Mestská obchodná spoločnosť MBB a.s. ponúka na predaj resp. prenájom budovy, ktoré nedávno získala výmenou za administratívnu časť Radnice na Námestí.

Ilustračné foto: BBonline.sk

Tri mesiace potom, čo Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) odsúhlasil zámenu budov medzi ním a MBB a.s., ponúka mestská firma na predaj objekt bývalej SPŠ Stavebná na Skuteckého ulici a priestory bývalého Pionierskeho domu na ulici Janka Kráľa. Budovy získala výmenou za administratívnu časť Radnice na Námestí, kde budú sídliť úradníci BBSK.

Hodnota objektu na ulici Janka Kráľa je znaleckým posudkom odhadnutá na 810 048,68 eur, v prípade budovy na Skuteckého ulici to je 1 169 112,21 eur. MBB využíva pri predaji elektronickú aukciu. Jej účastníci musia v prípade záujmu zložiť kauciu 10 000 eur, ktorá im bude v prípade neúspešnej ponuky vrátená. Kauciu od úspešného žiadateľa si MBB ponechá ako zábezpeku, kúpna zmluva by mala byť podpísaná do siedmich dní od ukončenia aukcie.

Možnosť prihlásiť sa do elektronickej aukcie a predložiť úvodné ponuky končí 18. novembra.