Marketingové spoločnosti sa bijú o nájom Mestského informačného systému. Výsledok prvej elektronickej aukcie neplatí a dražba sa bude opakovať. Samospráve hrozia súdne spory.

Mesto v rámci verejnej súťaže ponúklo na prenájom stĺpy, ktoré majú tvoriť Mestský informačný systém. Súťaž vyvrcholila elektronickou aukciou s účasťou troch spoločností. Víťazom sa s ponukou 58-tisíc eur stala spoločnosť BB EXPO.

Jeden z neúspešných záujemcov však spochybnil priebeh e-aukcie. „Naša spoločnosť nemohla zadať ponuku posledné dve alebo poslednú sekundu,“ tvrdí spoločnosť VEGO MARKETING, ktorá skončila s ponukou 55-tisíc eur na druhom mieste. V rámci podnetu upozornila na štyri pochybenia.

mestský-úrad1„My sme zadali našu ponuku trinásť sekúnd pred ukončením e-aukcie. Po zadaní bola e-aukcia ukončená s oznámením, že naša ponuka bola najvyššia. Až následne po niekoľkých sekundách sa nám zobrazilo, že iný uchádzač predložil tri sekundy pred koncom vyššiu cenu, hoci nám nebolo umožnené posledné dve alebo poslednú sekundu upraviť ponuku smerom nahor, aby bola jednoznačne vyššia v porovnaní s víťaznou ponukou,“ tvrdí v liste smerovanom mestskému úradu konateľka spoločnosti Dana Vozárová.

O spôsobe ako naložiť s výsledkom súťaže a námietkami rokovalo aj mestské zastupiteľstvo.  Neúspešný záujemca deklaroval, že v prípade akceptovania výsledkov súťaže sa obráti na súd. Pavol Katreniak (BBA) navrhol, aby sa celá súťaž zopakovala, tentoraz s vyvolávacou cenou 58-tisíc eur. Zastupiteľstvo nakoniec schválilo návrh Ladislava Topoľského (SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS), ktorý akceptoval výsledok súťaže a víťaza BB EXPO.

„Vytvára sa nedôveryhodnosť k vykonávaniu takéhoto procesu (e-aukcie pozn.red.). Získali sme oveľa viac ako bolo povolená cena, preto som navrhol toto uznesenie. Nepovažujem uvedené skutočnosti za veľké pochybenie,“ povedal po skončení zastupiteľstva Topoľský.

Peter-Gogola
Primátor sa po porade s právnikmi rozhodol, že lepšie bude e-aukciu zopakovať.

Primátor Peter Gogola sa po konzultácii s právnikmi mestského úradu rozhodol uznesenie nepodpísať. Aj na základe vyjadrenia firmy, ktorá e-aukciu zabezpečovala. Tá uznala, že v dokumente „Podmienky a pravidlá aukčnej siene“ je preklep, ktorý píše, že systém zaregistruje poslednú zmenu ponuky najneskôr tretiu sekundu pred uplynutím konca e-aukcie. Preto uznáva, že uchádzač mohol byť uvedený do omylu a nepodať v posledných sekundách ponuku. Technicky to však podľa nej bolo možné. „E-aukcia bola nastavená tak, že bolo možné vložiť ponuku v poslednej sekunde. Uchádzač sa ani nepokúsil vložiť ponuku, čo je zaznamenané aj v logovacích zápisoch. Problém je to, že vo všeobecných pravidlách je uvedené, že systém zaznamená ponuku najneskôr tri sekundy pred koncom e-aukcie, avšak systém bol nastavený na poslednú sekundu v zmysle požiadaviek mesta,“ vyjadril sa Roman Mikušinec zo spoločnosti Geminy, ktorá aukciu technicky zabezpečovala.

Neúspešný záujemca napadol aj fakt, že boli akceptované ponuky, ktoré navyšovali sumu o jedno euro. V podmienkach súťaže sa píše, že navýšenie sumy musí predstavovať aspoň jedno percento z predchádzajúcej ponuky.

Podľa Dušana Kováča z BB EXPO nemali vyššie spomenuté skutočnosti žiadny relevantný vplyv na výsledky súťaže. Tvrdí, že ich konkurenti mohli navýšiť sumu aj v posledných sekundách, a preto zrušenie e-aukcie nie je odôvodniteľné. „Podľa nášho názoru je vyhlasovateľ povinný uzatvoriť s nami zmluvu,“ píše v stanovisku Kováč.

Keďže primátor uznesenie nepodpísal a dražba sa bude opakovať, Kováč bude zvažovať právne kroky. „Po detailnom oboznámení sa s priebehom e-aukcie, obsahom námietky a stanoviskom prevádzkovateľa e-aukcie, zváži spoločnosť BB EXPO podanie podnetu na preskúmanie trestnoprávnej zodpovednosti za pokus o zmarenie Obchodnej verejnej súťaže. Zároveň zváži uplatnenie náhrady vzniknutej škody,“ dodal na záver Kováč.

Získa mesto viac peňazí?

Pôvodná vyvolávacia cena bola 48-tisíc eur. Najlepšia ponuka od BB EXPO dosiahla 58-tisíc eur. Potom, čo sa rozhodlo vedenie samosprávy opakovať dražbu, bude vyvolávacia cena opäť 48-tisíc eur. Firmy sa rozchádzajú v názore, koľko je reálne, aby mesto z e-aukcie dostalo.

Podľa Kováča chceli ich konkurenti navýšiť sumu iba o 508 eur. „Predstava o desaťtisícových navýšeniach je nereálna,“ tvrdí konateľ BB EXPO. Naopak, Peter Vozár z VEGO MARKETING hovorí, že mesto môže iba získať. „Dávam chlapské slovo, že ponúkneme nájom o tisíce eur vyšší ako bola teraz vysúťažená suma,“ povedal Vozár na zasadnutí mestskej rady.

Kto pochybil v elektronickej aukcii?

Aj po rokovaní mestskej rady zostáva nejasné, kto je za celú neprehľadnú situáciu zodpovedný. Predseda súťažnej komisie Pavol Katreniak na zastupiteľstve tvrdil, že spoločnosť Geminy uznala svoje pochybenie. Tá však hovorí iba o preklepe v podmienkach súťaže, ktoré mohli uviesť uchádzača do omylu. Pochybenie odmieta.

Miroslav-Rybár
Prednosta Miroslav Rybár

Zo strany niektorých poslancov mestského zastupiteľstva boli vznesené požiadavky, aby bola s firmou Geminy prerušená spolupráca. „Reklamácia je pojem, ktorý existuje v každej oblasti života. To je ako keď sa mi na mercedese pokazí stierač, tak už si nikdy nekúpim mercedes? Myslím si, že to nie je argument,“ vyjadril svoj názor ešte na mestskom zastupiteľstve prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.

„Z môjho pohľadu, možno takáto disproporcia bola aj niekedy v minulosti, akurát sa o to neúspešný uchádzač neoprel. Možno keby nebolo v tomto zlyhanie, tak by hľadali inú právnu kľučku, kde by sa dalo poukázať na inú chybu. Pri verejných obstarávaniach je to, žiaľbohu, folklór, že neúspešný uchádzač nájde nejakú prešmyčku, o ktorú sa následne oprie,“ dodal po rokovaní mestskej rady prednosta.

Spoločnosť Geminy kritiku a úmyselné pochybenie odmieta. „Za chybu považujeme, že väčšina podmienok pri nastavovaní e-aukcie bola riešená s mestským úradom telefonicky a nie písomne. Preto sa nemáme o čo teraz oprieť,“ povedal pre BBonline.sk konateľ Bronislav Kubáni.