Súťaž vyhrala Eurovia SK, elektronická aukcia znížila cenu projektu o milión eur.

ilustračné foto

PPP projekt na Výstavbu a obnovu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Banská Bystrica vyhrala spoločnosť Eurovia SK a.s., Košice.  Ako informuje tlačová správa mesta, v prvom kole bola najnižšia ponuka 9 042 536 eur, pričom v ďalšom kole verejného obstarávania vyšla z elektronickej aukcie  cena 7 979 000 eur. Pôvodne sa pri tom predpokladalo s nákladmi vo výške 10 366 615 eur.

Projekt predpokladá rekonštrukciu viac ako 10% miestnych chodníkov a ciest. Vybraný partner zabezpečí nielen stavebné práce, ale bude sa o zrekonštruované chodníky v dojednanom období rokov 2011-2021 aj starať. Práce by mali začať v najbližších dňoch začiatkom decembra, trvať budú do druhej polovici roka 2011.

Zaujímavosťou je, že ešte v januári primátor Ivan Saktor vyhlásil: „Rokujeme so spoločnosťou, ktorá stavia Severný obchvat o možnostiach PPP projektu na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov, pretože v tejto oblasti máme technologický dlh z minulosti.“ Vtedy ho poslanec Pirošík upozornil, že na takúto zákazku musí byť vypísané verejné obstarávanie a preto je zvláštne ak primátor rokuje s konkrétnou spoločnosťou. Následne bola súťaž síce vypísaná, ale Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), konštatoval, že podmienky boli nastavené diskriminačne a nariadil obstarávanie uskutočniť nanovo.  O histórii a priebehu PPP projektu v Banskej Bystrici sa môžete dočítať viac v našich starších príspevkoch tu a tu.