Tretí októbrový utorok patril 15. zasadnutiu  banskobystrického Mestského zastupiteľstva. Pred poslancov sa dostalo možné riešenie dlhodobého problému s vlastníkom Domu kultúry ohľadom vlastníctva priľahlých pozemkov. Na programe bola aj šiesta zmena tohtoročného rozpočtu, či návrh opatrení na zatraktívnenie Námestia SNP. Počas celého dňa sme vám prinášali textový prenos zo zasadnutia.

Prostredníctvom banskobystrickej lokálnej televízie TV ESO ste mohli sledovať aj priamy televízny prenos zasadnutia…

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

14.26 – Primátor Peter Gogola ukončil 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva a poprial šťastie bystrickým hokejistom i slovenským futbalistom k dnešným zápasom, keďže na obe tieto športové udalosti sa niektorí prítomní poslanci chystajú.

14.24 – Peter Hudec i Ján Chladný sa pridávajú k Milanovi Smädovi ohľadom potreby renovácie ihriska pri škole na Okružnej.

14.21 – V diskusii Pavol Bielik hovorí, že každá zmena organizačnej štruktúry by mala podliehať aj schvaľovaniu zmeny rozpočtu, nakoľko podľa neho každá predstavuje aj zmenu mzdových nákladov.

14.14 – Milan Smädo poukazuje na problém s ihriskom pri zrušenej škole na Okružnej, ktoré skončilo zdevastované, ešte aj pred zrušením školy. Poukazuje na potrebu zvýšenia rozpočtu pre Správu športových a telovýchovných zariadení mesta, aby bolo možné sa o športoviská zodpovedne starať.

14.12 – Začína sa diskusia. Igor Kašper v diskusii opäť otvára otázku problematiky prístupu na Pršiansku terasu.

14.11 – Poslanec Igor Kašper (nez.) interpeluje, prečo sa uvítanie do života detí koná niekedy až rok po narodení detí. Viceprimátorka Čižmárová odpovedá, že uvítania boli pozastavené z finančných dôvodov, ale do konca tohto roku by mali byť všetky vlani narodené deti uvítané do života.

14.07 – Pokračuje sa interpeláciami poslancov.

14.02 – Primátor Peter Gogola predkladá správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie… Rovnako aj viceprimátorka Katarína Čižmárová.

13.57 – Zastupiteľstvo uznášaniaschopné, pokračuje sa správami hlavného kontrolóra.

13.53 – Polhodinová obedná prestávka dávno skončila, ale poslancov v sále ešte niet. Primátor Peter Gogola ich síce zvoláva na svoje miesta, zatiaľ ale veľmi nemá koho.

13.06 – Veľa toho už v programe rokovania nezostáva, ale bola vyhlásená prestávka na obed, takže pokračovať by sa malo krátko pred druhou hodinou.

13.04 – “Podla mňa je toto zavádzanie ľudí, pretože mesto na takéto maškarády nemá peniaze,” povedal Ladislav Slobodník (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS).

12.57 – Jánovi Chladnému chýba silný partner pre tento projekt z finančného hľadiska.

12.43 – Prezentácia spomínaného projektu skončila. Vyjadrujú sa k nemu poslanci.

12.23 – V skratke má ísť o podujatie, ktoré odkryje banícku históriu mesta a bude ju prezentovať aj navonok. Organizátori chcú pripomenúť historickú udalosť, kedy Slovensko a konkrétne Banskú Bystricu navštívili synovia Márie Terézie.

12.22 – Ďalší bod: Podpora zorganizovania 8. stretnutia Banských miest a obcí Slovenska v Banskej Bystrici (24.-26.júla 2015) a Podpora zorganizovania 250. výročia návštevy synov Márie Terézie – princa Leopolda a Rímskeho kráľa Jozefa II. so sprievodom v baníckych regiónoch Banskej Bystrice a okolí pod názvom “CISÁRSKA VIZITÁCIA BANÍCTVA BANSKÁ BYSTRICA 2014”.

12.18 – “Podnikateľský inkubátor v Sásovej je v podstate zbytočný. Nájom vám vyjde v hodnote, ktorá je vyššia ako komerčné nájmy v tejto lokalite. Mesto do tohto projektu vstúpilo nepeňažným vkladom v podobe budovy,” hovorí Martin Turčan (SDKÚ-DS), ktorý navrhuje, aby mesto začalo vystupovať z tohto projektu a budovu ponúklo na komerčné účely. Poukazuje aj na fakt, že chodníky pred touto budovou sú dlhodobo neudržiavané. Podľa neho by mali noví zástupcovia mesta presadzovať práve takéto záujmy.

