Po Prievidzi a Košiciach spochybnili systém vyberania poplatkov za parkovanie aj v Banskej Bystrici.

Parkovisko pod baštou 3Okresný prokurátor Matúš Sarvaš vyhovel občianskemu podnetu a upozornil mesto na zákonný nesúlad jeho verejno-záväzného nariadenia (VZN) z októbra 2002. Podľa zákona o cestnej premávke má mesto vo VZN určiť spôsob parkovania aj spôsob platenia za dočasné parkovanie. Výnosy z dočasného parkovania majú byť príjmom mesta.

Mesto vo VZN cenu parkovania neurčilo, preto by malo byť bezplatné. Súkromná spoločnosť nemá podľa zákona svojvoľne určovať výšku poplatkov.

V Banskej Bystrici parkovanie v centre mesta zabezpečuje firma EEI s.r.o. so sídlom v Bratislave. Poplatky vyberá na základe zmluvy s MBB a.s., ktorá v roku 2010 dostala parkovacie plochy do prenájmu od mesta. Okresný prokurátor podal protest aj voči uzneseniu, ktoré nájomnú zmluvu s MBB schválilo.

Na nezákonný stav upozornil Branislav Bosák, ktorý na piatok spolu so straníckymi kolegami zo Slobody a Solidarity, zvolal tlačovú besedu.

Podobné prípady údajného nezákonného vyberania parkovného sa objavili aj v Košiciach, kde taktiež spochybnili prenájom plôch pre spoločnosť EEI. Okresná prokurátora napadla aj parkovanie v Prievidzi. Mesto odmietlo prokuratúre vyhovieť a o spore bude rozhodovať Krajský súd v Trenčíne.

Banskobystrický mestský úrad zrejme podnetu prokurátora vyhovie. „Mesto Banská Bystrica na základe upozornenia prokurátora vykoná zmenu napadnutého VZN tak, aby toto bolo v súlade so súčasne platnou legislatívou,“ znie stručné stanovisko MsÚ.