Patria medzi najvýznamnejšie dominanty a turistické lákadlá historického centra mesta. Napriek tomu zostávajú pred návštevníkmi zväčša zatvorené. Reč je o historických kostoloch a najmä kostole Nanebovzatia Panny Márie v areáli mestského hradu.

Aj táto pamiatka, ktorej história podľa všetkého siaha až do druhej polovice trinásteho storočia a od roku 1475 zdobí jednu časť tohto chrámu neskorogotický oltár Majstra Pavla z Levoče, je v čase mimo bohoslužieb verejnosti zatvorená. Nejde o žiadny nový problém. Takýto stav trvá už roky a upozorňovali naň nielen samotní turisti ale aj mnohí miestni.

Nedávno v rámci interpelácií mestských poslancov poukázal na túto problematiku aj poslanec MsZ Martin Turčan (SDKÚ-DS): „Kostoly sú skoro stále zavreté, takže ak návštevník chce navštíviť napr. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom sa nachádza krásny oltár svätej Barbory od Majstra Pavla z Levoče či kostol svätého kríža, ktorý je jediný takéhoto druhu v strednej Európe, tak je to zavreté,“ znela jeho pripomienka na kompetentných úradníkov mestského úradu.

„Zo strany Informačného centra boli opakovane predložené písomné návrhy a vyvolané osobné stretnutia aj za prítomnosti zástupcov mesta na spoluprácu s Farským úradom Banská Bystrica – farnosť mesto. Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Kostol sv. Kríža má v správe práve tento Farský úrad. Doposiaľ boli všetky pokusy o nadviazanie spolupráce neúspešné a predložené návrhy boli zamietnuté,“ napísala v odpovedi na poslaneckú interpeláciu námestníčka pre služby MsÚ Mária Filipová.

Tej však nedávajú za pravdu zástupcovia Farnosti Banská Bystrica – mesto. „Dekan Mons. Pecha je presvedčený, že Kostol Nanebovzatia Panny Márie je perlou mesta, ale niekto ho musí aj finančne podporovať,“ píše sa v stanovisku pre portál BBonline.sk. Ako nám ďalej uviedla hovorkyňa Banskobystrickej diecézy Zuzana Juhaniaková, mesto s farnosťou túto problematiku zatiaľ vážnejšie neriešilo: „S Farnosťou Banská Bystrica mesto neprebehlo riadne prejednávanie v spomínanej veci. Farnosť nemá finančné prostriedky na zaplatenie osoby, ktorá by vykonávala nevyhnutný dozor v chráme počas jeho otvorenia na prehliadky. Farnosti už teraz chýbajú financie na poplatky za elektrickú energiu v chráme.“

V iných mestách i v zahraničí je bežné aj vyberanie vstupného za návštevu veľkých chrámov, touto cestou však v Banskej Bystrici nechcú ísť: „Cestou vyberania vstupného za vstup do chrámu nemožno ísť, pretože v tom bráni úcta k sakrálnemu priestoru – k Božiemu chrámu,“ vysvetľuje Juhaniaková.