Program mestského zastupiteľstva sa nečakane nafúkol a medzi poslancami sa viedla živá, miestami konfrontačná diskusia.

MsZHneď na úvod si zobral slovo kandidát na predsedu BBSK Ľudovít Kaník. Hodinu rečnil o problémoch kraja.

Následne sa na pretras dostala otázka prerozdelenia financií z predaja ZŠ Okružná. Väčšinový klub navrhol prerozdelenie medzi ZŠ Sitnianska a ZŠ Spojová, čo narazilo na odpor ostatných poslancov. Zastupiteľstvo nakoniec prijalo kompromisný návrh, ktorý spomínané školy označil za prioritné a peniaze na výmenu okien by sa mali ujsť všetkým školám.

Podporu naprieč politickým spektrom získal návrh participatívneho rozpočtu. Občania budú priamo rozhodovať o 20-tisíc eurách.

Do pléna sa opäť dostala aj otázka mestského informačného systému, kde chceli poslanci odsúhlasiť prenájom pre spoločnosť BBEXPO. Nakoniec však prevážil právny názor pracovníkov mestského úradu, že zastupiteľstvo nemôže schvaľovať výsledok obchodnej súťaže a môže iba schváliť zmluvu s úspešným uchádzačom.

Záznam zo zasadnutia je k dispozícii aj na stránke regionálnej TV ESO.

———————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

16.24 – Skončilo sa 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

16.22 – Chladného neodvolali z dozornej rady Steffe Banská Bystrica. Väčšinový klub sa zdržal, preto návrh nebo, schválený.

16.13 – Pavol Bielik žiada dodržiavanie rokovacieho poriadku a slušnosť v mestskom zastupiteľstve. Reaguje na slovnú prestrelku s Jakubom Gajdošíkom, počas prerokovávania zmeny územného plánu.

16.10 – Jakub Gajdošík kritizuje riaditeľa OOCR Stredné Slovensko za to, že zrušil v septembri na poslednú chvíľu výjazd cyklobusu. Žiada voči riaditeľovi Ladislavovi Mončekovi vyvodiť zodpovednosť zo strany primátora.

16.07 – “Očakával som tento krok, ješitnosť je zvláštna vlastnosť,” reaguje Chladný na návrh svojho odvolania.

16.02 – Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS) predložila petíciu občanov mesta k zmene názvoslovia ulice Dedinská na ulicu Zdenka Mikulu.

16.01 – Martin Turčan oponuje, že poslanecký klub nemôže niesť zodpovednosť.

15.59 – Vladimír Pirošík (BBA) hovorí, že tento krok je priznanie politických nominácií.

15.56 – V diskusii navrhol Martin Turčan (SDKÚ-DS) odvolať Jána Chladného z dozornej rady Steffe Banská Bystrica. Chladný na minulom zasadnutí vystúpil z klubu SDKÚ-DS v mestskom zastupiteľstve.

15.54 – Nasledujú interpelácie poslancov.

15.52 – Nasledujú informatívne správy o činnosti hlavného kontrolóra, primátora a viceprimátorky.

15.51 – Zastupiteľstvo prijalo správu hlavného kontrolóra.

15.48 – Informatívna správa prijatá. Počet poslancov v sále sa pomaly prerieďuje.

15.46 – Pavol Bielik žiada reguláciu pútačov.

15.44 – Informatívna správa o stave pasportizácie vonkajšej reklamy v meste.

15.40 – Zmena územného plánu prešla.

15.24 – Podľa Milana Lichého (BBA) ide o ďalšie zahusťovanie výstavby v tejto lokalite, a preto návrh nepodporí.

15.20 – Návrh zmeny a doplnkov územného plánu. Dotýka sa výstavby na Kuzmányho ulici.

15.15 – Gogolov návrh nezískal ani jeden hlas, Gajdošíkov prešiel.

15.11 – “Je to výzva, aby sme spolupracovali,” hovorí primátor Peter Gogola.

15.03 – “Je to ako v Kocúrkove,” vracia sa Chladný k iniciatíve primátora, ktorý požiadal poslancov o pomoc pri zabezpečovaní financií pre školstvo.

14.59 – Pridáva sa k nemu Martin Turčan (SDKÚ-DS) s výzvou k občanom a občianskym radám, aby vytypovali miesta, kde by bolo možné budovať parkovacie miesta na sídliskách. Podľa neho je dôležité vytypovať lokality, kde je to najviac potrebné.

