Mestská spoločnosť bola neúspešná pri plánovanom predaji objektov na Skuteckého ulici a Ulici Janka Kráľa.

Ilustračné foto: BBonline.sk

Budovy, ktoré získala mestská spoločnosť výmenou za administratívnu časť Radnice na Námestí, sa nepodarilo mestskej spoločnosti MBB predať. „Verejná obchodná súťaž skončila neúspešne, nakoľko podmienky súťaže nesplnil ani jeden súťažiaci,“ informoval BBonline.sk predseda predstavenstva MBB Ľubomír Bobák. Bližšie detaily nešpecifikoval.

Spoločnosť chcela objekty bývalej SPŠ Stavebnej a bývalého Junior Centra na Ulici Janka Kráľa predať vo verejnej obchodnej súťaži prostredníctvom elektronickej aukcie. Hodnota podľa znalca je 810 048,68 eur v prípade Pionierskeho domu a 1 169 112,21 eur za budovu na Skuteckého ulici. Podmienkou účasti v súťaži bolo zloženie kaucie 10 000 eur, ktorá sa mala neúspešným uchádzačom vrátiť.

Výmenu dvoch spomínaných budov za administratívnu časť Radnice na Námestí schválilo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ešte v auguste minulého roka. MBB  deklarovalo záujem obidva objekty predať resp. dať do prenájmu.