Osud telocviční po zrušených základných školách sa postupne vyjasňuje. Športové priestory na Tatranskej preberie Správa športových a telovýchovných zariadení (SŠaTZ) mesta Banská Bystrica. Telocvičňa na Okružnej by mala ísť spoločne s ostatnými priestormi do súkromných rúk.

Ilustračné foto: zstatranskabb.edu.sk

Športové priestory po zrušených základných školách by nemali spustnúť. Ako povedal Ivan Šabo, riaditeľ SŠaTZ, telocvičňa na Tatranskej má slúžiť prioritne banskobystrickým športovým klubom. Rozpočet organizácie je z roka na rok menší, k prevádzke priestorov na Tatranskej bude potrebná dotácia od mesta. Šabo hovorí, že chcú zachovať primerané nájomné pre športové kluby a nemôžu si dovoliť drasticky zvýšiť nájmy. Podobne ako v prípade telocvične na Magurskej, ktorú má SŠaTZ v správe, bude mať verejnosť možnosť prenajať si priestory, čo môže byť ďalším zdrojom financií k vykrytiu prevádzky.

Či športový objekt na Tatranskej bude potrebovať investíciu resp. v akom je stave nevedel riaditeľ Šabo povedať, s tým, že tieto veci sa budú riešiť po prebratí a obhliadke telocvične. Momentálne je návrh na presun tohto majetku mesta na svoju príspevkovú organizáciu v štádiu prerokovania a konečný súhlas bude musieť udeliť mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

Telocvičňa na Okružnej by sa mala dostať do súkromných rúk, keďže sa odpredáva spoločne v rámci celého objektu bývalej základnej školy.