Knižná publikácia o Banskej Bystrici, ktorú naše mesto počas osláv 755. výročia udelenia mestských privilégií darovalo žiakom základných škôl, je dostupná už aj na internete. Prečítať si ju tak teraz môže každý.

Kniha z dielne Slavomíry Očenášovej – Štrbovej je prednostne určená detskému čitateľovi. Jej ambíciou je prispieť k výučbe regionálnej výchovy na základných školách s cieľom podnietiť prirodzenú detskú zvedavosť o spoznávanie histórie i kultúry mesta, ktoré je dočasným či trvalým domovom mladých Banskobystričanov. Na vyrozprávanie dejín kráľovského mesta využila autorka detských hrdinov – dvanásťročnú Barboru a desaťročného Jakuba. Tí predstavujú mladým čitateľom zaujímavosti Perly Pohronia, jej polohu, významné banskobystrické osobnosti, architektúru, okolitú prírodu či perspektívy rozvoja mesta, ktoré začalo písať svoju históriu pred 755. rokmi.

Pri koncipovaní knihy Slavomíra Očenášová – Štrbová zohľadnila pripomienky odbornej i laickej verejnosti. Na jej príprave o.i. participovali pedagogickí pracovníci a cenné pripomienky adresovali autorke i samotné deti. Publikácia je napísaná a graficky spracovaná spôsobom blízkym detskému čitateľovi. Jej vydanie financovalo Mesto Banská Bystrica (7 416,20 €). Kniha vyšla v náklade 1 200 ks. Práve oslavy jubilujúcej Banskej Bystrice boli ideálnou príležitosťou na symbolické odovzdanie publikácie Moja Banská Bystrica detským čitateľom.

V prípade, že by ste o prečítanie tejto publikácie mali záujem, no doposiaľ sa ku vám nedostala, prípadne by ste si ju radi pozreli aj napriek tomu, že nemáte doma žiaka základnej školy, môžete tak urobiť na stránke mesta. Kompletnú knihu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.