Mestská spoločnosť nepredala priestory bývalej SPŠ a Pionierskeho domu ani v druhom kole verejnej súťaže. Záujemcovia sú, problémom je príliš nízka cena, ktorú za objekty ponúkajú.

Ladislav Topoľský (vpravo). Ilustračné foto: BBonline.sk

Ani po druhom pokuse o odpredaj budov bývalej SPŠ Stavebnej na Skuteckého ulici a bývalého Pionierskeho domu na Ulici J. Kráľa nie sú známi ich noví majitelia. Sumy, ktoré boli mestskej spoločnosti MBB ponúknuté, sú príliš nízke. „Na jednu aj druhú budovu sú záujemcovia a jedná sa o podmienkach, o výške ceny predaja. Je jasné, že to chcú stiahnuť čo najnižšie,“ konštatoval na margo celej situácie Ladislav Topoľský, ktorý je členom predstavenstva MBB.

Momentálna situácia podľa Topoľského nevyhovuje ani MBB ani Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK), medzi ktorými ešte v auguste minulého roka došlo k dohode o zámene. BBSK sa však do nových priestorov administratívnej časti Radnice nemôže nasťahovať dovtedy, kým MBB nenájde kupcov na objekty, ktoré dostala ako protihodnotu. Mestská spoločnosť potrebuje z odpredaja získať prostriedky na splácanie úveru, ktorý si pri rekonštrukcii Radnice zobrala.

Podľa Topoľského (Smer-SD), ktorý je zároveň aj podpredsedom BBSK, by mohlo byť riešením, že kraj doplatí prípadný rozdiel medzi znaleckými posudkami. „Návrh zo strany BBSK bol, že ak cena, za ktorú chcú kúpiť budovy je nižšia ako bola na základe znaleckých posudkov, tak BBSK by rozdiel doplatil,“ povedal pre BBonline.sk Topoľský. Dodáva však, že kraj musí poznať sumu, ktorá nemôže byť extrémne vysoká.

Mestská spoločnosť tak ani po siedmich mesiacoch nenašla vhodného kupca. Podľa Topoľského je ťažko povedať, kedy sa celý transfer zrealizuje, tak aby boli spokojné zainteresované inštitúcie. „Všetci to chceme uzavrieť čím skôr, tento stav nevyhovuje nikomu,“ dodal na záver Topoľský.