Šetrenie samosprávy, zrušenie dotácií pre šport i kultúru a nedostatočné dofinancovanie prevádzky športových zariadení, sa prejavili aj v zložitej situácii pre športové kluby. Tie boli nútené začať sa výraznejšie podieľať na prevádzkových nákladoch športovísk. Mládežnícky hokejový klub BARANI – Hokejová škola Michala Handzuša, z tohto dôvodu vo februári avizoval existenčné problémy.

S ohľadom na energetickú náročnosť sa situácia najvýraznejšie dotkla zimného štadióna. Zatiaľ čo seniorský hokejový klub HC ’05 Banská Bystrica napokon kvôli nutnosti pokračovať v rozbehnutej sezóne pristúpil na navýšenie nákladov o 150-tisíc eur, pre mládežnícky hokejový klub predstavovala požadovaná suma od mestskej firmy MBB, a.s., na približne 160-tisíc eur, nesplniteľnú požiadavku.

Celá situácia vo februári vyvrcholila protestom mladých športovcov, ich rodičov a zástupcov akadémie mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici pred Mestským úradom a priamo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Na tom vystúpil pred poslancami aj Michal Handzuš a zástupca prednostky mestského úradu a člen predstavenstva mestskej firmy MBB Juraj Džmura, ktorý priblížil situáciu za prevádzkovateľa štadióna.

Emočne napätá diskusia pokračovala aj medzi poslancami zastupiteľstva. Tí napokon prijali uznesenie na základe návrhu poslanca Davida Kapustu (BBA), podľa ktorého malo mesto a MBB zaistiť bezplatné využívanie zimného štadióna občianskym združením Barani do apríla, kedy končí sezóna.

Handzuš avizoval vypratanie šatní

Uznesenie poslancov však zostalo len na papieri. Ako nedávno informoval v liste rodičom mladých hokejistov samotný Michal Handzuš, mládežnícky hokejový klub naďalej dostával od mestskej firmy vysoké faktúry. „K vypovedaniu zmluvy sme hneď v januári nepristúpili len preto, že sme nechceli deťom predčasne ukončiť hokejovú sezónu,“ vysvetlil Handzuš v správe rodičom.

„Bolo z našej strany nevyhnutné zachovať sa zodpovedne, nenavyšovať dlh a vypovedať nájomnú zmluvu. Opustili sme priestory šatní a aj priestory posilňovne a kancelárií, ktoré sme si z vlastných zdrojov v minulosti revitalizovali. Až po našej výpovedi prišiel prvý reálny ústretový krok, kedy nám mesto oficiálne oznámilo, že si deti môžu do konca apríla výstroj v šatniach ponechať – následne som ho tlmočil rodičom,“ priblížil teraz situáciu Michal Handzuš pre BBonline.sk.

Portál BBonline.sk sa preto obrátil priamo na samosprávu s otázkou, prečo nedošlo k naplneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Ako z odpovede vyplynulo, mestská firma odmietla naplniť rozhodnutie zastupiteľstva bez jeho finančného krytia.

„Vykonanie uznesenia MsZ, podľa ktorého má spoločnosť MBB, a. s. zabezpečiť bezodplatné využívanie zimného štadióna pre potreby Občianskeho združenia Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, bez zvýšenia prevádzkovej dotácie od mesta, je ekonomicky neudržateľné. MBB, a.s. sa vo vzťahu k Občianskemu združeniu Barani – Hokejová škola Michala Handzuša riadi výlučne aktuálne platnou nájomnou zmluvou. Až v prípade navýšenia prevádzkovej dotácie zo strany mesta, môže dôjsť k úprave tohto nájomného vzťahu,“ informovala portál BBonline.sk hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.

Napriek tomu však vedenie mesta avizuje, že mládežnícky hokejový klub zo štadióna nevyháňajú: „Michalovi Handzušovi sme opakovane deklarovali, že aj po vypovedaní zmluvy nemusia mladí hokejisti zo štadióna odísť, rovnako ako tomu bolo vlani pri kreovaní novej nájomnej zmluvy.  Keď sme sa dozvedeli o tom, že Michal Handzuš vydal pokyn vysťahovať sa zo šatní, kontaktovali sme priamo trénerov, aby deti zo šatní neodchádzali,“ doplnila.

O situácii ďalej rokujú

Možnosti riešenia sa hľadali na valnom zhromaždení mestskej akciovej spoločnosti MBB za účasti zástupcov OZ Barani i zástupcov poslancov na konci marca i na ďalšom stretnutí 6. apríla. Podľa informácií portálu BBonline.sk je ďalšie rokovanie plánované aj tento týždeň.

„Od minulého zastupiteľstva intenzívne komunikujeme s mestom aj poslancami a poukazujeme na pôvod celého problému, ktorým je nehospodárna a zle manažovaná prevádzka zimného štadióna. Čakajú nás ďalšie rokovania. Pevne verím, že priorita mesta je efektívne spravovaný zimný štadión, vďaka ktorému nebudú musieť deti za ľady doplácať, tak, ako je tomu aj v iných mestách,“ vyjadril sa pre BBonline.sk predseda mládežníckeho klubu Michal Handzuš.

„Cieľom samosprávy je nájsť dlhodobo udržateľný model fungovania mládežníckeho hokeja, ktorý je ale zároveň férový voči iným športom,“ pripomenula hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová. Práve neúmerne vyššie náklady na prípadnú podporu mladých hokejistov oproti iným športom v meste prizvukovali aj poslanci mestského zastupiteľstva. V rozpočte však nenašli žiadnu možnosť zvýšenia podpory pre tento či iné športové kluby.

„O navýšení dotácie na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, a s tým spojené zníženie potreby jeho spolufinancovania zo strany Baranov – Hokejovej školy Michala Handzuša o.z. oproti platnej nájomnej zmluve, môžu rozhodnúť výhradne poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. O tejto možnosti pán primátor rokuje so zástupcami poslaneckých klubov,“ uviedla Adamovičová.

Ďalšie zasadnutie pritom čaká mestských poslancov už v utorok, 18. apríla. Na programe však ani zďaleka nemajú rozdávanie prebytkov rozpočtu. Naopak, čaká ich schvaľovanie prostriedkov na riešenie mimoriadnych havarijných stavov, vyčlenenie financií na zvýšené úroky z úverov či schvaľovanie rámcov na ďalšie zadĺženie za účelom krytia investičných akcií mesta.