14.57 – Od školstva preskakuje k parkovaniu na sídliskách. Predkladá uznesenie, ktorým chce zabezpečiť, aby peniaze z prenájmu parkovacích miest išli v 100% výške na budovanie nových miest.

14.54 – Pridáva sa aj Gajdošík. Taktiež upozorňuje na to, že racionalizácia školstva stále neprebehla a sú potrebné radikálne riešenia. “Vnútorná racionalizácia bola blud,” hovorí Gajdošík.

14.52 – Chladnému a Topoľskému sa nepozdáva forma, akú zvolil primátor. Chladný hovorí, že poslanci nemôžu nahrádzať prácu mestských úradníkov.

14.47 – Veľká časť financií chýba v školstve kvôli neúspešným dohadovacím konaniam s ministerstvom školstva. Primátor vyzval poslancov v školskej komisii, aby úzko spolupracovali na úspešnom dohadovaní.

14.42 – Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov. Rozpočet má výpadok podielových daní vo výške 330-tisíc eur.

14.38 – Pirošíkov návrh bol schválený.

14.33 – “Participatívny rozpočet podporím, aby si ľudia vyskúšali, čo to je rozhodovať o finančných prostriedkoch,” povedal Marcel Pecník (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS).

14.31 – Podľa Laššákovej je 10-tisíc málo a ak má mať participatívny rozpočet zmysel, prikláňa sa k pôvodnému návrhu.

14.29 – “Týmto návrhom ohrozíme akcie v našom najmenšom volebnom obvode. U nás občania už teraz 100% rozhodujú o výške tohto príspevku. Z môjho pohľadu je to úplne zbytočné,” dodáva Igor Kašper.

14.26 – Smädo tvrdí, že v okrajových častiach majú peňazí na akcie málo. Navrhuje, aby na spustenie participatívneho rozpočtu bolo vyčlenených menej prostriedkov. Namiesto 20-tisíc eur by tak mali občania k dispozícii o polovicu menej.

14.22 – “V zásade nie som proti tomu,” hovorí Milan Smädo, ale…

14.16 – Zásady rozpočtového hospodárenia. Preberá sa participatívny rozpočet. Vladimír Pirošík (BBA) predkladá návrh, ktorý predpokladá vyčlenenie 20-tisíc eur pre celé mesto. Peniaze majú ísť z financií vyčlenených pre jednotlivé volebné obvody. “Ľudí zaujíma rozhodovať, hoci o malých, ale o peniazoch,” dodáva Pirošík.

14.13 – Schválené odporúčacie uznesenie, ktoré má akceptovať výsledok súťaže. Jakub Gajdošík vyzval primátora a mestský úrad, aby vyriešilo túto súťaž po právnej stránke.

14.08 – Poslanci neschválili vystúpenie Petra Vozára zo spoločnosti VEGO MARKETING, ktorá podala námietku voči priebehu e-aukcie.

14.06 – Poslanci sa teraz dohadujú, čo majú robiť a čo majú v právomoci.

14.05 – Kašper doplnil svoj návrh, mesto má uzatvoriť zmluvu s firmou BBEXPO.

14.03 – Jakub Gajdošík sa pýta, že o čom teda rokovali poslanci minulé zasadnutie MsZ. Právnička mu odpovedá, že to bola iba informatívna správa.

14.01 – Právnička mesta vysvetľuje, že MsZ schvaľuje návrh zmluvy s víťazným uchádzačom a tá podľa nej absentuje.

14.00 – Primátor zdôvodňuje svoje rozhodnutie, prečo nepodpísal minulé uznesenie a rozhodol sa opakovať e-aukciu. Obáva sa právnych dôsledkov.

13.59 – Vladimír Pirošík (BBA): “V prípade, že bude mesto znášať právne dôsledky, prosím, aby sa potom nezabudlo, kto predpokladal návrh.”

13.57 – Igor Kašper navrhol, aby sa akceptoval výsledok e-aukcie a prelomilo sa veto primátora. Mestský informačný systém by do prenájmu dostala firma BBEXPO.

13.55 – Na pretras sa opäť dostáva mestský informačný systém.

13.54 – Poslanci začínajú opäť rokovať.

13:00 – Obedná prestávka.

12.59 – Protest prokurátora bude prerokovaný za jeho prítomnosti na najbližšom zasadnutí.

12.58 – “Ako poslanec mesta žiadam valné zhromaždenie MBB, aby dalo vypracovať hodnotiacu správu fungovania parkovného,” povedal Pavol Bielik (nezávislý).

