Mesto tvrdí, že investorom by mal byť kraj. Ten sa bráni, že to nie je v jeho kompetencii. Stará cesta na Pršiansku terasu je nebezpečná pre chodcov a nezvláda nárast dopravy.

Začiatok nedokončenej cesty. Chýba 900 metrový úsek.

Nárast bytovej výstavby a počtu obyvateľov na Pršianskej terase spôsobil preťaženosť súčasnej cestnej komunikácie, ktorá začína v Radvani. Ceste chýba chodník a je nebezpečná pre chodcov a cyklistov. Stavebné mechanizmy navyše prispievajú k poškodzovaniu vozovky.

Riešením by mohlo byť dokončenie cesty od Kremničky, ktorej chýba 900 metrový úsek. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Mesto Banská Bystrici sa však sporia v koho kompetencii cestná komunikácia je. Dosiaľ vybudovaný úsek je v majetku mestskej spoločnosti MBB. Podľa kraja by tak cestu malo dokončiť mesto. BBSK odkazuje k svojmu stanovisku v stavebnom povolení, ktoré má MBB stále v platnosti: “Zberná komunikácia navrhovaná v PD nebude vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a nebude zaradená do siete ciest II. a III. triedy.”

Niečo iné však píše v stanovisku Ľubomír Bobák, riaditeľ MBB. Podľa neho mala byť nová cesta komunikáciou II. triedy, ktoré spadajú pod kraj. “Už v roku 2007 a 2008 som sa zúčastnil rokovaní za účasti zástupcov BBSK, Mesta Banská Bystrica a MBB a.s., kde som na základe dohody pripravil podklady, kde malo dôjsť k vyrovnaniu medzi troma stranami,” píše v stanovisku Bobák. Z terajšej cesty II. triedy medzi Radvaňou a Pršianskou terasou sa mala stať miestna komunikácia, o ktorú by sa staralo mesto. BBSK mal dostať pozemok pod plánovanou cestou Kremnička – Pršianska terasa a cestu vybudovať ako komunikáciu II. triedy. MBB mal dostať od mesta Banská Bystrica vyrovnanie za pozemok pod cestou Kremnička-Radvaň. Tie totiž MBB získala od mesta v hodnote 480 korún (cca 16 eur) za meter štvorcový.

Začiatok starej cesty na Pršiansku terasu.

Podľa župy by dokončená cesta mala byť miestnou komunikáciou, ktorú má postaviť a udržiavať mesto. “Je zrejmé, že nedokončená komunikácia má charakter miestnej komunikácie, ktorá je podľa cestného zákona vlastníctvom obce alebo mesta. Miestne a regionálne komunikácie plnia rôzne funkcie. Plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva,” píše sa v stanovisku BBSK.

Riaditeľ MBB upozorňuje, že mestská spoločnosť nie je schopná realizovať dokončenie cesty, a keďže ide o verejnú komunikáciu, financovať by to mala samospráva. Bobák tvrdí, že BBSK až doteraz ani raz nedeklaroval, že nebude predmetnú komunikáciu budovať. “Na všetkých rokovaniach vystupovali doteraz zástupcovia BBSK ako investori danej cesty,” dodáva Bobák v závere.

V súvislosti s nebezpečnou situáciou cesty z Radvane vznikla aj petícia. Obyvatelia rýchlo sa rozrastajúcej Pršianskej terasy požadujú riešenie súčasného stavu. Rekonštrukcia starej cesty by však bola komplikovaná, najmä kvôli zložitým majetkovým vzťahom v okolí komunikácie.