12.15 – Poslanci teraz schvaľujú nových zástupcov v združení BI a TC, ktoré zastrešuje sásovský podnikateľský inkubátor.

12.10 – Vyhlásená dvojminútová prestávka.

12.08 – Mesto žiadajú o podporu kúpy florbalových mantinelov, ktoré by mohli mať široké využitie pre rozvoj tohto športu v meste.

12.05 – Ďalším v slove pre verejnosť je Tomáš Trudič z občianskeho združenia Fair play sports, ktorý prezentuje činnosť tohto združenia, ktoré sa v súčasnosti zaujíma o rozvoj florbalu v meste.

11.57 – Slovo pre verejnosť. Peter Bačkor zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku poslancom vysvetľuje vplyv zatepľovania panelových domov na chránené druhy živočíchov. Približuje možnosti, ako im zachovať priestor aj na zateplených budovách.

11.54 – Návrh ne zmenu územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý rieši priestor na Huštáku pri malom kruhovom objazde a novej výstavbe v tejto lokalite. Materiál bol predložený už v septembri, ale poslanci mu vyčítali, že o podchode nehovorí ako o verejnoprospešnej stavbe. To sa teraz zmenilo a táto zmena bola prijatá.

11.51 – Po diskusii ohľadom nutnosti rekonštrukcie bezbariérovosti na Základnej škole na Pieninskej ulici diskusia končí návrhom poslancov, aby pri každej zmene rozpočtu úrad uvádzal aktuálnu bilanciu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, čo však nebolo schválené.

11.47 – Všetky predložené zmeny rozpočtu ho celkovo navýšia o 34 246 Eur a mesto by tak podľa toho malo v tomto roku celkovo hospodáriť so sumou 46 710 363 Eur.

11.33 – Poslancovi Chladnému (SDKÚ-DS) sa nepáči, že sa presúvajú finančné prostriedky z kapitoly materské školy na základné školy. Rovnako sa pýta, kde sú použité sľubované ušetrené prostriedky, ktoré malo priniesť zrušenie základných škôl. Poslancov vyzval aby návrh zmeny rozpočtu nezmenili.

11.30 – Na programe zmena rozpočtu. Pri už šiestej zmene rozpočtu aktuálneho roka ide najmä o presuny prostriedkov rozpočtovaných v rámci zrušených základných škôl na Okružnej a Tatranskej ulici. Väčšie časti z týchto súm putujú do škôl na Pieninskej, kde sa za ne majú upraviť priestory pre deti zo zrušenej školy na Tatranskej ulici a tiež do školy na Spojovej ulici, kde majú slúžiť na úpravu podláh. Ide konkrétne o sumy 28, respektíve 25 tisíc Eur.

11.28 – Plénum je uznášaniaschopné, pokračuje sa v rokovaní.

11.26 – Viceprimátorka Katarína Čižmárová zatiaľ márne zvoláva poslancov späť na rokovanie.

11.00 – Nasleduje pätnásť minútová prestávka.

10.46 – Poslanec Lichý odpovedá, že materiál a jeho súčasti sa musia prehodnotiť: “Treba o tom diskutovať, sumy opraviť a nájsť spôsob.”

10.44 – Tomáš Novanský (SMER-SD) upozorňuje, že na rekonštrukciu verejných WC je podľa materiálu určených až 800 tisíc Eur a preto ho nepodporí: “Čo sú to za záchody za 24 miliónov korún?”

10.39 – Poslanec Lichý navrhuje zvolať verejné zhromaždenie, ktorého predmetom bude práve zatraktívnenie Námestia SNP.

10.37 – „V roku 2014 si pripomenieme 20 výročie vydláždenia námestia, momentu, kedy sa stalo pešou zónou. Spolu s obyvateľmi cítime, že Námestie by bolo vhodné oživiť. V materiáli je množstvo nápadov, ktoré by sme mohli realizovať, ak na to budeme mať,“ hovorí Milan Lichý (BBA).

10.34 – Vedúca odboru progpagácie mesta Karin Graciasová Šikulová však upozorňuje, že všetky navrhnuté opatrenia sú závislé od vyčlenenia ďalších finančných prostriedkov.

