Na základe minulotýždňového návrhu mestského zastupiteľstva na vyradenie Základných škôl na Okružnej a Tatranskej ulici zo siete škôl už mesto uvažuje o ďalšom osude týchto budov. Na realitný trh navyše samospráva pošle aj súčasné sídlo mestského Centra voľného času na Fončorde.

Mestské Centrum voľného času sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude sťahovať. Minimálne z jedného zo svojich dvoch priestorov. Na budovu a okolitý pozemok hlavného sídla centra na Havranskom 9 totiž úrad navrhuje vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. O žiadnom konkrétnom záujemcovi sa ale nehovorí. Preto je otázkou, či sa budovu na okraji mesta sídliacu osamotenú na kopci, vôbec podarí predať.

Istejšie je v tejto chvíli sťahovanie centra z jeho druhého priestoru bývalej materskej školy na Magurskej ulici, do priestorov zrušenej školy na Tatranskej ulici. Pavilón na Magurskej by mal totiž opäť slúžiť miestnej materskej škole, kde mesto počíta s navýšením počtu tried. Práve uvoľnené priestory školy na Tatranskej sa tak núkajú ako vhodné pre umiestnenie CVČ: „O alternatívach budeme hovoriť s riaditeľom CVČ,“ uviedol na utorňajšom zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť vedúci Školského úradu Stanislav Kútik. Finančná komisia navyše odporučila ďalšiu časť budovy školy na Tatranskej prenajať Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá dosiaľ využíva časť priestorov školy na Bakossovej ulici a do Sásovej by sa mala presťahovať, nakoľko na škole v centre mesta očakávajú mierny nárast počtu žiakov. Záujem majú o poschodie v jednom bloku školy. „Dajte im hocičo nech tam svietia a kúria,“ povedal predseda komisie Tomáš Novanský.

Podobne ako pri budove Centra voľného času na Havranskom, ani v prípade komplexu budov aktuálne zrušenej Základnej školy na Okružnej ulici sa zatiaľ záujemca nečrtá, no aj tieto objekty, bez viacúčelového športového ihriska, mesto plánuje predať. Vyhlásenie verejných obchodných súťaží a rovnako i prenájom priestorov musí ešte schváliť Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 26. júna.