Pred-prázdninové zasadnutie mestských poslancov sa podľa predloženého programu nenieslo v dovolenkovom duchu. Zastupiteľstvo malo schváliť vyhlásenie obchodných súťaží na odpredaj budov zrušenej školy na Okružnej ulici a budovy Centra voľného času na Havranskom, či tretiu zmenu tohtoročného rozpočtu. Vypočuli si ale aj správu o plnení toho vlaňajšieho, či správu o minuloročnej činnosti mestskej polície. Pozrite si v našom textovom prenose, ako zasadnutie prebiehalo.

Pozrite si záznam prenosu zasadnutia na infonet.tv.

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

16.35 – Primátor Peter Gogola ukončil dnešné zasadnutie.

16.31 – Návrh poslanca Lichého na vykonanie kontroly na plážovom kúpalisku, aby bol prehodnotený objem investícií a kvalita služieb, prešiel. Poslanci zobrali na vedomie aj petíciu proti zrušeniu ZŠ Tatranská.
16.25 – Mestskému zastupiteľstvu bola doručená petícia s 500 podpismi, ktorá požaduje zachovanie ZŠ Tatranská. Tú spoločne so ZŠ Okružná vyradili poslanci zo siete základných škôl.

16.22 – Lichý upozorňuje na pretrvávajúcu zlú situáciu na plážovom kúpalisku.

16.21 – Rokovanie sa blíži ku konci, na programe je už iba diskusia.

16.20 – Nasledujú interpelácie poslancov

16.10 – Karas sa pýta viceprimátorky či pracuje popri svojej funkcii aj na Univerzite Mateja Bella. „Na Univerzite vediem jednu prednášku a diplomové práce niekoľkých študentov. Keďže nemám za seba náhradu, nechcela som nechať ‚na holičkách‘ svojho bývalého zamestnávateľa,“ hovorí Čižmárová, podľa ktorej táto práca nevplýva na jej činnosť viceprimátorky.

16.06 – Pokračujeme informatívnou správou o činnosti primátora a viceprimátorky.

15.48 – Na rade je správa hlavného kontrolóra, následne návrh kontrolnej činnosti.

15.46 – Chladný dal návrh na ukončenie rozpravy, jeho návrh schválili. Následne bol schválený aj Ján Šabo za konateľa BPM, klub BBA sa zdržal, proti bola iba Priehodová.

15.45 – Podľa Gajdošíka sú to blbosti a nie princípy, keďže Katreniak sedel v minulosti predstavenstve MBB.

15.40 – BBA ide o princíp, s osobou Jána Šaba nemajú problém. V pléne prebieha argumentačný spor, väčšina poslancov berie Šaba ako odborníka, BBA nechce poslancov v čele mestských podnikov. „Máme na to nárok, aby sa nám nejaký princíp nepáčil. Prečo nám ho beriete?“ pýta sa Katreniak.

15.37 – Smädo nevidí dôvod prečo by podnikatelia nemohli byť v mestskom zastupiteľstve.

15.33 – „Máme jediného kandidáta, ak ho nezvolíme, tak spôsobíme spoločnosti problém vo fungovaní,“ hovorí Gajdošík.

15.28 – Gajdošík upozorňuje na to, že Šabo pracoval v BPM ešte pred zvolením do mestského zastupiteľstva. Podľa neho to, že je poslancom, môže byť výhodou, kedy môže byť mestské zastupiteľstvo dobre informované o činnosti podniku. „Som rád, že sa prihlásil a prijal túto výzvu,“ dodal Gajdošík.

15.26 – Topoľský v tom problém nevidí, najmä vzhľadom k tomu, že Šabo bol jediným záujemcom.

15.25 – Banskobystrická alternatíva nomináciu nepodporí, keďže podľa nich by poslanci nemali byť na čele mestských podnikov.

15.23 – MsZ ide vymenovať nového konateľa Bytového podniku mesta (BPM). Bude ním Ján Šabo, ktorý bol jediným záujemcom o pozíciu.

15.21 – Na programe je schválenie projektu z európskych fondov, ktorý sa dotýka sociálnych služieb. Bod prešiel.

15.12 – Návrh poslanci schválili.

15.04 – Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Ladislav Topoľský (SMER-SD) navrhuje, aby sa zastupiteľstvo schádzalo každý mesiac.

14.56 – Informácia o stave mostov a lávok v správe a majetku mesta Banská Bystrica. Primátor dal preveriť možnosť zakúpenia pontónového mosta v Iliaši, aby mesto nemuselo platiť vysoký prenájom súkromníkovi.

