Prinášame vám podrobný pohľad na vývoj, pozadie a zrušenie jednej z najväčších plánovaných investičných akcií v histórii mesta. Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) výstavby a obnovy miestnych komunikácií poslanci na utorkovom zasadnutí zastupiteľstva stopli.

Búrlivé schvaľovanie, opozícia bola proti

Stav banskobystrických ciest a chodníkov je v žalostnom stave, keďže v minulých rokoch sa tento problém neriešil. Začiatkom roka však primátor Ivan Saktor v Radničných novinách ohlásil, že v tejto veci sa mesto posunulo vpred. „Rokujeme so spoločnosťou, ktorá stavia Severný obchvat o možnostiach PPP projektu na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov, pretože v tejto oblasti máme technologický dlh z minulosti. Ak sa budú rokovania vyvíjať priaznivo, do konca roka 2010 budeme vysporiadaní aj s týmto problémom,“ vyjadril sa v januári primátor Saktor.

Na marcovom zasadnutí už poslanci rokovali o konkrétnom návrhu. Ten predpokladal, že rekonštrukciou a výstavbou takmer 10% ciest a chodníkov poverí súkromného investora, ktorému bude následne v období rokov 2011-2021 splácať ročne milión eur. Počas tohto obdobia overený súkromný partner zabezpečí aj údržbu týchto úsekov.

Rokovanie v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) sprevádzala búrlivá diskusia, opozícia nešetrila kritikou. Vyčítala mestu, že návrh je nejasný, že právnická terminológia v dokumente umožňuje súkromnému partnerovi vykľučkovať zo zmluvy. Poslanecký klub SDKÚ-DS predstavil osem bodové vyhlásenie, v ktorom okrem iného kritizuje, že projekt nerieši dlhodobé dopravné problémy mesta a neúmerne finančne zaťažuje rozpočty do budúcich rokov. Milan Lichý z Banskobystrickej alternatívy neúspešne navrhol, aby sa týmto projektom zaoberalo až budúce zastupiteľstvo, keďže podľa neho by nemali súčasní poslanci rozhodnúť o tom, čo budú splácať iní.

Predkladatelia obhajovali projekt s tým, že je zameraný na havarijné úseky ciest a chodníkov a tento návrh výrazne zlepší problém, ktorý sa dlhé roky neriešil. Tomáš Novanský z poslaneckého klubu Smer-SNS vysvetľoval výhodnosť PPP oproti čiastočnému riešeniu problému na ukážke nárastu cien v stavebníctve a úrokových sadzieb. Poslanec Michal Bucek upozornil, že opozícia nepriniesla alternatívne riešenie.

Nakoniec došlo k schváleniu návrhu. Z prítomných 27 poslancov hlasovali v prospech projektu 16 prítomní, proti boli traja, väčšina opozície nehlasovala.

ÚVO uznal námietky a nariadil zrušenie diskriminačných podmienok

Verejným obstarávaním na výber dodávateľa  poverilo mesto bratislavskú firmu Process Managment s.r.o., samotné obstarávanie bolo vyhlásené v máji tohto roka. Začiatkom júna obdržal Mestský úrad námietku od jedného zo záujemcov, ktorý žiadal zmenu kritérií pre pridelenie zákazky. Keďže Mesto námietkám nevyhovelo, záujemca ich posunul Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten rozhodol, že Mesto skutočne nastavilo diskriminačné podmienky súťaže. Vyčítalo mu, že požaduje od záujemcov rentabilitu vlastného kapitálu na úrovni 11%, keďže tento údaj nie je podstatný pre posúdenie ekonomickej kondície firmy. Rovnako skonštatoval, že nie je možné splniť požiadavku, podľa ktorej majú uchádzači predložiť vyjadrenie banky o jeho reputácii, keďže finančníci takýto pojem nepoznajú (je nemerateľný).

Mesto tak koncom augusta vyhlásilo ďalšie kolo súťaže, tentoraz s upravenými kritériami, s uzávierkou ponúk do 30. septembra 2010. Ako sme vás informovali zlom nastal na utorňajšom zasadnutí MsZ. Počas prerokovávania čerpania úveru viac krát z úst zástupcov padli pochybnosti, či je vhodné v čase nedostatku finančných prostriedkov rozbiehať tak nákladný projekt. „Prečo máme zaťažovať budúcnosť? Tak ako sme PPP schválili, ho môžeme aj zrušiť,“ povedal Ľubomír Motyčka z poslaneckého klubu Bystričan. V podobnom duchu sa vyjadril aj nezávislý Peter Bielik: „Keď sme v takomto stave (mesto pozn.red.), prečo sa projekt PPP nezastavil? Čo by sa stalo, keby sme ešte do budúceho leta počkali a uvidíme v akej finančnej kondícii budeme?“ Všetko sa zavŕšilo diskusiou, kedy Martin Baník prišiel s návrhom zrušenia marcového uznesenia. Keďže poslanci 14 hlasmi zo 16 prítomných súhlasili, nateraz jeden z najväčších investičných projektov v histórii mesta dostal stop.