12.57 – Lichý hovorí, že s obsahom zmluvy, ktorá v súčastnosti platí a bola podpísaná ešte v minulom volebnom období za primátora Saktora, nebola oboznámená vtedy ani dozorná rada MBB.

12.54 – Podobne reaguje aj Topoľský. V prenájme sú započítané aj náklady na zimnú a letnú údržbu a Sloboda podľa neho strieľa údaje od boku.

12.49 – Gajdošík reaguje, že keď sa odrátajú náklady na prevádzku systému parkovania, tak zďaleka z toho nie je taký zisk ako hovorí regionálny predseda strany SaS.

12.48 – Sloboda vyzval primátora odvolať predstavenstvo MBB.

12.46 – Pred poslancov predstúpil Radovan Sloboda, ktorý sa zamýšľa nad tým, kde končia peniaze z parkovného vyberaného v centre mesta. Podľa neho sa na parkovnom vyberie zhruba milión eur, MBB z toho má výnos 217-tisíc eur a mesto dostáva 40-tisíc eur.

12.23 – Postupne boli schválené všetky body odpredaja. Teraz prichádza slovo pre verejnosť.

11.50 – Odpredaj zastal na bode A11.1, kde sa predpokladá predaj pozemkov v Sásovej.

11.34 – Predaje zatiaľ prebiehajú hladko. Na rade je bod A7.1

11.19 – Až teraz sa zastupitelia dostávajú k pôvodne prvému bodu odpredaja a prenájmu mestských nehnuteľností. Do rozpočtu by mal priniesť 242-tisíc eur.

11.17 – Nasleduje ďalší z vložených bodov, ktorý sa týka zabezpečenia strážnej služby mestského úradu. Nikto sa do diskusie neprihlásil, ani nepredložil uznesenie. V tichosti tak primátor bod ukončil.

11.10 – Poslanci sa nakoniec dohodli na prerozdelení prostriedkov.

11.07 – Pokračuje sa v rokovaní…

10.35 – Vyhlásená prestávka na poradu poslaneckých klubov.

10.26 – Ladislav Topoľský odmieta, že sa robí kampaň a podľa neho ide o verejný záujem. Podľa neho treba konať, keďže mesto bolo doteraz nečinné a prepáslo eurofondy na rekonštrukciu. “Prišli sme s konkrétnym návrhom. Nejde o to, či prevalcujeme alebo nie. Nikto nám to neodnesie a konečne budeme mať zrekonštruované školy. Doteraz sme nič nepodnikli.”

10.23 – “Kto iný ako poslanci by mali rozhodnúť?” pýta sa Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS).

10.20 – “Väčšina z uznesení, ktoré prišli takto zahorúca na mestské zastupiteľstvo, stála veľké peniaze a priniesla zmätky,” hovorí Pavol Katreniak (BBA).

10.14 – Podľa Jána Chladného je tento bod kampaňou poslancov SMER-SD vo voľbách do vyššieho územného celku. “Toto riešenie a takéto prerozdeľovanie je nesprávne a neprospieva mestu Banská Bystrica,” hovorí Chladný.

10.12 – Podľa Ľubici Laššákovej (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) poslanci veľmi dobre vedia, prečo rozdelili peniaze takto a robili to na základe reálnych potrieb škôl.

10.08 – Podľa Ladislava Topoľského (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) sa teraz rozhoduje o rozdelení peňazí z predaja ZŠ Okružnej a nie o rekonštrukcii ostatných škôl, kde je stále čas pripraviť harmonogram.

10.07 – Proti je aj Milan Smädo, ktorému sa nepáči, že na poslaneckom grémiu sa dohodli, že sa materiál dopracuje. Odmieta takto predložený návrh podporiť.

10.05 – “Takýmto spôsobom prerozdeliť peniaze na dve školy je zvláštne. Mnohé iné školy, ako napríklad Radvaň by to potrebovali, rovnako aj materské školy. Toto je populistické,” povedal Ján Chladný (nez.). V rovnakom duchu hovorí aj Pavol Bielik.

10.02 – “Poprosil by som vedenie mesta, aby dopracovalo materiál, o ktorý sme žiadali a aby nám to predniesli na najbližšom zastupiteľstve,” povedal Karas s tým, že podáva aj konkrétny návrh. Priamo chce prideliť sumu 450 tisíc eur na výmenu okien na ZŠ Spojová a na rovnaký účel 300 tisíc eur ZŠ Sitnianska.