14.49 – Poslanci sa zišli a pokračujú bodom Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica.

14.00 – Obedná prestávka.

13.55 – Chladný kritizuje Rybára: „Tento výrok bol nehodný prednostu, tak ako niekoľko, ktoré tu od vás v zastupiteľstve už zazneli.“

13.53 – Prednosta Miroslav Rybár poukazuje na to, že mestské zastupiteľstvo „zmietlo zo stola“ podnet príslušníčky Mestskej polície, ktorá poukázala na zlú pracovnú atmosféru, ale na minulom zastupiteľstve, na základe anonymného udania, poslanci prijali uznesenie, ktoré vyjadrilo znepokojenie nad zlými vzťahmi na pracovisku a ukladalo primátorovi vykonať nápravu pracovnej atmosféry na Mestskom úrade. „A to ja zamestnancov sexuálne neobťažujem, ja ich riadim,“ dodal Rybár.

13.52 – Skokanová (BBA) navrhuje prehodnotiť možnosť zapojenia dobrovoľníkov do stráženia verejných priestranstiev.

13.43 – K piatkovému vandalizmu hovorí, že Mestská polícia mala presne zadefinované úlohy v súvislosti s výstavou sôch na Námestí SNP. Navyše polícia v tom čase musela zasahovať na inom mieste. Samotný čin vandalizmu prebehol rýchlo a trval iba niekoľko sekúnd, preto aj napriek rýchlemu zásahu neboli páchatelia chytení.

13.39 – Taktiež reaguje na výčitku o kontrolách mladistvých. MsP polícia podľa neho robí kontroly každý víkend.

13.36 – Podľa náčelníka Piterku inšpektorát práce konštatoval v prípade zástupcu porušenie pracovného poriadku a malo nasledovať ukončenie pracovného pomeru.

13.21 – Podľa Chladného by sa nemala Mestská polícia sústrediť na zakladanie papúč, ale na kontrolu požívania alkoholu mladistvými. Nepáči sa mu, že za rok 2011 vykonala MsP iba 55 kontrol mladistvých. Chladný tvrdí, že z toho potom vyplýva vandalizmus v uliciach mesta.

13.19 – Poslanci rozoberajú situáciu v Mestskej polícii, kde kulminuje konflikt medzi náčelníkom a jeho zástupcom. Chladný (SDKÚ-DS) hovorí, že situáciu v MsP má riešiť primátor.

13.04 – Turčan (SDKÚ-DS) žiada o vysvetlenie situácie z piatkovej noci, kedy došlo k zničeniu umeleckých sôch na Námestí SNP. Vyzýva občanov, aby ho kontaktovali ak videli páchateľov a on sám podá trestné oznámenie. Za identifikáciu páchateľov ponúka z vlastného vrecka finančnú odmenu.

13.02 – Ďalším bodom rokovania je správa o činnosti Mestskej polície. Pred plénom hovorí náčelník Ľubomír Piterka. Počas roka 2011 vykonali príslušníci 2576 zákrokov. Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov vrátane technických zariadení p. odjazdu bol 8331. Počas roka došlo k jednému útoku na príslušníka MsP.

13.00 – Náčelník mestskej polície Piterka vysvetľuje situáciu. Podľa neho príslušníčka podala podnet a on ho prešetril. Následne vyhodnotil situáciu aj na základe kontroly a dal návrh na odvolanie zástupcu náčelníka. Konať však môže podľa neho iba primátor.

12.56 – Podľa zastupiteľov tento prípad nepatrí pred mestské zastupiteľstvo a mal by to riešiť náčelník mestskej polície.

12.50 – Príslušníčka mestskej polície pani Hartigová sa sťažuje na pracovnú atmosféru v mestskej polícii. Podľa nej zástupca náčelníka mestskej polície Slovák v Banskej Bystrici voči príslušníčke vyvíjal sexuálne narážky.

12.40 – Pred zastupiteľov sa teraz postavil Atila Béreš, ktorý sa sťažuje na arogantný prístup mestskej polície k podnikateľom. Taktiež sa kriticky vyjadruje k nevyhovujúcemu stavu krematória. Podľa Pavla Bielika však banskobystrické krematórium a jeho pracovníci poskytujú k nebohým úctu na profesionálnej úrovni.

12.33 – „Nechcem, aby sa vyhrotili vzťahy medzi mestom a VAV invest. Ale investor musí brať ohľad na ľudí. Bol by som nerád, aby na investícii ako podchod padol celý projekt. Nie je to tak, že mesto a primátor nechce. My chceme tento projekt, ale musíme si sadnúť a hľadať riešenie,“ reaguje Smädo (nezávislý).

