Výpadok daňových príjmov i zvyšujúce sa náklady samosprávy sa v rámci úsporných opatrení podpísali aj pod pozastavenie dotačných schém mesta Banská Bystrica, a to vrátane tých do športu. Výrazne sa to dotýka aj tunajšieho hokeja.

„Hoci je zachovanie prevádzky športovej infraštruktúry dôležité, školstvo a sociálna oblasť sú v hierarchii priorít nadradené,“ zdôvodňuje samospráva tento krok.

Mesto dlhodobo financovalo prostredníctvom dotácií celú prevádzkovú potrebu profesionálneho hokejového klubu pri využívaní zimného štadióna na tréningovú a zápasovú činnosť, ktorá tvorí cca 15% využívania kapacity celého štadióna. A aj keď mesto upravilo systém financovania prevádzky štadióna, v rozpočte našlo pre tento rok len 750-tisíc eur z celkových potrebných 1,1 milióna eur, ktoré si prevádzka vyžiada.

„Preto sa začali intenzívne rokovania medzi profesionálnym a mládežníckym hokejovým klubom, s cieľom nájsť viaczdrojové financovanie prevádzky zimného štadióna. Je potrebné zdôrazniť, že úverové zaťaženie súvisiace s jeho rekonštrukciou vo výške ďalších takmer 500 tis. eur ročne, znáša z vlastných zdrojov a v plnom rozsahu mestská obchodná spoločnosť MBB a.s., ktorá je vlastníkom zimného štadióna,“ priblížila hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Adamovičová.

Banskobystrický zimný štadión využíva profesionálny i mládežnícky hokejový klub, krasokorčuliari, hokejový klub Univerzity Mateja Bela, ale aj široká verejnosť, ktorá ho využíva na korčuľovanie či amatérsky hokej.

Výrazné škrty pre baranov

Mesto sa napokon dohodlo so seniorským tímom HC ’05 Banská Bystrica a klub sa bude na prevádzke štadióna podieľať sumou vo výške zhruba 150-tisíc eur. „Oceňujem ich konštruktívny prístup aj vzhľadom na náročnú situáciu, avšak z nášho pohľadu je spolufinancovanie zo strany hokejových klubov jediná cesta, ako zabezpečiť fungovanie zimného štadiónu aj naďalej,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

 

Pre hokejový klub však ide po náročných pandemických rokoch o nemalý zásah do rozpočtu, ktorý sa musí prejaviť aj priamo na ľade.

„V polovici sezóny, kedy sa nám podarilo vytvoriť silno profesionálny realizačný tím, skonsolidovať káder a prinášať kvalitný hokej tak musíme hľadať alternatívne formy financovania, pretože mesto, ktoré prostredníctvom dotácií na prenájom a údržbu ľadovej plochy podporovalo fungovanie banskobystrického hokeja, muselo túto podporu obmedziť. Namiesto toho, aby sme sa pred bránami play-off sústredili na doplnenie kádra o rozdielových hráčov, sme aj kvôli zvýšeným nákladom nútení uvažovať o dôslednom prehodnotení našich ďalších krokov v záverečnej časti sezóny,“ hovorí Tomáš Boľoš, prezident HC´05 Banská Bystrica.

Mesto ale pokračuje v rokovaniach s ďalšími subjektmi, ktoré štadión využívajú. „V tejto chvíli sa diskutuje o zvyšku financovania s mládežníckym hokejovým klubom za súčasného zachovania dodržania záväzkov voči Slovenskému zväzu ľadového hokeja vo vzťahu k mládeži. Zároveň je potrebné nájsť nové modely financovania, pretože v čase energetickej krízy, rekordnej inflácie, nekoncepčnej štátnej politiky a negatívnych legislatívnych dopadov, nie je zo strany mesta, najmä s prihliadnutím na férový prístup k iným športom, možné financovať prevádzkovú potrebu hokejových klubov pôsobiacich na zimnom štadióne v plnom rozsahu,“ doplnila hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.