Projekt spoločnosti VAV invest má podľa mestských úradníkov i členov finančnej komisie mestského zastupiteľstva príliš veľa rizík i nezodpovedaných otázok. Zastupiteľstvu tak odporúčajú tento projekt zavrhnúť.

O bývanie v komplexe vyše dvoch stovák dvoj a trojizbových bytov s výhodným nájmom a navyše možnosťou následného odkúpenia bytu, už prejavilo vyše 600 záujemcov. VAV invest navrhlo projekt mestu, aby po dostavbe celý projekt prevzalo aj s úverovou záťažou, ktorú by splácalo z nájomného od užívateľov bytov. Pri takejto forme by totiž mal byť zo strany komerčnej banky poskytnutý úver za omnoho výhodnejších podmienok, ako v prípade čiste súkromného projektu.

„Konštatujeme, že podklady sú nejednoznačné a rozporuplné. V návrhu memoranda o spolupráci mesta so spoločnosťou sú veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo bolo uvedené v prezentácii investora,“ uviedla na utorňajšom zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť vedúca ekonomického odboru banskobystrického mestského úradu Beata Farkašová. VAV invest od mesta nateraz požadovalo podpis memoranda o spolupráci a následný podpis zmluvy o budúcej zmluve, ktorú však zatiaľ mesto na prehodnotenie nedostalo. Prvá etapa s 99 bytmi sa mala podľa plánov developera začať stavať už tento rok. „Je tam prísľub od banky, ktorá vypracovala ponuku platnú do 30.6.2012 s tým, že do vtedy bude podpísaná zmluva s mestom, čo je podľa nás stresujúci faktor,“ pokračovala Farkašová. Podľa úradu navyše spracovateľ predloženého materiálu nebral do úvahy ani ďalšie poplatky ako energie, poplatky za správu či fond opráv. Za najväčšie riziko pritom označila nevyjasnený prenájom pozemku, ktorý patrí investorovi a s touto problematikou sa v materiáloch predložených mestu vôbec nepracuje. Poukázala aj na fakt, že mesto má s investorom nevysporiadané veci z minulosti. „Podľa dostupných informácií máme za to, že projekt nie je postavený tak, aby sme mohli za mesto rozhodnúť, že by sme do toho mohli ísť,“ dodala.

„Nájomné je o 78% vyššie, ako keby sa projekt robil na pozemku mesta. Dvojnásobne vyššie, ako na Sládkovičovej ulici. Tak draho to vie postaviť každý podnikateľ. Navyše tu nie je identifikovaná cena za meter štvorcový. Veľmi ľahko sa môže stať, že po sfunkčnení budeme platiť aj za kanalizáciu a prístupovú cestu, ako je u tohto investora zvykom účtovať dodatočne,“ povedal predseda komisie Tomáš Novanský.

„Koncepcia bytovej politiky sa uberá iným smerom, kde sa ponúkajú aj pre budúci rok možnosti financovania projektov cez Štátny fond rozvoja bývania. Dosiaľ bolo všetkým žiadostiam vyhovené. Každý takýto predložený koncept je potrebné porovnávať s týmto. Navyše máme aj vlastné objekty, pri ktorých by sme takto mohli uvažovať. Môj návrh je, aby sme takto predložený model navždy zavrhli, pretože nikde inde nefunguje, akurát sa o to snažia v Nitre, kde to takisto vyvoláva rozporuplné reakcie,“ uviedol ďalej člen komisie – neposlanec Peter Vaňo. Súhlasili s ním aj ďalší členovia komisie. „Nemôžeme podporovať niečo, čo nemáme vysvetlené a navyše má riziká,“ vyjadril sa Pavol Katreniak.

Konečný verdikt síce dá až zasadnutie Mestského zastupiteľstva koncom mesiaca, ale vzhľadom na názor skrz poslanecké spektrum možno už dnes povedať, že ten sa od odporúčania komisie líšiť nebude.

Mesto ide hľadať riešenia pre dostupné bývanie

„Ťažko predpokladať, že na najdrahšej pôde v meste môžu vyrásť lacné byty. Pokiaľ tam ľudia túžia bývať, sú tam iné byty. Úlohou mesta je zabezpečiť pre občanov cenovo dostupné byty a samozrejme snažiť sa ich umiestniť čo najlepšie, ale nemôžeme zabezpečiť, aby to bolo úplne v centre,“ uviedol prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár. S jeho názorom väčšina poslancov súhlasila, navyše ich oslovila forma riešenia možnosťou čerpania prostriedkov cez Štátny fond rozvoja bývania. Na návrh poslanca Vladimíra Pirošíka navyše úrad preskúma možnosti financovania výstavby takouto cestou.

Projekt nájomných bytov na Belvedéri sa možno napokon realizovať bude, keď spoločnosť VAV invest ešte v marci avizovala, že projekt prepracúva aj na variantu bez spolupráce samosprávy. Podmienky pre nájomníkov by sa ale líšili od tých, s ktorými sa pôvodne počítalo.

Viac článkov k tejto téme…