Zrušenie dotácií pre športové kluby, nedostatočné dofinancovanie prevádzky zimného štadióna a požadované nemalé spolufinancovanie aj od mládežníckeho hokeja. To všetko prinieslo nemalé emócie, ale aj otázky okolo hospodárnosti a efektívnosti prevádzky štadióna či zmysluplnosti jeho nedávnej rekonštrukcie.

Po necelých dvoch mesiacoch mestskí poslanci opäť riešili problém mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici. Nedostatočné dofinancovanie prevádzkových nákladov zo strany samosprávy premietol prevádzkovateľ zimného štadióna – mestská firma MBB, do zvýšených finančných požiadaviek od nájomcov. Seniorský hokejový klub HC ’05 Banská Bystrica pristúpil na podieľanie sa na prevádzke vo výške 150-tisíc eur, ešte o niečo vyššiu sumu požadovala firma aj od občianskeho združenia BARANI – Hokejová škola Michala Handzuša, ktoré zastrešuje mládežnícky hokej.

K dohode medzi subjektami nedošlo niekoľko mesiacov a ani po februárovom rozhodnutí poslancov o bezplatnom poskytnutí štadióne pre potreby mládežníckej akadémie sa situácia nevyriešila.

Riešenie, aj keď nateraz len pre tento rok, napokon prinieslo až aprílové zasadnutie mestských poslancov.

Pred plénom opäť vystúpil aj Michal Handzuš, ktorý poukázal na detaily financovania zimného štadióna a podľa neho aj neefektívne a nehospodárne nakladanie s komerčnými priestormi. Poukázal pritom aj na problematiku tamojšieho wellness, o ktorej už na blogu BBonline.sk písal aj poslanec David Kapusta (BBA). Handzuš opäť priblížil aj situáciu v iných mestách, kde  mládežnícke kluby aj pri nižších dotáciách využívajú zimné štadióny bezplatne. Na jeho vystúpenie s odvolaním sa na platné zmluvné vzťahy a vysvetlenie niektorých nákladových položiek potom reagovali aj predseda predstavenstva MBB, a.s. Dušan Argaláš, či zástupca prednostky MsÚ a člen predstavenstva mestskej firmy Juraj Džmura.

Možnosť riešenia poslancom prinieslo prebytkové hospodárenie samosprávy za uplynulý rok. Prebytok sa z väčšej miery premietne do splátky istiny úverov. Časť z týchto prostriedkov však teraz poslanci na návrh druhého viceprimátora Martina Majlinga (Klub nezávislých poslancov ) presunuli na ďalšiu dotáciu pre firmu MBB. Úplne spokojný však zrejme nebude nikto. Celkom 100-tisíc eur má firma použiť práve na prevádzkové náklady, ktoré inak požadovala od mládežníckeho hokejového klubu. Od občianskeho združenia BARANI – Hokejová škola Michala Handzuša tak bude, v rámci tohto roka, MBB požadovať už len 50-tisíc eur.

„Ťažko by sme našli spravodlivý model, keby sme dali mestské športoviská zadarmo. Tak by sme určite ukrátili iné kluby. Je to oveľa férovejšie, aby sa za všetko platilo,“ vysvetlil Majling. Ten jedným dychom dodal, že samospráva pripraví dotačný model, ktorý by do budúcna mal zaistiť rovnomerné dotačné príspevky pre športové kluby, ktorými prípadne budú môcť pokryť aj ďalšie výdavky na prenájmy.

„Myslím si, že v dohľadnej dobe určite nájdeme spoločné riešenie, aby sme celý rok 2023 uzavreli vrátane faktúr a financovania. Je potrebné odložiť emócie a úplne pragmaticky si povedať, akým spôsobom to bude fungovať. Chce to z každej strany urobiť kompromis, ktorý nás posunie ďalej,“ reagoval primátor Ján Nosko k spolupráci s mládežníckym hokejovým klubom.

Téma zimného štadióna v zastupiteľstve nekončí. Už v júni by mali poslanci dostať nezávislú správu o hospodárení a ekonomickej udržateľnosti prevádzky zimného štadióna, ktorú si jednomyseľne vyžiadali.