12.30 – „Chcem vyjadriť podporu mestskému úradu, aby chránilo verejný záujem a nedalo sa opiť rožkom investorom,“ dodala Priehodová.

12.24 – „Nečudujte sa, že mesto je obozretné,“ hovorí Katreniak na margo projektu. Podľa neho v minulosti neboli splnené všetky sľuby, ktoré investor pri výstavbe Europy dal. Naráža najmä na podchod, ktorý mal byť k Europe vybudovaný. V súčastnosti musia chodci prechádzať cez prechod pre chodcov.

12.23 – „Som pripravený to územné rozhodnutie podpísať. Bystrica projekt, ktorý opisujete, potrebuje, ale nesmie to spôsobiť dopravný kolaps,“ reaguje primátor.

12.16 – Pred poslancov sa postavil Ing. arch. Marián Šovčík, ktorý sa vyjadruje k rozhodnutiu primátora nepodpísať územné rozhodnutie mesta na projekt Europa 2. Podľa neho neexistuje dôvod brzdenia projektu. „Chcem vedieť, čo vás vedie k tomu, že zastavujete projekt za 2,5 miliardy korún?“ pýta sa architekt.

12.14 – Prestávka sa klasicky pretiahla, rokovanie pokračuje slovom pre verejnosť.

11.44 – Vyhlásená prestávka na 10 minút.

11.43 – „Ďakujem riaditeľke PKO, že nastúpila v takomto tempe. Je pre mňa nepochopiteľné, že boli živnosti zrušené. Vítam, že po troch dodatkoch tu máme ucelenú zriaďovaciu listinu,“ hovorí poslanec Martin Turčan.

11.42 – Ďalšia zmena, ktorú by mali poslanci schváliť sa týka zriaďovacej listiny PKO. Riaditeľka tejto organizácie Janka Suraová vysvetľuje, že po nástupe do funkcie zistila, že PKO vykonáva podnikateľskú činnosť bez platného živnostenského oprávnenia. „Podnikateľská činnosť je aj prvým krokom pre zabezpečenie viaczdrojového financovania PKO,“ hovorí Suraová.

11.39 – Mesto musí zmeniť VZN o verejných kultúrnych podujatiach, nakoľko určovalo organizátorom povinnosti nad rámec platného zákona.

11.37 – Zastupiteľstvo by teraz malo schváliť názvy nových ulíc na Pršianskej terase a v Rakytovciach. Aké konkrétne ulice majú vzniknúť, nájdete tu…

11.35 – Toto uznesenie schválené s dodatkom poslanca Pirošíka, ktorý navrhol vyňať z VZN názov konkrétnej služby od konkrétnej spoločnosti.

11.34 – Poslanci by teraz mali schváliť VZN o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu. Týka sa to komplexného sfunkčnenia elektronickej komunikácie s úradom prostredníctvom služby i Mesto, o ktorej sme vás dávnejšie informovali…

11.30 – Poslanci Smädo, Legíň a poslanci BBA síce boli za, ale väčšina poslancov sa zdržala a Peter Bielik bol proti, takže mesto na projekte spoločnosti VAV invest spolupracovať nebude, aj keď poslanci v podstate neschválili zamietavé stanovisko…

11.28 – „Čo sa týka alternatívy, je tu projekt súkromného investora na Pršianskej terase, ktorý sa týka výstavby 90 bytov a ďalším projektom je bývalá budova SAV, ktorú chce mesto financovať z prostriedkov ŠFRB,“ reaguje primátor Peter Gogola.

11.26 – „Očakával by som, že mesto ponúkne svoje alternatívy. Ako chce mesto ďalej riešiť nájomné bývanie. Ak odmietame súkromnú alternatívu, tak by som očakával, že mesto vie byty postaviť efektívnejšie. Rád by som videl projekt, ktorý nám poslancom ponúkne mesto,“ hovorí Martin Turčan.

11.26 – Téme bytov na Belvederi sa komplexne venujeme v týchto článkoch…

11.24 – Poslanci sa dostávajú k ekonomickému stanovisku mesta k projektu spoločnosti VAV invest ohľadom výstavby nájomných bytov na Belvederi. Ako sme vás už informovali, rozhodnutia finančnej komisie i mestskej rady boli zamietavé…

11.15 – Prichádza zmena Zásad o nakladaní s majetkom mesta, ktorá sa týka najmä jedno eurových prenájmov pre neziskové organizácie a iné subjekty. Tie by sa už odteraz nemali poskytovať tým subjektom, ktoré čerpajú na svoju činnosť systémové prostriedky.