10.32 – Medzi tie najvýznamnejšie navrhnuté opatrenia patrí rekonšrukcia dlažby Námestia SNP, zeleného asfaltu i zdevastovaného odvodňovacieho systému, oprava vonkajšieho osvetlenia či demontáž reklám z fasád budov. Zrekonštruovať by sa podľa materiálu tiež mali mestské toalety. Pre turistov by mali pribudnúť smerovacie šípky, ale aj úschovňa batožín či požičovňa bicyklov aj so špeciálnym osemmiestnym výhliadkovým bicyklom. Podľa materiálu by ale mesto malo popracovať aj na tom, aby boli kostoly dostupnejšie pre turistov, na čo sme už dávnejšie poukázali aj v našom článku…

10.30 – Bod o nakladaní s majetkom mesta ukončený. Ide sa bod, v ktorom úrad predstaví návrh opatrení na zvýšenie atraktivity Námestia SNP.

10.13 – Pokračuje sa najmä nájmami v priestoroch škôl. Medzi inými preberie do svojej správy telocvičňu v zrušenej základnej škole na Tatranskej ulici Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, o čom sme už informovali v staršom príspevku…

10.04 – Nakladanie s majetkom mesta bývalo tradične v programe rokovania až v popoludňajších hodinách, len nedávno sa poslanci presunúť tento dôležitý bod na skorší čas rokovania. Dôvodom mala byť práve lepšia pozornosť poslancov pri prerokúvaní tejto problematiky.

09.55 – Diskusia zastala na návrhu vyhlásenia obchodnej súťaže na predaj trvalých trávnatých porastov na Slnečných stráňach. “Keby to naši predkovia boli predali, tak by sme tu nič nemali,” hovorí Pavol Bielik. “Súťaž sa preventívne môže urobiť, či nám za to niekto nevie aj dobre zaplatiť, lebo mesto by si v tejto situácii pomohlo. Ak by bol dobrý kupec a neplatil nám za chov oviec, ale stavebné pozemky, tak by sme to mohli zvážiť,” doplnil Milan Smädo (nez.).

09.41 – Pokračujú prevody nehnuteľností. Pavol Bielik upozorňuje na ďalšie neprimerane nízke ceny navrhnutých pozemkov, ale opäť sa k nemu pripájajú len poslanci BBA či tentokrát aj Jaroslav Kuracina.

09.30 – Prechádzame na pozemky pod Fitarénou, o ktoré má záujem nový vlastník tohto fitnescentra. Pavol Bielik (nez.) nesúhlasí s navrhnutou cenou. V hlasovaní sa k nemu však pridávajú len poslanci Lichý, Priehodová a Skokanová (všetci BBA). Predaj pozemkov pod Fitarénou bol schválený. Do mestskej pokladnice by malo prísť 262 845 Eur.

09.26 – Výmena pozemkov, pri ktorej by si mesto malo prísť dorovnaním ceny na takmer 25 tisíc Eur, bola schválená. Mal by sa tak vyriešiť aj súčasný problém s parkovaním v lokalite, kedy by mohla VAV invest už na svojich pozemkoch vybudovať väčšie parkovisko v lokalite medzi Domom kultúry a Hotelom Lux.

09.25 – V bode o nakladaní s majetkom mesta sa dostávame na zaujímavý bod, kedy by malo dôjsť (mimochodom konečne) k výmene pozemku pod Domom kultúry, ktorý patrí tunajšej developerskej spoločnosti VAV invest, respektíve spoločnosti Zvolenská investičná s rovnakou vlastníckou štruktúrou, za pozemok v jej vlastníctve na vedľajšej ploche Námestia slobody. Práve tieto pozemky dlhodobo patrili medzi jeden z dôvodov vyhrotených vzťahov medzi týmto investorom a mestom.

09.22 – Začína sa predajmi a prenájmami mestského majetku.

09.10 – Ospravedlnení sú dnes poslanci Topoľský a Gajdošíková. Chýba aj poslanec Legíň.

09.05 – Päť minút po deviatej je sála už z väčšej časti zaplnená, na svoje miesto zasadá aj primátor Peter Gogola.

08.58 – Rokovanie má predpokladaný začiatok o 9.00 h. Kompletný program aj s predkladanými materiálmi nájdete tu…

08.55 – Vážení čitatelia príjemné ráno z veľkej sály Mestského úradu v Banskej Bystrici, kde sa zvolení mestskí poslanci pomaly stretávajú k zahájeniu 15. riadneho zasadnutia v aktuálnom volebnom období. Ide ale už o 19. rokovací deň aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, pretože od svojho nástupu do funkcií v decembri 2010 poslanci dve zasadnutia rozdelili a dvakrát sa stretli aj mimoriadne.