10.00 – Na návrh poslanca Daniela Karasa (SMER-SD) sa hovorí o rekonštrukciách škôl. Úrad mal na dnešné rokovanie predložiť harmonogram ich rekonštrukcie a znižovania energetickej náročnosti, v súvislosti s nedávnym odpredajom budovy bývalej ZŠ Okružná. To sa nestalo, čo zdôvodnil prednosta MsÚ Miroslav Rybár tým, že materiál ešte nie je pripravený.

9.58 –  Kandidát na predsedu BBSK Ľudovít Kaník skončil svoje vystúpenie a takmer po hodine sa môžu poslanci venovať svojmu programu.

9.54 – Do diskusie sa napokon zapojil aj zástupca ľavicovej väčšiny v zastupiteľstve Ján Šabo, ktorý poukázal na fakt, že o problematike prerozdeľovania cestnej dane, tak ako spomenul Kaník, už v minulosti hovorili aj poslanci strany SMER.

9.52 – Vystúpenie pravicového kandidáta na predsedu BBSK ocenil jeho spolustranník v mestskom zastupiteľstve Martin Turčan.

9.50 – Ľudovít Kaník skritizoval politiku vládnej strany SMER-SD na margo politiky okolo prerozdeľovania cestnej dane. “Aby sme dosiahli prirodzenú križovatka sever-juh, východ západ. Nie som odborník, ale mne sa zdá, že najlepšie je potiahnuť to na Brezno a cez Hiadeľské sedlo to potiahnuť na sever. Zároveň to musíme ťahať aj na Maďarsko,” reagoval na Bielikovu otázku.

9.44 – Ďalšie problémy v Banskej Bystrici pripomína v diskusii Pavol Bielik (nez.). Hovorí o dosiaľ stále nedokončenom malom severnom obchvate mesta, a teda prístupe do Sásovej a tiež ceste na Pršiansku terasu. Kaníka sa pýta na jeho názor na pokračovanie rýchlostnej cesty R1.

9.38 – Milan Smädo nešetrí Ľudovíta Kaníka: “Vy tu vystupujete ako kandidát, ako poslanec. Keby ste tu boli pred tromi rokmi, tak by som vám zatlieskal za to, čo ste povedali. Dnes to beriem ako kampaň, ktorú si robíte, a z toho čo ste povedali nesplníte nič. Rečí o význame Bystrice sme si už vypočuli a výsledok je taký, že sa tu aj s primátormi z roka na rok trápime viac a viac,” povedal kandidátovi na predsedu BBSK nezávislý poslanec MsZ.

9.34 – “Cez Demokratickú stranu prešli mnohí ľudia a je realitou, že niektorí museli hľadať v rámci svojho živobytia rôzne metódy uplatnenia. Ťažko možno niekomu vyčítať, že sa zamestnal, kde sa zamestnal. Viem presne o kom hovoríme, ale nebolo by dobré aby sme niekoho hádzali do ohňa pekelného, za to že pracuje a zarába si ako vie,” reaguje Kaník.

9.32 – Kaník dal priestor poslancom pýtať sa ho, čo primátor umožnil. Zaujímavú otázku položila Ľudmila Priehodová (BBA): “Ako vnímate fakt, že váš bývalý kolega, člen Demokratickej strany, ktorý sedí na balkóne, pracuje teraz pre SMER,” pýta sa Priehodová narážajúc na redaktora jedného z banskobystrických internetových portálov.

9.30 – “Uchádzam sa o pozíciu župana, ale neprišiel som sem teraz robiť kampaň,” povedal Kaník za zjavného úsmevu časti poslaneckého spektra po pätnástich minútach svojho prejavu. Z konkrétnych bodov poukazuje napríklad na potrebu obchvatu Podlavíc.

9.20 – Kaník prezentuje na pôde Mestského zastupiteľstva svoje všeobecné predvolebné reči o problémoch obyvateľov kraja a kompetenciách samosprávy.

9.15 – Ani banskobystrické zasadnutie mestského zastupiteľstva neobišiel kandidát na predsedu BBSK Ľudovít Kaník (vo voľbách s podporou SDKÚ – DS, SaS, MOST – HÍD), ktorému ako poslancovi Národnej rady umožnil primátor vystúpiť.

9:05 – Vítame vás pri sledovaní priameho prenosu z mestského zastupiteľstva. Do programu pribudlo aj prerokovanie harmonogramu rekonštrukcie základných škôl, rokovať by sa malo aj o výsledku verejnej obchodnej súťaže na mestský informačný systém a o strážnej službe na mestskom úrade.