Pokračujeme v bilancovaní roka 2010 a toho, čo Banskobystričanom priniesol. Tentoraz sa zameriame na pozitíva uplynulých dvanástich mesiacov.

BANSKÁ BYSTRICA 2010: ŠPORT | NEGATÍVA ROKA | POZITÍVA ROKA | OSOBNOSŤ ROKA

Rekonštrukcia významných budov v meste

V tomto roku sa podarilo dokončiť rekonštrukciu hneď troch významných objektov v Banskej Bystrici. Asi s najväčšou slávou sa otvorila zrekonštruovaná plaváreň na Štiavničkách. S prestavbou sa začalo ešte v júni 2009, stavebné úpravy vyšli dovedna na 8 miliónov eur. Na plavárni pribudli detské bazéniky, tobogán, na poschodí reštaurácia. Súčasťou plavárne je aj sauna. Celý projekt sa uskutočnil pod taktovkou Bytového podniku mesta (BPM), do ktorého vlastníctva ešte pred rekonštrukciou mesto plaváreň previedlo. Aj keď sa počas rekonštrukcie ozvali hlasy o neúčelnom nakladaní s prostriedkami vyčlenenými na prestavbu, nikomu sa nepodarilo, a zrejme už ani nepodarí, nič dokázať. Na zlé sa zabudne a pozitívum – nová plaváreň, tu ostane na dlhé roky.

Z inej kategórie je dokončenie historickej radnice na Námestí SNP. Oslavovať jej dokončenie prišlo vhodné asi iba primátorovi Saktorovi a zhotoviteľovi mestskej spoločnosti MBB. Megalomanský projekt bývalého primátora Igora Presperína začal v roku 1996, počas 14 rokov bolo do rekonštrukcie vložených  viac ako 200 miliónov korún. Napriek vyššie spomenutému zaraďujeme dokončenie medzi pozitíva roka, keďže málokto veril, že k tomu niekedy naozaj dôjde.

V tieni vyššie spomenutých ostalo dokončenie prvej fázy rekonštrukcie priestorov Štátnej opery. Novú tvár dostali najmä priestory určené pre umelcov a administratívu, návštevníci sa môžu tešiť na pripravovanú druhú fázu, kedy by novú tvár mali dostať aj im známe priestory.

Druhé miesto medzi samospravámi v otvorenosti

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) urobila porovnanie otvorenosti samospráv a Banská Bystrica  obsadila v rebríčku druhú priečku. Kritéria určené TIS splnilo mesto na 70% a odnieslo si známku B+. Najlepšie hodnotenie dostalo v kategórii Prístup k informáciám Rozpočet, najhoršie v kapitole Obecné podniky a investície.  Priestor pre zlepšenie informovanosti občanov a zvýšenia transparentnosti rozhodovania v samospráve ostáva stále veľký, ale zistenie, že nie sme na tom najhoršie, práve naopak, je určite pozitívne.

Vydanie niekoľkých publikácii o Banskej Bystrici

Rok 2010 bol bohatý na publikačnú činnosť autorov, ktorí sa venovali histórii a okoliu Banskej Bystrice. Ešte v marci predstavil Vladimír Bárta knihu Banská Bystrica a okolie. Podobne v prvom štvrťroku prezentovala monografiu o Radvani aj dvojica historikov Marcel Pecník a Vladimír Sklenka, ktorí v septembri predstavili ďalšiu podobnú publikáciu, tentoraz venovanú Sásovej a Rudlovej. Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev predstavil knihu mapujúcu protifašistický odboj do roku 1944 pod názvom Slovenské národné povstanie 1944. Slavomíra Očenášová-Štrbová spracovala históriu Banskej Bystrice v atraktívnej podobe pre mladšie ročníky v publikácii Moja Banská Bystrica. Koncom roka predstavil svoje dielo Jozef Ďuriančik. V knihe Korene medeného mesta nakukol do čias minulých a predstavil vplyv a vzťah jednotlivých panovníkov Uhorska k Banskej Bystrici. Milovníci histórie Banskej Bystrice si tento rok prišli na svoje.

Menších pozitívnych udalostí bolo omnoho viac. Zaradiť by sme sem mohli opätovné úspešné zorganizovanie udalostí ako banskobystrický Majáles, či Radvanský jarmok. Ďalej fungovanie divadiel a umeleckých súborov na území mesta, ktoré občanom prinášali radosť a kultúrne vyžitie. Ďalšie pozitíva spoločenského života nechávame na čitateľov a diskusiu.