Primátor Saktor nepodpísal uznesenie poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré zastavilo projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) za 10 miliónov eur. Jeho oponent Baník trvá na tom, že investícia nevyrieši dopravné problémy a neúnosne zaťaží rozpočet mesta.

výrez jednej z lepších mestských komunikácií

Primátor Saktor využil zákonnú možnosť a nepodpísal uznesenie poslancov MsZ zo 14. septembra, ktoré zrušilo PPP projekt na obnovu miestnych ciest a komunikácií. Zákon o obecnom zriadení  mu to umožňuje v prípade, že  považuje uznesenie za zjavne nevýhodné. „Ak by Mesto v prípade zrušenia rozbehnutého projektu vyčleňovalo na obnovu mestských komunikácií čiastku v objeme ročnej splátky dodávateľského úveru, trvalo by sedem rokov, kým by sme dosiahli obnovu zničených mestských komunikácií. Naopak, dodávateľ opraví miestne komunikácie a chodníky za pár mesiacov a ešte ich bude desať rokov na svoje náklady udržiavať. Ak by sa projekt nezrealizoval, rozsah zničených mestských komunikácií by narastal a požiadavky na okamžitú rekonštrukciu by sme neuniesli“, povedal v oficiálnom stanovisku Ivan Saktor. Verejné obstarávanie na dodávateľa tak nateraz pokračuje a v prípade jeho úspešného dotiahnutia bude Banská Bystrica súkromníkovi za opravu a údržbu ciest ročne odvádzať milión eur.

O stanovisko sme požiadali aj predkladateľa septembrového uznesenia, ktoré zrušilo tento najnákladnejší projekt v histórii mesta. „Je to jeho právo, zákon mu dáva takú možnosť,“ povedal na margo primátorovho rozhodnutia Martin Baník (SDKÚ-DS). Projektu okrem iného vyčíta, že napriek desaťročnému zadĺženiu nedôjde k vyriešeniu najpálčivejších dopravných problémov mesta a jeho schváleniu nepredchádzala dostatočná diskusia. „Naše argumenty neboli doteraz   vyvrátené,“ a dodáva, že sa nepatrí pred koncom volebného obdobia zaťažiť mesto takýmto vysokým úverom, i keď Saktor tento projekt úverom nenazýva.

Prvý bystrický PPP projekt v histórii samosprávy mesta odsúhlasilo MsZ v marci tohto roku. Následne došlo k vypísaniu verejného obstarávania, ktoré však  Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zrušil. ÚVO konštatoval, že podmienky súťaže boli diskriminačné a obstarávanie muselo byť vypísané znovu. V septembri na mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré rokovalo o čerpaní investičného úveru, navrhol Baník v rámci diskusie zrušiť marcové uznesenie zastupiteľstva. Návrh prešiel, ale primátor Saktor odmietol toto uznesenie v desaťdňovej lehote podpísať.