11.14 – Pirošíkov návrh podporiť zbierku pre Krásnu hôrku neprešiel ani dnes.

11.13 – V rámci zmeny rozpočtu sú presuny výdavkov týkajúce sa bežného i kapitálového rozpočtu a napríklad i servis kamerového systému či zvýšené náklady na rekonštrukciu Rudlovského potoka

11.09 – Pri zmene rozpočtu Vladimír Pirošík opäť pripomína požiarom zničený hrad Krásna Hôrka. Podľa jeho zistení sa škoda na hrade neustále zvyšuje a suma z poistky zďaleka nebude stačiť na pokrytie nákladov. Pre to opätovne navrhujem vyčleniť 2 640 eur na zbierku Slovenského národného múzea.

11.07 – Na programe teraz tretia zmena tohtoročného rozpočtu. Zrealizovaním tretej zmeny rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2012 dôjde k navýšeniu príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške 25 000 €, celkový objem rozpočtovaných prostriedkov bude po zrealizovaní zmeny rozpočtu č. 3 v objeme 46 648 261 €.

11.01 – Ekonomický námestník Branislav Slaný prezentuje Záverečný účet mesta za uplynulý rok. Po niekoľkých zmenách rozpočtu mesto vlani hospodárilo napokon s rozpočtom na úrovni 46 060 373 Eur. Reálne čísla ale vyzerali inak. Príjmová časť rozpočtu bola v roku 2011 plnená na 90,13 %. Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na úrovni 89,98 %. K 31.12.2011 tak hospodárilo Mesto Banská Bystrica s prebytkom rozpočtu v sume 498 990 Eur. Plnenie príjmovej časti k 31.12.2011 dosiahlo 41 514 859,46 Eur a výdavková časť 41 446 406,96 Eur po zapojení finančných operácií, čím vznikol kladný zostatok hospodárenia v sume 68 452,50 Eur. Najhoršie na tom boli plánované kapitálové príjmy, ktoré sa podarilo naplniť len z necelých 20%.

10.46 – S rovnako vyradenou školou na Tatranskej ulici má samospráva iné plány. Časť jej priestorov chce mesto prenajať Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a časť by mohlo do budúcna využívať mestské Centrum voľného času. To by malo totiž opustiť svoju pobočku na Magurskej ulici, kde mesto počíta so zväčšením kapacity tamojšej materskej školy. Toto ale zatiaľ nie je na programe dňa, nakoľko zatiaľ dočasne poslanci schvália predĺženie nájmu priestorov pre CVČ v pôvodných priestoroch na Magurskej.

10.41 – Primátor Gogola hovorí, že záujemcovia o objekty ZŠ Okružná sú. Jedná sa o súčasných nájomcov a ďalší vzdelávací subjekt, ktorý má záujem o presun do týchto priestorov.

10.36 – Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na budovu  a pozemky CVČ na Havranskom prešiel. Nasleduje návrh na odpredaj budov a areálu zrušenej ZŠ na Okružnej ulici.

10.30 – Poslanec Pavol Bielik navrhol stiahnuť tento bod, pretože podľa neho nie je pripravený. „Všetky body o nakladaní s majetkom mesta prechádzajú komisiami, takže ak bol nejaký problém, bolo to potrebné povedať tam,“ reaguje primátor Gogola.

10.26 – „Je možné, že Centrum voľného času bude rozptýlené po školách,“ hovorí o budúcnosti mestského CVČ námestníčka pre služby Mária Filipová. Alternatívy v prípade predaja budovy sú podľa nej pripravené. Naráža tak na otázku poslanca Chladného.

10.25 – Ekonomický námestník MsÚ Branislav Slaný upozorňuje, že mesto má veľmi nízke plnenie kapitálových príjmov a chýbajú investičné zdroje.

10.20 – Poslanec Gajdošík upozornil, že vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže by bolo len prieskumom trhu a rovnako by sa podľa neho mala vypracovať analýza, ktorú navrhol Milan Lichý ohľadom možnosti budovania nájomných bytov cez ŠFRB.

10.17 – „Najprv predávame a potom riešime. Doteraz neviem kam pôjde centrum voľného času,“ pokračuje Chladný, ktorý takisto podporuje Lichého návrh.

10.12 – Diskusia na podnet poslanca Chladného, ktorý pripomenul, že v budove CVČ má trvalý pobyt školník, ktorý má nájom na dobu neurčitú. Podľa námestníčky pre služby Márie Filipovej tomuto bude poskytnuté náhradné bývanie.

