MIESTO NA ZEMI je scénický hudobno-tanečný program UFS Mladosť z Banskej Bystrice. Vychádza zo zdrojov tradičnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich južne od Slovenska a využíva okrem zaužívaných folkloristických princípov aj divadelné postupy a prvky kompozície.

Premyslená vizuálna scénografia kombinuje svetelný aranžmán, veľkoplošnú projekciu, originálne artefakty tradičných odevov a kostýmov v choreografickej kompozícii do obrazov plynúcich v kontexte deja. Námetom je migrácia a založenie novej identity v špecifických podmienkach multietnickej Dolnej zeme, ktorú reprezentujú obrazy rôznych obradov slovenskej svadby z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska.

Kľúčovou témou programu je zásah dejinných udalostí predchádzajúcich Veľkej vojne, rozpadu monarchie a vznik Československej republiky do života Slovákov, ktorí sú zrazu rozdelení hranicami. Využitie reálnych dokumentov dobových listín a tlače prináša do diela paralelnú líniu k  príbehom ľudí, ktorí nemôžu ovplyvniť dianie. Sú pevne zviazaní so zemou v ktorej žijú, mnohí sú vykorenení a znovu sa snažia nájsť svoje MIESTO NA ZEMI. O ich osude rozhodujú mocnosti tvoriace novú – veľmi krehkú – tvár sveta, ktorá v búrlivom 20. storočí niekoľkokrát padne do ďalších konfliktov.

Vstupenky na podujatie v sieti Ticketportal.