraktívne tituly, ktoré by sa tu robili. S nimi samozrejme nejaké kaviarne, reštaurácie, fitness a obchody, aby sa celé Námestie slobody vhodne doplnilo. Pretože námestie dnes v podstate vymrelo, nič sa tam nedeje. Je to pri tom jedna exkluzívna lokalita, ktorá si to zaslúži.“ Podvyživená kultúra v meste v poslednom období veľa ľudí neláka, ale Valach tvrdí, že je to len o priestoroch, v ktorých sa realizuje: „Keď sa pozrieme na to, že aj kiná sú kultúrou. V roku 2004 mali tri kiná v meste návštevnosť 80-tisíc a v roku 2010 malo multikino 320-tisíc, čo keď dobre počítam je štvornásobný nárast.  Čiže ľudia tu kultúru chcú, ale chcú ju v kvalitných, moderných a klimatizovaných priestoroch. Nechcú chodiť do priestorov, kde na nich niečo padá, kde je prach a kde sa necítia útulne,“ dodal.

Mesto sa však do spolupráce nehrnie a primátor si dáva vypracovať analýzu Domu kultúry: „Mám tím ľudí, ktorí už na tomto pracujú a týmto veciam rozumejú. V tomto tíme je napríklad aj manažérka, ktorá riadila Dom kultúry v čase, keď ho pán Valach prevádzkoval. Potrebujeme položiť na misky váh niekoľko faktov. Jedným z nich, a to zásadný je, že mesto nemá kultúrny stánok, ktorý by mal požadovanú kapacitu a technickú a spoločenskú úroveň. Na druhej strane si uvedomujem, že táto budova je technologicky zastaralá, má vysoké režijné náklady a na jej fungovanie bude potrebných zhruba dvadsať ľudí, čo vytvára ďalšie mzdové náklady. Čiže sa na to musíme pozrieť aj z pohľadu kultúrnych potrieb mesta, ale aj z ekonomického aspektu. Určite budem chcieť mať takúto analýzu na stole a budem ochotný o tom diskutovať či už na kultúrnej komisii, mestskej rade, alebo aj tu na zastupiteľstve,“ povedal na margo Valachovej ponuky Peter Gogola.

„Ak na to mesto pristúpi, sme otvorení, ak na to v súčasnosti ekonomiku nemá, rovnako sme tomu otvorení, ale potom žiadame jednu vec. Skončime s debatami typu, že mesto rozhoduje o tom, čo sa tu bude v súkromnom objekte robiť. My chceme rozhodnúť spolu s obyvateľmi za tie dva, tri roky, čo tu chcú a čo tu potrebujú,“ upresnil Valach s tým, že jednou z možností je zriadenie akejsi tržnice v slušných podmienkach, akéhosi „freshmarketu“ so slovenskými potravinárskymi výrobkami, aby si mali ľudia kde slušne nakúpiť a aby sme podporovali domácich výrobcov.

Obe strany pri tom zrejme ešte čaká dlhšia diskusia: „Otvorene, nájom a cena nie je vôbec stanovená. Čo sa týka kúpnej ceny, keďže sme zabezpečili aj financovanie zo strany rakúskej banky. Dali sme cenu šesť miliónov eur pretože, dva milióny nás objekt stál, milión sa už preukázateľne investoval, milión sú pozemky, minimálne milión bude stáť vytendrované kompletné zateplenie a zníženie energetickej náročnosti a milión je ten nezmyselný spor, ktorý žiaľ kvôli mestu Banská Bystrica sme museli riešiť a keby sa nevyriešil, tak dnes asi ťažko nakupujeme v ESC,“ vysvetlil Valach.

Dom kultúry by mal už v najbližšom období prejsť rekonštrukciou ohľadom energetickej náročnosti: „Prídu nové kotle, nové čerpadlá, zrekonštruuje sa fasáda a na strechu sa nainštaluje fotovoltaika. Energetickú náročnosť znížime o 70%. Keď poviem, že v januári sme platili faktúru za plyn za december 33 tisíc eur, to asi hovorí za všetko,“ povedal Valach.

Pôvodný autor Domu kultúry, ktorý bol dlho proti zámerom investora, ale napokon predsa len našli spoločnú reč – Ing. arch. Jozef Chrobák, vypracoval spolu s Ing. Arch. Igorom Teplanom mladším štúdiu rekonštrukcie, ktorú má investor záujem realizovať. Náhľady a pôdorysy vám prinášame vo fotogalérii.

(šedou – parkovacie plochy, červenou – komerčné priestory, modrá – priestory technickej rekonštrukcie, zelená – zázemie javisko a pod., hnedou – verejné priestory, fialová  – multifunkčná sála – hľadisko)