Program podujatí: Aula Beliana UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica