Mestská spoločnosť pokračuje v snahe odpredať budovy, ktoré získala výmenou za administratívnu časť Radnice na Námestí. Vyvolávacia cena je nižšia ako znalecký posudok.

Ilustračné foto: BBonline.sk

Mestská obchodná spoločnosť MBB a.s. sa opäť pokúsi predať budovy bývalej SPŠ Stavebná a bývalého Pionierskeho domu. Prvýkrát deklarovalo vedenie MBB  zámer zbaviť sa majetku ešte koncom minulého roka, ale predaj nebol úspešný. „Verejná obchodná súťaž skončila neúspešne, nakoľko podmienky súťaže nesplnil ani jeden súťažiaci,” povedal v januári pre BBonline.sk predseda predstavenstva MBB Ľubomír Bobák, ale bližšie detaily nešpecifikoval. Podľa odhadu znalca je hodnota budovy na Skuteckého ulici (bývalá SPŠ Stavebná) 1 169 112,21 eur, pričom vyvolávacia cena vo vyhlásenom druhom kole je 1 111 693 eur. V prípade objektu na Ulici Janka Kráľa (bývalý Pioniersky dom, neskôr Junior centrum) znalec určil hodnotu 810 048,68 eur. MBB zadalo vyvolávaciu cenu o viac ako 100-tisíc eur nižšie – na 700 000 eur.

MBB získalo oba spomínané objekty v rámci výmeny s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK). Protihodnotou bola zrekonštruovaná administratívna časť Radnice na Námestí SNP. Jej cenu odhadol znalec na 1 979 930,64 eur. Ladislav Topoľský, ktorý je zároveň podpredsedom BBSK aj členom predstavenstva MBB, v auguste minulého roka výmenu obhajoval: „Zámenu budov vidím výhodne pre obidve strany. BBSK sa zo štyroch budov presunie do dvoch a spoločnosť MBB získa lukratívne budovy na zaujímavých miestach. Z ich odpredaja môže získať finančné prostriedky a tie použiť na ďalšie zámery.“

Záujemcovia o kúpu si musia pripraviť finančné prostriedky aj na rekonštrukciu objektov. V materiáloch BBSK z augustového zasadnutia sa uvádzalo, že budova na Ulici Janka Kráľa je sto rokov stará, a že bývalá SPŠ Stavebná si vyžaduje investíciu 3 357 446,40 eur.

MBB využije pri predaji elektronickú aukciu. Tá je naplánovaná na 15. marca, dovtedy môžu záujemcovia predkladať ponuky.