10.03 – Poslanec Lichý upozornil, že pozemky na Havranskom sú podľa územného plánu určené na bytovú výstavbu a navrhol, aby sa mesto zaoberalo možnosťou využitia pozemkov na tento účel s možnosťou financovania cez Štátny fond rozvoja bývania.

10.00 – Ako sme vás už v správe zo zasadnutia finančnej  komisie MsZ informovali, mesto by malo vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na objekt súčasného Centra voľného času na Havranskom, ale aj areál len posledne zrušenej Základnej školy na Okružnej ulici, ktorá sa od septembra uvoľní.  Areál sa predáva bez športového ihriska pri škole.

9.59 – Pokračujeme bodom o nakladaní s majetkom mesta – odpredaje, prenájmy mestského majetku.

9.56 – Prichádza bod poslanca Gajdošíka ohľadom komunikácie poslancov s pracovníkmi úradu. „Rozhodli sme sa prijať uznesenie, ktorým sme chceli, aby došlo k zrušeniu zákazu komunikácie poslancov s úradníkmi, ktoré nebolo podpísané pre technické chyby v jeho prvej časti. Preto dávam samostatný návrh, že zastupiteľstvo žiada prednostu o zrušenie zákazu stretávania sa zamestnancov s poslancami. Myslím si, že raz a navždy urobíme bodku za takýmito trápnosťami,“ hovorí Gajdošík. Poslanci schválili jeho návrh, zdržala sa len viceprimátorka Čižmárová.

9.54 – Mestské zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora a teda neupraví svoj štatút.

9.47 – Pavol Bielik ale poukazuje aj na problém týkajúci sa komisií mestského zastupiteľstva, kde podľa neho vzniká rovnaký problém. Pirošík vysvetľuje, že by zastupiteľstvo a komisie nemali prednostovi ukladať úlohy, ale ich žiadať.

9.46 – Reakciu na protest prokurátora nepodporí ani najsilnejší poslanecký klub, pretože s Pirošíkom súhlasí aj Jakub Gajdošík.

9.42 – „Vítam, že mesto sa obrátilo na prokuratúru na výklad nejednoznačného zákona. Napriek tomu si myslím, že by bolo žiadúce, aby sme zaň nehlasovali. Pri všetkom rešpekte k prokuratúre, o práve rozhoduje súd. Teraz by tu vznikol precedens. Konečnou inštanciou je súd,“ hovorí Vladimír Pirošík. „Môj návrh je nepodporiť tento protest a počnúc dneškom viac neukladať prednostovi úlohy a nepokračovať  v tom, čo bolo označené za protizákonné,“ navrhuje Pirošík.

9.37 – Protest prokurátora proti štatútu mesta sa týka situácií, v ktorých Mestské zastupiteľstvo prednostovi úradu vydáva pokyny a pracovné úlohy. Prokurátor má za to, že takýto stav je nezákonný. „Zastupiteľstvo nemôže byť nadriadeným zamestnancom MsÚ a nemôže riadiť prácu Mestského úradu. MsZ môže zriaďovať len kompetencie, ktoré má zákonne určené a ostatné sú v kompetencii primátora mesta,“ vysvetľuje primátor Gogola.

9.29 – Do programu sa musí zahrnúť aj prerokovanie protestu prokurátora proti časti štatútu mesta. „Vzhľadom na to že ide leto, čas oddychu, mieru a lásky, sťahujem bod číslo 4. Informácia o situácii na Mestskom úrade,“ povedal prednosta úradu Miroslav Rybár. Pre zmenu vloženie ďalšieho bodu pod znením „Úprava komunikácie medzi pracovníkmi Mestského úradu a poslancami MsZ“, navrhol poslanec Jakub Gajdošík.

9.25 – Po vynútenej prestávke zasadnutie pokračuje. V návrhovej komisii už prítomný Katreniak, Škantár a Turčan.

9.11 – Klub Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS navrhol rokovanie poslaneckého grémia pred začiatkom samotného zasadnutia. Nasleduje teda vynútená prestávka.

9.09 – Predsedom návrhovej komisie by mal byť Pavol Katreniak, ale zatiaľ v sále nie je.

9.07 – Primátor Peter Gogola otvára dnešné zasadnutie. Prítomných aktuálne 22 poslancov z 31 členného pléna. Ospravedlnení sú poslanci Kuracina, Novanský, Mečiar a Hlaváč, ktorý už dovolenkuje. Ďalší poslanci ešte len prichádzajú.

9.00 – Odbila deviata hodina a zatiaľ sa poslanci zbierajú len pozvoľna.