Oznámenia, ohlásenia, daňové priznania miestnych daní, povolenia, žiadosti, sťažnosti, podnety či dokonca pripomienkovanie cestovného poriadku MHD na banskobystrický mestský úrad bude už čoskoro možné aj elektronicky.

Práve dnes (2. mája) sa prvý užívateľ zaregistroval do nového informačného systému i Mesto, ktorým Banská Bystrica výrazne zjednoduší styk s Mestským úradom. Systém je zatiaľ dostupný len pre právnické osoby, aby sa ľudovo povedané vychytali muchy. Po registrácii do systému vás síce čaká ešte jedna cesta na klientske centrum Mestského úradu pre podpísanie dohody s úradom a pridelenie prístupových údajov, ktoré nahrádzajú elektronický podpis, ale následne už budete môcť v oblastiach daní a poplatkov, údržby miestnych komunikácií, odpadového hospodárstva, údržby verejnej zelene, dlhodobej starostlivosti, matričného úradu či ohlasovne pobytu, životného prostredia, cestovného ruchu, stavebného odboru, správy majetku mesta a dopravných stavieb komunikovať s úradom elektronicky. Vybaviť budete môcť ale aj umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy či už spomínané pripomienky k MHD.

V systéme bude spočiatku k dispozícii deväť a do konca roka až 39 služieb, ktoré budú môcť byť v styku so samosprávou vybavované elektronicky. V súčasnosti musí byť ešte každá potrebná dohoda podpísaná primátorom mesta, po zmene VZN však už táto kompetencia prejde na vedúcu klientskeho centra a bude sa tak môcť spustiť hromadná registrácia širokej verejnosti. Stať by sa tak malo do konca júna. Po registrácii v systéme vám príde spätný e-mail, v ktorom sú okrem iného uvedené aj otváracie hodiny klientskeho centra, kde registráciu obdržia okamžite, a teda si ju aj v ten istý deň môžete prísť potvrdiť.

„Všetky samosprávy sa ocitli v stave očakávania, čo sa udeje s OPIS-om (Operačný program informatizácia spoločnosti – pozn. red.), ale predchádzajúca vláda v tejto záležitosti neurobila nič a zostalo to v polohe mŕtveho chrobáka. My sme si povedali, že nechceme čakať, prídeme s vlastným riešením a veríme, že ľudia ocenia, že máme víziu aj v tomto smere a chceme ponúknuť vyšší štandard. Zisťovali sme ktoré služby sú najfrekventovanejšie, najlepšie využiteľné týmto spôsobom a týchto 39 služieb chceme poskytovať elektronicky,“ povedal na margo nového systému primátor Peter Gogola.

Celý projekt elektronizácie služieb úradu stál 1,8 milióna eur a spúšťalo ho už bývalé vedenie mesta, ktoré ho následne pozastavilo práve kvôli očakávanému spusteniu štátneho projektu OPIS. Mesto preň teraz využilo rovnakú spoločnosť, ako pre nový systém elektronického zverejňovania zmlúv a faktúr – ICZ Slovakia, a.s., ktorá vlani podobný systém dodala napríklad aj pre Hriňovú. V prípade obnovenia projektu OPIS bude môcť mesto vynaložené prostriedky refinancovať.

Nový informačný systém chce mesto prepojiť aj so zavedením mestských kariet, ktoré by mohli byť využívané jednak na platenie rôznych služieb v bežnom živote obyvateľov mesta, ale zároveň aj na zľavy pre Banskobystričanov podobne, ako to funguje aj v iných prevažne väčších mestách.