Jednou z alternatív pri zámene budov SPŠ Stavebnej a Pionierskeho domu za administratívnu časť Radnice je, že nakoniec ku transakcii objektov nedôjde a Radnica ostane v rukách MBB.

Kríza na trhu nehnuteľností možno spôsobí, že k výmene budov medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a obchodnou spoločnosťou mesta MBB, nedôjde. Ako jednu z alternatív budúceho vývoja okolo zámeny to pripustil primátor Peter Gogola. Aký bude následný vývoj záleží z veľkej časti na rozhodnutí Bankovního institutu Vysokej školy, ktorej predstavenstvo rozhodne o tom, či vezme SPŠ Stavebnú do prenájmu, prípadne budovu kúpi. „Ak by bol záujem zo strany BIVS, tak pravdepodbne sa to bude realizovať, v prípade, že nie, tak sa nebude,“ povedal na margo transakcie primátor, podľa ktorého by najideálnejším riešením bol prenájom Radnice zo strany BBSK.

Podľa Gogolu nie je jednoduché v súčasnej situácii na trhu nehnuteľností predať budovy bývalej SPŠ Stavebnej a Pionierskeho domu za ceny, ktoré určili znalci. MBB podľa primátora nemá jasnú víziu, čo s týmito objektami robiť. Navyše prípadný transfer zahrňuje aj ďalší háčik. „Obchodná spoločnosť je platcom DPH, takže musí dôjsť  k platbe DPH pri zámene,“ hovorí Gogola. Podľa neho je nutné vyčkať na 10. máj a rozhodnutie BIVŠ.

V súvislosti s Vysokou školou a jej záujmom o priestory SPŠ Stavebná sa hovorilo ešte v čase, kedy dochádzalo k presunu študentov priemyslovky do budovy SOU v Kremničke. Po schválení zámeny budov v auguste 2011 zastupiteľstvom BBSK však podpredseda kraja Ladislav Topoľský šumy o nasťahovaní BIVŠ do priestorov vyvracal. „Nie sú to 100% informácie, ale tá budova nie je vhodná pre tento subjekt,“ povedal v lete minulého roka Topoľský

Komplikácie môžu nastať aj v prípade, že k transferu nedôjde. K tomu, aby sa zámena zrealizovala, je totiž potrebné, aby MBB našla pre objekty bývalej SPŠ a Pionierskeho domu záujemcov. MBB je však nielen kvôli rekonštrukcii Radnice úverovo zaťažená a potrebuje finančné prostriedky na splácanie dlhov. Ak ku zámene a následnému predaju nedôjde, bude musieť hľadať prostriedky inde.

Viac článkov k tejto téme:
25.8.2011Topoľský: Zámena je výhodná pre obidve strany
14.11.2011MBB predáva budovy na Skuteckého a ulici Janka Kráľa
20.1.2012Budovy bývalej SPŠ Stavebná a Pionierskeho domu sa nepodarilo predať
29.2.2012MBB skúša druhýkrát odpredať budovy SPŠ Stavebná a Pionierskeho domu
18.4.2012Záujemcovia o bývalú budovu SPŠ Stavebnej a Pionierskeho domu ponúkajú málo