V uplynulom roku snáď zo všetkých strán skloňovaný mestský projekt verejno-súkromného partnerstva ohľadom obnovy miestnych komunikácií, naberá na realite. Riešenie presadzované najmä bývalým primátorom mesta Ivanom Saktorom je už tesne pred realizáciou.

V marci 2010 Mestské zastupiteľstvo schválilo takúto formu  najväčšej komplexnej obnovy miestnych komunikácií v Banskej Bystrici za posledné roky. V novembri už bola situácia iná, keď z iniciatívy vtedajšieho poslanca za SDKÚ-DS a neskoršieho kandidáta na primátora Martina Baníka vzišiel návrh na zrušenie daného uznesenia. Na rokovaní zastupiteľstva bolo vtedy prítomných len 16 z 31 poslancov, pri čom štrnásti boli za. Aj keď zastupiteľstvo primátora nepodržalo, Saktor  toto rozhodnutie zastupiteľov nepodpísal a tak nikdy nenadobudlo platnosť. Prvému banskobystrickému PPP projektu ďalej nič nestálo v ceste. V novembri uplynulého roka prebehla elektronická aukcia, z ktorej vyšla víťazne spoločnosť EUROVIA SK, a. s. Zvíťazila s finálnou ponukou za 7 979 000 eur. Mesto sa pritom pôvodne plánovalo zadĺžiť koncesionárovi až na vyše desať miliónov.

Ako portálu BBonline.sk uviedol vedúci Oddelenia dopravy a údržby miestnych komunikácií mesta Banská Bystrica Ivan Zehnal, začatie prác dnes už závisí len od vývoja počasia: „Začne sa akonáhle nastanú vhodné klimatické podmienky, čo predpokladám na mesiac apríl,“ poznamenal. S komplexnou obnovou vybraných ulíc nášho mesta navyše nebude zhotoviteľ, ktorým bude zvolenský závod spoločnosti EUROVIA SK, zbytočne otáľať. Zehnal upresnil, že ukončenie prác sa predpokladá na júl až august 2011, ale závisieť bude od vývoja počasia. Dodajme, že takáto komplexná obnova mestských komunikácií nad rámec bežnej údržby a občasných rekonštrukcií sa v novodobej histórii mesta ešte nerealizovala. Mesto bude obnovu vyše desiatich percent mestských komunikácií splácať do roku 2021, avšak ich údržbu bude mať dovtedy na starosti víťaz tendra.

Staršie čl.: Saktor sa už o zastupiteľstvo oprieť nemôže, Prečo padol prvý bystrický PPP projekt?, Saktor za PPP stojí, zrušenie nepodpísal, PPP projekt bude o viac ako dva milióny eur lacnejší.

Zoznam MK a chodníkov v rámci Výstavby a obnovy MK vo vlastníctve mesta Banská Bystrica

P.č.    Názov objektu

1.    Obnova vozovky na Triede SNP za MsÚ
2.    Obnova vozovky na Triede SNP v okolí MŠ
3.    Obnova vozovky a chodníkov obojstranne na Komenského ul.  od Hornej ul. po Skuteckého ul.
4.    Obnova chodníkov a vozovky na Kukučínovej od ul. Hornej po ul. Skuteckého + úsek na ul. ČSA
5.    Obnova vozovky a chodníkov na Triede SNP v úseku od ul. 29. augusta po objekt KŠÚ
6.    Obnova vozovky a chodníkov na Triede SNP v úseku od ul. 29. augusta po Nám. slobody
7.    Obnova povrchu vozovky na Dolnej ul., Námestí SNP a Námestí Š. Moysesa (zelený asfalt)
8.    Obnova chodníka na Hornej ul. od Partizánskej po Kukučinovú obojstranne + okolo parku
9.    Obnova chodníka na Partizánskej ceste
10.    Obnova vozovky a chodníkov na ul. Žlté piesky od ul. Hviezdoslavova
11.    Obnova vozovky na Ďumbierskej ul. od ul. Kpt. Jaroša po Sásovskú cestu
12.    Obnova vozovky na ul. Mládežnícka 1/2
13.    Obnova vozovky Na Lúčkach
14.    Obnova vozovky Pod Rybou
15.    Obnova chodníkov na ul. Na Uhlisku od ul. 9. mája po ul. Golianova
16.    Obnova vozovky Pod Urpínom od ul. 9. mája po malú ŽS
17.    Obnova vozovky Majerská cesta – k zberným surovinám
18.    Obnova vozovky na ul. Podjavorinskej
19.    Obnova chodníka na ul. J Kráľa
20.    Obnova vnútroblokových komunikácií na ul. M. Rázusa 1-11
21.    Obnova chodníkov na Slnečnej ul.
22.    Obnova chodníka na Moskovskej ul.
23.    Obnova vozovky na Slnečnej ul.
24.    Obnova vozovky od THK po Šalgotarjánsku
25.    Obnova chodníkov na THK 6-20
26.    Obnova vozovky na Gorkého ul.
27.    Obnova chodníkov a ul. Gorkého, Sadová
28.    Obnova vozovky na ul. Družby od ul. Okružnej po ul. Mladosť
29.    Obnova chodníka na Spojovej ul. od DÚ po ZS
30.    Obnova vozovky a chodníkov na ul. Nové Kalište
31.    Obnova vozovky na Spojovej ul. po ZŠ
32.    Obnova vnútroblokových komunikácií Tulská + odbočka
33.    Obnova chodníka na ul. Mládežnícka
34.    Obnova vnútroblokových komunikácií Internátna 10 (Penzión Jeseň)
35.    Obnova vozovky na ul. Mládežnícka 2/2
36.    Obnova vozovky na Radvanskej ul.
37.    Obnova chodníka na Bernolákovej ul.
38.    Obnova vozovky na Sokolovskej ul.
39.    Obnova vozovky na Iliašskej ceste
40.    Obnova vozovky na Borovicovej ul.
41.    Obnova chodníka medzi Strážovskou 4 a Starohorskou 3
42.    Obnova vozovky na Strážovskej ul. od Tatranskej  + parkovacie plochy
43.    Obnova chodníka na Starohorskej 32-70, 23-31
44.    Obnova vnútroblokových komunikácií na Pieninskej ul. 13-19
45.    Obnova chodníka na Pieninskej ul. od otočky HMD po Magurskú ul.
46.    Obnova vozovky na Rudohorskej ul. od Sitnianskej po Pieninskú ul.
47.    Obnova parkovacej plochy na Karpatskej 4
48.    Obnova chodníka na Javorínskej 25-43
49.    Obnova vozovky na Sitnianskej ul. 1-23
50.    Obnova vozovky a vnútroblokových komunikácií na Fatranskej okolo parku a nák. strediska
51.    Obnova vozovky na Stránskej ul.
52.    Obnova vozovky na Veternej ul.
53.    Obnova vozovky na Hlbokej ul. 2-20
54.    Obnova vozovky na Haškovej ul. 2-16
55.    Obnova vozovky na ul. Na Zábave 17-45
56.    Obnova vozovky na Hrušovskej ul.
57.    Obnova vozovky na Bukovej ul.
58.    Obnova schodiska a chodníka na ul. Pod Dúbravou
59.    Obnova vozovky na Uľanskej ceste 86-96
60.    Obnova vozovky na Školskej ul.